Exponenciální rovnice

Current Status
Not Enrolled
Price
50
Get Started

V tomto kurzu si vysvětlíme, jak pracovat s exponenciálními rovnicemi.

V první části se seznámíme s typy exponenciálních rovnic (jak od sebe jednotlivé typy rovnic rozlišit) a jak je řešit. Poté v textu naleznete více než deset řešených příkladů i s komentáři a nakonec neřešené příklady s výsledky.

Základní otázka, která nás jistě napajde je, jak vlastně exponenciální rovnice poznáme. Exponenciální rovnice jsou rovnice s neznámou v exponentu.

Řešení exponenciálních rovnic bývá pro studenty komplikované, ale pokud budete schopni rozlišit, jaký typ daná rovnice představuje, o mnoho se vám řešení zjednoduší.

Představíme si tři způsoby řešení exponenciálních rovnic: převod na stejný základ, využití substituce a použití logaritmů.