اصول سرمایه گذاری بلند مدت


مسائل مالی و فکر به افزایش آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد است که اکثر فعالیت‌های روزانه افراد برای افزایش درآمد و سرمایه بوده تا علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی بخشی از آن را پس اندار کنند. امروزه با توجه به وضع اقتصادی کشور دیگر نمی‌توان با دریافت حقوق ثابت انتظار پس انداز بخشی از حقوق را داشت از این رو باید به دنبال راهکاری برای افزایش درآمد بود اصول سرمایه گذاری بلند مدت اصول سرمایه گذاری بلند مدت تا بتوان از طریق آن به رشد و پیشرفت مالی در زندگی رسید. این مهم به دست نمی‌آید مگر با اتخاذ روشی مناسب و اصولی. سرمایه گذاری یکی از روش‌های کارآمد برای افزایش درآمد است که از سالیان بسیار دور در بین مردم رواج داشته و امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است. حال می‌توان گفت که اگر به دنبال دریافت سود زیاد از طریق سرمایه گذاری هستید باید با اصول سرمایه گذاری به طور کامل آشنا باشید.

جدول روش افزایش حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان منتشر شد

بانک اول - در حالی بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

به اشتراک بگذارید:

به گزارش بانک اول در حالی بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

ارتقاء عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی در سال های اخیر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت کشور نیز بارها توسط مسئولان ارشد قوای سه گانه مورد تاکید قرار گرفته است. در این امتداد دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» تلاش کرده با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، بکاهد.

گفتنی است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ روش افزایش حقوق ها (کارمندان بازنشستگان لشکری و کشوری) بر مبنای جدول زیر بوده است؛

از جمله اقدامات مثبت دولت در لایحه «متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده‌ی گروه‌های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان اصول سرمایه گذاری بلند مدت به حقوق و مزایای کارکنان دولت.

- افزایش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشگری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان.

- ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) این قانون و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان درچارچوب سیاست های کلی نظام.

از سوی دیگر از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار شده است. این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادی است.

علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در6 ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.

بر این اساس از منظر کارشناسی تصویب کلیات لایحه ی حاضر، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است، علاوه بر تامین منابع پایدار، متن لایحه نیازمند اصلاحات متعددی است که در صورت عدم توجه به آن ها، تبعیضات و بی عدالتی های جدیدی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد. از جمله مهمترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه حاضر، می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

- ضرورت افزودن فوق العاده تعدیل (با ویژگی های مذکور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به جای درج ردیف مستقل متناسب سازی حقوق در حکم کارگزینی کارکنان نظام اداری و افزایش حقوق معادل ۳۰۰۰ امتیاز قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای سایر مشمولین مصرح در بند «۱» ماده واحده لایحه ی حاضر و ۲۱۰ امتیاز اعضای هیات علمی و قضات در قالب این فوق العاده به منظور جلو گیری از احتمال عدم بهره مندی افراد جدید الورود به نظام اداری کشور در سال های آتی از افزایش حقوق موضوع بند «۱» لایحه حاضر.

- ضرورت تبیین دقیق ویژگیهای اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات کارکنان دولت (نظیر محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده های مستمر، پرداخت های رفاهی و. ) به منظور جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتمالی بعدی.

- ضرورت جایگزینی عبارت «کارکنانی که پس از بازنشستگی» به جای عبارت «افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که» در بند «۲» لایحه ی حاضر به منظور ایجاد امکان بهره مندی کامل بازنشستگان سال های آتی از ظرفیت های متناسب سازی حقوق درنظر گرفته شده در این لایحه.

- ضرورت نسخ جزء «۱۲» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولین حکم فوق الذکر و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آتی.

- ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد و موارد نظایر آن، برای کارکنان آن دسته از دستگاه های اجرایی که میزان این اقلام در نظام پرداخت آن ها بیش از ظرفیت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است، صرفا به میزان کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول افزایش حقوق ناشی از این بند خواهند شد.» به انتهای حکم بند «۳» ماده واحده لایحه ی حاضر.

- ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول مشمولان بند «۴» ماده واحده لایحه ی حاضر خصوصا درباره نیروهای نظامی و انتظامی کشور.

- ضرورت افزایش حداقل حکم کارگزینی کارکنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزای (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان به ترتیب پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال و تصریح به عدم تغییر سقف خالص پرداختی به کارکنان دولت، موضوع جزء «۸» بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با توجه به ابتنای آن بر جزء (۱) این بند.

- ضرورت افزودن عبارت «دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه‌ای افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان یک بند جدید به ماده واحده لایحه ی حاضر به منظور جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند «۴» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون.

بار مالی ۵۵ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گرچه لایحه دولت گام مهمی در زمینه تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود.

گفتنی است، در ۵ ماهه نخست امسال میزان تحقق بودجه عمرانی درحالی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

صندوق های سرمایه گذاری سهامی کیان دیجیتال را می توان به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر داشت.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر ، یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای سرمایه، مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس است. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران انتظار دارند تا بورس مانند چراغ جادو عمل کند. اما افراد باتجربه در بازار سرمایه نظر دیگر و بینش متفاوتی دارند. از وارن بافِت گرفته تا ایلان ماسک و دیگر سرمایه داران و سرمایه گذاران و استادان این حوزه بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند که سرمایه گذاری باید با افق دید بلند مدت صورت گیرد. سرمایه گذاری نیز مانند ساخت یک خانه یا شروع یک کسب و کار و رساندن آن به نقطه موفقیت نیاز به گذر زمان و استمرار دارد. متاسفانه بسیاری از ما تصور می‌کنیم با قرار دادن پول خود در یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، دیگر هر کاری که باید انجام می‌دادیم را انجام داده‌ایم؛ بنابراین توقع داریم که بعد از گذشت چند روز یا مدت کمی، باید موج عظیمی از بازدهی و سود به دست بیاوریم. اما دیگر این جای داستان را نخوانده‌ایم که آن قدرتی که بازدهی را برای دارایی سرمایه گذاری شده ما به ارمغان می‌آورد هم نیاز به گذر زمان دارد. اما چطور این بینش مهم را در مسیر سرمایه گذاری به دست آوریم؟

مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به این معنی نیست که پرتفو یا در واقع سبد سهام خود را برای مدت طولانی رها کنیم و سال‌ها بعد به آن سر بزنیم. مدیریت تعداد سهامی که در اختیار داریم یک الزام است. باید بدانیم که کدام سهام از حد ضرر فراتر رفته و کدام سهام‌مان در حال رشد است. بینش سرمایه گذاری بلند مدت به این معنی است که نه پرتفو را رها کنیم و نه این که آن قدر حساسیت به خرج دهیم که اخبار و حواشی بر تصمیم ما برای نگه داری از سهام‌مان تاثیر بگذارند. گفتنی است راهی برای مدیریت هوشمندانه و سرمایه گذاری بلند مدت در بورس وجود دارد که افراد می‌توانند بدون داشتن وقت و اطلاعات کافی با اتکا به تیمی متخصص، مسیر موفقی را در بورس طی کنند. صندوق های سرمایه گذاری سهامی کیان دیجیتال را می توان به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر داشت.

اهداف مالی بلند مدت

تاکید بر سرمایه گذاری بلند مدت جدا از تمام واقعیت‌ها و مزایایی که دارد به این دلیل است که بسیاری از اهداف مالی ما نیز از جنس بلند مدت هستند. یعنی به مدت زمان طولانی برای تحقق بخشیدن به هر کدام نیاز داریم. خرید خانه، سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی، پول برای راه‌اندازی کسب و کار خود و ده‌ها هدف دیگر از این دست نیازمند سرمایه گذاری بلند مدت است. حال تصور کنید که وقتی سهم شرکت خاصی را می‌خریم، در واقع در سود و زیان آن شرکت سهیم شده‌ایم و باید منتظر رشد و نمو آن مجموعه باشیم. به همان اندازه که باید برای رسیدن به اهداف مالی بزرگ خود صبور باشیم باید برای شرکتی که سهام آن را خریده‌‎ایم نیز زمان قایل شویم و پیشرفت‌ها و چالش‌هایی که در مسیرش قرار دارد را هم در نظر بگیریم. رشد سهام یک شرکت و بررسی و تحلیل عملکرد آن نیز باید قسمتی از برنامه ما در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس باشد. تمام تلاش‌های ما در سرمایه گذاری بلند مدت مانند دانه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. البته در صورت سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی دیگر بار تحلیل از دوش ما برداشته می‌شود و به عهده متخصصان صندوق است. تجربه نشان می‌دهد صندوق‌های معتبر بورسی در بلندمدت عملکرد بهتری حتی در مقایسه با شاخص کل دارند.

نکات مهم در سرمایه گذاری بلند مدت

نکات مهمی که باید در سرمایه گذاری بلند مدت در بورس در نظر بگیریم این است که اول از همه باید از رفتارهای هیجانی فاصله بگیریم. نباید با کوچک‌ترین خبری که البته اعتباری در آن وجود ندارد دست به فروش سهام خود بزنیم. بنابراین اولین نکته مهم این است که هیجانی تصمیم نگیریم. اگر در صندوق سرمایه گذاری سهامی سرمایه گذاری کردیم پس باید به تیم متخصص حاضر در صندوق اعتماد کنیم و خیال‎‌مان از بابت مدیریت سرمایه راحت باشد. واحدهای سرمایه گذاری که در صندوق داریم را برای اهداف کوتاه مدت نفروشیم و اجازه بدهیم با سیاستی که صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته است، سرمایه ما نیز همقدم با آن جلو رود و به میزانی برسد که بتوانیم با بازدهی سرمایه خود به اهداف مالی‌مان برسیم.

اصول و روش‌های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس

بدیهی است که برای سرمایه گذاری در بورس، نیاز به دریافت کد بورسی دارید و باید در یکی از کارگزاری‌های فعال حساب کاربری باز کنید. قبلا درباره ثبت‌نام در بورس مفصل توضیح داده‌ایم. در اینجا می‌خواهیم چند نکته ساده و کاربردی برای ورود به بورس را با هم مرور کنیم.

سرمایه گذاری در بورس یک راه افزایش سرمایه

همان‌طور که اشاره کردیم، اصول سرمایه گذاری در بورس تفاوت خاصی با اصول سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر ندارد. شاید ساده‌ترین روش سرمایه‌گذاری این باشد که حساب سپرده بانکی باز کنید و سالانه ۲۰ درصد سود بانکی بگیرید. (در اینجا فرض کرده‌ایم که نرخ بهره بانکی سالانه بیست درصد باشد. به این بیست درصد اصطلاحا نرخ بهره بدون ریسک هم گفته می‌شود).

اکنون فرض کنید می‌خواهید در یک فعالیت اقتصادی (مانند راه‌اندازی یک اغذیه‌فروشی، کافه، سوپرمارکت یا…) سرمایه‌گذاری کنید. ساده‌ترین کار این است که ببینید نرخ بازده این فعالیت اقتصادی چند درصد است و آیا سرمایه‌گذاری در این فعالیت اقتصادی به‌صرفه است یا نه. بدیهی است که معیار سنجش به‌صرفه بودن یا نبودن این سرمایه‌گذاری این است که بازدهی این سرمایه‌گذاری را با نرخ سود بانکی مقایسه کنید. اگر این بازدهی کمتر از بیست درصد (یا همان نرخ سود بدون ریسک) باشد، طبعا منطقی نیست که سرمایه‌تان را وارد این فعالیت اقتصادی کنید، ولی اگر بازدهی بالاتر از بیست درصد باشد آن وقت توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری در این فعالیت اقتصادی وجود خواهد داشت.

اصول سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی هم به همین سادگی است؛ یعنی باید ببینیم بازدهی شرکتی که می‌خواهیم سهامش را بخریم چه نسبتی با سود بدون ریسک دارد و آیا سرمایه‌گذاری در فعالیت آن شرکت صرفه اقتصادی دارد یا نه.

نکته: در اینجا از مولفه‌های بسیار مهمی همچون میزان رشد شرکت، نرخ تنزیل، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، جریان وجوه نقد و… چشمپوشی شده است که هر کدام از این‌ها برای تعیین ارزندگی سهام یک شرکت -یا هر فعالیت اقتصادی دیگر- تعیین‌کننده است. اما نکته اینجاست که همه این‌ها در نهایت در این نکته خلاصه می‌شود که آیا سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی -مثل فعالیت یک شرکت بورسی- صرفه اقتصادی دارد یا نه.

نسبت پی‌به‌ای ساده‌ترین راه برای تعیین ارزندگی سهام

اکنون بیایید سراغ یکی از ساده‌ترین، پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و البته پرکاربردترین نسبت‌های مالی برویم: نسبت پی‌به‌ای که به صورت P/E هم نمایش داده می‌شود و به آن نسبت قیمت به سود هم می‌گویند. این نسبت در واقع از فرمول زیر به دست می‌آید:

P/E = Price / Earning Per Share

در این فرمول، P همان قیمت روز سهام است و Earning Per Share یا EPS عبارت است از مبلغ سود هر سهم شرکت در دوره یک ساله. مثلا در تاریخی این متن نوشته می‌شود، قیمت هر سهم شرکت فولاد مبارکه ۱۴۴۵ تومان است و این شرکت در دوازده ماه اخیر، به ازای هر سهم ۸۰ تومان سود ساخته است. در نتیجه نسبت پی‌به‌ای فولاد از تقسیم عدد ۱۴۴۵ به ۸۰ به دست می‌آید که تقریبا برابر است با ۱۸.

نکته: نسبت P/E و مقدار EPS شرکت‌های بورسی را می‌توانید از صفحه آن شرکت در سایت بورس ببینید. فقط توجه داشته باشید که مقدار P/E و EPS که در سایت بورس می‌بینید، اصطلاحا گذشته‌نگر است و بر مبنای اطلاعات ۱۲ ماه اخیر محاسبه شده است. نسبت P/E تحلیلی برای ۱۲ ماه آینده ممکن است با عددی که در این صفحه می‌بینید، تفاوت جدی داشته باشد. مثلا اگر فرض کنیم فولاد مبارکه طی ۱۲ ماه آینده به ازای هر سهم ۲۰۰ تومان سود خواهد ساخت، آن وقت نسبت P/E تحلیلی یا آینده‌نگر برای این سهم تقریبا برابر با ۷.۲ خواهد بود.

نسبت P/E بدون ریسک

اکنون که با نسبت P/E آشنایی ابتدایی به دست آوردیم، می‌توانیم این نسبت را برای هر نوع سرمایه‌گذاری محاسبه کنیم. بیایید این نسبت را برای حساب‌های سپرده بانکی حساب کنیم. فرض کنید در یک حساب سپرده بانکی با نرخ بیست درصد، ۱۰۰ تومان پول داریم. بنابراین در پایان سال ۲۰ تومان سود به این حساب تعلق می‌گیرد. در نتیجه نسبت P/E برای این حساب بانکی از تقسیم ۱۰۰ به ۲۰ به دست می‌آید که برابر است با عدد ۵.

به‌طور کلی اگر نسبت P/E یک سهم (یا یک فعالیت اقتصادی) کمتر از این عدد باشد، خرید آن سهم (یا سرمایه‌گذاری در آن فعالیت اقتصادی) توجیه اقتصادی دارد، ولی اگر این نسبت برای سهام یک شرکت بالاتر از این عدد باشد (و انتظار نداشته باشیم که این نسبت در آینده کاهش معنی‌داری داشته باشد) آن وقت سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکت چندان منطقی نیست.

نکته ۱: شرکت‌ها می‌توانند به‌مرور زمان رشد کنند و از این طریق مقدار محصول بیشتری تولید و روانه بازار کنند. از طرف دیگر، در اقتصادهای تورمی، افزایش نرخ محصولات پدیده‌ای رایج است و در به همین دلیل درآمد ریالی شرکت‌های تولیدکننده هم (حتی اگر مقدار محصولات‌شان افزایش نیابد) می‌تواند افزایش پیدا کند. در نتیجه سرمایه‌گذاران حاضرند سهامی با P/E بالاتر از ۵ هم خریداری کنند.

نکته ۲: نسبت P/E گرچه برای افراد تازه‌کار راهنمای مناسبی است، اما معمولا به‌خودی خود معنای خاصی ندارد و باید تفسیر شود. نسبت P/E برای شرکت‌ها و صنایع مختلف می‌تواند متفاوت باشد و تفسیرهای متفاوتی هم داشته باشد. در مطالب آینده این نسبت را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

سرمایه گذاری در بورس برای چه کسانی مناسب است؟

سرمایه گذاری در بورس می‌تواند برای همه مناسب باشد، البته به این شرط که سرمایه‌گذار نسبت به ریسک‌های انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری آگاهی داشته باشد. در حال حاضر گزینه‌ها و ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند شرایط مورد نظر سرمایه‌گذاران مختلف با میزان ریسک‌پذیری متفاوت را تامین کند. صندوق‌های درآمد ثابت قابل معامله در بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا در کنار انواع اوراق مشارکت با سود ثابت، از کم‌ریسک‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری هستند که عملا مانند سرمایه‌گذاری در حساب سپرده بانکی یا خرید طلا عمل می‌کنند.

گزینه‌های دیگری از قبیل صندوق‌های سهامی قابل معامله در بورس برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و آنانی که نمی‌خواهند وقت زیادی برای تحلیل سهام بگذارند مناسب است. کسانی هم که می‌خواهند خودشان مستقیما سهام بخرند، می‌توانند سراغ شرکت‌های بنیادی با ریسک کم و متوسط بروند و با دیدگاه بلندمدت اقدام به خرید سهام این نوع شرکت‌ها بکنند. سرمایه‌گذارانی هم که ریسک‌پذیری بالایی دارند می‌توانند سراغ گزینه‌های پرریسک‌تر (مانند شرکت‌هایی که انتظار می‌رود از زیان‌دهی خارج شوند یا اینکه ممکن است تغییرات بااهمیتی در کسب سود داشته باشند) بروند.

روی هم رفته بورس اوراق بهادار می‌تواند برای هر سرمایه‌گذاری مناسب باشد، به این شرط که سرمایه‌گذار بداند پولش را کجا سرمایه‌گذاری می‌کند و ریسک سرمایه‌گذاری‌هایش چقدر است.

در صورتی که قصد ورود جدی به بازار بورس را دارید و یا شغلی در این زمینه می‌خواهید، مقاله «گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه» به شما کمک می‌کند.

حداقل سرمایه برای ورود به بورس چقدر است؟

در حال حاضر برای ارسال سفارش خرید در انواع اوراق بهادار، کف ۵۰۰ هزار تومانی تعیین شده است. یعنی اگر بخواهید برای خرید سهام شرکتی سفارش خرید بگذارید، ارزش سفارش‌تان باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان باشد. البته درمورد عرضه‌های اولیه استثنا وجود دارد و با مبالغ کمتر از این هم می‌شود در عرضه‌های اولیه شرکت کرد.

نکته: اگر می‌خواهید با سرمایه‌ حداقلی وارد بازار بورس شوید، توصیه می‌کنیم تا مدتی مشخص صرفا در عرضه‌های اولیه سرمایه‌گذاری کنید. سعی کنید درباره شرکت‌هایی که عرضه اولیه می‌شوند اطلاعات بیشتری کسب کنید و سهام شرکت‌هایی را که فکر می‌کنید در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی خوبی دارند، در سبدتان نگه دارید. در غیر این صورت، پس از کسب بازدهی کوتاه‌مدت سهام عرضه‌اولیه‌ای‌تان را بفروشید و با سودی که کسب کرده‌اید سهام شرکت‌های بنیادی بخرید.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس

همان‌طور که اشاره کردیم، سرمایه گذاری در بورس روش‌های مختلفی دارد که می‌تواند برای افراد مختلف مناسب باشد. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس

این روش برای کسانی مناسب است که اطلاعات زیادی درباره بازار بورس ندارند یا نمی‌خواهند وقت زیادی را صرف تحلیل وضعیت بنیادی شرکت‌ها یا تحلیل تکنیکال روند قیمت سهام مختلف صرف کنند. این دسته از افراد می‌توانند با خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی مختلط و صندوق‌های سهامی) به طور غیرمستقیم در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس

آن دسته از سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرترند و زمان و دانش کافی برای تحلیل وضعیت شرکت‌های بورسی دارند، خودشان مستقیما اقدام به خریدوفروش سهام شرکت‌ها می‌کنند. در این روش تسلط بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری وجود دارد و شخص سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد که سهام کدام شرکت‌ها را بخرد یا بفروشد.

توصیه می‌کنیم که اگر می‌خواهید وارد بازار بورس شوید، در همان گام نخست سراغ سرمایه‌گذاری مستقیم نروید. سعی کنید بخش اصلی سرمایه‌تان را به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کنید و با بخش کوچک‌تری از سرمایه، سهام شرکت‌های مختلف را خریدوفروش کنید تا با نوسان‌های بازار سرمایه آشنا شوید. بعد از آنکه دانش و تجربه کافی در این زمینه به دست آوردید، می‌توانید رفته‌رفته سرمایه‌تان را در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش بدهید.

سود سرمایه گذاری در بورس به چه صورت است؟

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بورس از دو طریق می‌تواند سودآوری داشته باشد: از طریق سود تقسیمی سالانه و افزایش قیمت سهام به مرور زمان.

سود تقسیمی سالانه

بسیاری از شرکت‌های بورسی (نه همه آن‌ها) هر سال مقداری سود می‌سازند و بخشی از این سود را بین سهامدارن‌شان تقسیم می‌کنند. (هدف از فعالیت اقتصادی در همه جای دنیا همین است!) هر کسی که هنگام تشکیل مجمع عادی سالانه یک شرکت، صاحب بخشی از سهام آن شرکت باشد، شرایط دریافت سود مجمع را خواهد داشت.

دقت کنید که شرکت‌های بورسی سیاست‌های مختلفی برای تقسیم سود دارند. بعضی از آن‌ها سودی تقسیم نمی‌کنند و سود حاصل از فعالیت‌شان را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند تا فعالیت شرکت را گسترش بدهند. بعضی از شرکت‌ها هم اصول سرمایه گذاری بلند مدت هستند که سیاست تقسیم سود حداکثری دارند و تقریبا تمام سود حاصل از فعالیت سالانه شرکت را بین سهامداران‌شان تقسیم می‌کنند. پس اگر دنبال دریافت سود مجمع هستید، باید سیاست تقسیم سود شرکت در چند سال گذشته را بررسی کنید و ببینید شرکت چه مقدار سود بین سهامدارانش توزیع می‌کند.

سود سرمایه‌ای

سود سرمایه‌ای یا Capital Gain در واقع همان سود ناشی از افزایش قیمت سهام در گذر زمان است. مثلا اگر سهامی را با قیمت صد تومان بخرید و بعد از چند ماه با قیمت دویست تومان بفروشید، سود سرمایه‌ای کسب کرده‌اید. این نوع دیگری از سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس است.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بورس مزیت‌های زیادی برای اقتصاد کشور دارد، زیرا بازار بورس می‌تواند ابزاری برای تامین مالی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد اقتصادی باشد. اما مهم‌ترین مزیت بورس برای افراد عادی این است که این افراد می‌توانند از طریق بازار بورس، سودی بالاتر از سود بانکی یا سود بدون ریسک کسب کنند.

یکی دیگر از مزیت‌های بازار بورس این است که با هر سرمایه‌ای می‌توان در فعالیت اقتصادی شرکت‌های مختلف سهیم شد. همان‌طور که گفتیم، با سرمایه حداقلی می‌توانید در عرضه‌های اولیه شرکت کنید و با سرمایه‌های بسیار بالا هم می‌‌توانید با خیال راحت سهام شرکت‌های بنیادی و سودآور را بخرید.

اما سرمایه گذاری در بورس معایب خودش را هم دارد. سرمایه‌گذاری در بورس همان‌طور که می‌تواند سرمایه‌تان را چند برابر کند، ممکن است بخش زیادی از سرمایه‌تان را هم به باد بدهد. بخصوص اگر نسبت به ریسک‌های بازار سرمایه آگاهی نداشته باشید و معیار مشخصی برای ارزشیابی سهام شرکت‌ها نداشته باشید، ممکن است به‌راحتی سرمایه‌تان را به باد بدهید.

حتی با فرض اینکه دانش مالی کافی داشته باشید و معامله‌گر خوبی هم باشید، در برابر ریسک‌های سیستماتیک کاری از دست‌تان برنمی‌آید. تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و سیاسی از مواردی هستند که می‌تواند وضعیت سودآوری شرکت‌ها را دستخوش تغییر کند و به سهامداران زیان وارد کند. اتفاقات پیشبینی‌نشده‌ای مانند شیوع بیماری‌ هم می‌تواند فعالیت شرکت‌ها را مختل کند و به سهامداران‌شان ضرر بزند.

روی هم رفته، سود بورس تضمینی نیست (برخلاف اوراق مشارکت یا حساب‌های سپرده بانکی) و هنگام سرمایه‌گذاری در بورس باید به این نکته توجه کافی داشته باشیم.

با توجه به اصول سرمایه گذاری با ریسک کم، بیشتر سود کنید

اصول سرمایه گذاری

مسائل مالی و فکر به افزایش آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد است که اکثر فعالیت‌های روزانه افراد برای افزایش درآمد و سرمایه بوده تا علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی بخشی از آن را پس اندار کنند. امروزه با توجه به وضع اقتصادی کشور دیگر نمی‌توان با دریافت حقوق ثابت انتظار پس انداز بخشی از حقوق را داشت از این رو باید به دنبال راهکاری برای افزایش درآمد بود تا بتوان از طریق آن به رشد و پیشرفت مالی در زندگی رسید. این مهم به دست نمی‌آید مگر با اتخاذ روشی مناسب و اصولی. سرمایه گذاری یکی از روش‌های کارآمد برای افزایش درآمد است که از سالیان بسیار دور در بین مردم رواج داشته و امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است. حال می‌توان گفت که اگر به دنبال دریافت سود زیاد از طریق سرمایه گذاری هستید باید با اصول سرمایه گذاری به طور کامل آشنا باشید.

[su_box title=”فهرست مطالب” style=”bubbles” box_color=”#d8d7d7″ title_color=”#4444444″ radius=”2″]

[su_list icon=”icon: caret-left” icon_color=”#29bbad” indent=”4″]

مقدمه

سه اصل بسیار مهم و با اهمیت در اصول سرمایه گذاری

سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشم یا طولانی مدت؟

هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید

چگونه با ریسک کم، سود زیادی دریافت کنم؟

سخن پایانی

[su_service title=”مقدمه” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

مسائل مالی و فکر به افزایش آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد است که اکثر فعالیت‌های روزانه افراد برای افزایش درآمد و سرمایه بوده تا علاوه بر تامین هزینه‌های زندگی بخشی از آن را پس اندار کنند. امروزه با توجه به وضع اقتصادی کشور دیگر نمی‌توان با دریافت حقوق ثابت انتظار پس انداز بخشی از حقوق را داشت از این رو باید به دنبال راهکاری برای افزایش درآمد بود تا بتوان از طریق آن به رشد و پیشرفت مالی در زندگی رسید. این مهم به دست نمی‌آید مگر با اتخاذ روشی مناسب و اصولی. سرمایه گذاری یکی از روش‌های کارآمد برای افزایش درآمد است که از سالیان بسیار دور در بین مردم رواج داشته و امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است. حال می‌توان گفت که اگر به دنبال دریافت سود زیاد از طریق سرمایه گذاری هستید باید با اصول سرمایه گذاری و راهنمای جامع سرمایه گذاری به طور کامل آشنا باشید.

سرمایه گذاری در گذشته به شکل خرید زمین و یا ملک بود و حال بسیاری از افرادی که دارایی‌ها بالا دارند از طریق خرید زمین‌های ارزان قیمتی بوده که در حال حاضر به قیمت‌های نجومی رسیده‌اند. همچنان سرمایه گذاری در زمین و مسکن می‌تواند بهترین روش سرمایه گذاری باشد اما با توجه به پیشرفت صنعت‌های مختلف و ورود سکه و ارز به بازار سرمایه گذاری گویی سرمایه گذاری در ملک تحت الشعاع این موارد قرار گرفته است. در سال‌های اخیر افراد زیادی توانسته با خرید ارز و سکه به درامد‌های بسیار زیاد و قابل توجهی دست پیدا کنند و همچنین افراد نیز با سرمایه گذاری در بورس به این مهم دست پیدا کردند. به همین دلیل بسیاری از افراد چشم بسته وارد این بازار‌ها می‌شوند و به اصول سرمایه گذاری توجهی نمی‌کنند. در ادامه در مورد این اصول بیشتر صحبت می‌کنیم.

[su_service title=”سه اصل بسیار مهم و با اهمیت در اصول سرمایه گذاری” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

سه اصل بسیار مهم و با اهمیت در اصول سرمایه گذاری

با توجه به نوسانات بازار و تحریم ایران و تورم نمی‌توان روشی را قطع به یقین به عنوان بهترین روش سرمایه گذاری معرفی کرد اما می‌توان با به دست آوردن اطلاعات زیاد و افزایش تجربه، شانس خود را برای سرمایه گذاری موفق افزایش داد. برای افزایش احتمال موفقیت در سرمایه گذاری دقت به سه اصل مهم بسیار حائز اهمیت است که در صورت توجه به این سه اصل می‌توان سرمایه گذاری مطمینی ایجاد نمود. بازه سرمایه گذاری، هدف از سرمایه گذاری و میزان ریسک سه اصل مهم در اصول سرمایه گذاری است. از این رو می‌توان گفت که اگر روشی این سه اصل را با هم داشت می‌تواند روش مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. بسیاری از افراد فقط به سود بیشتر توجه می‌کنند و بسیار عجولانه، تصمیماتی غیر منطقی می‌گیرند و به همین سرمایه زیادی را هدر می‌دهند. در ادامه با این سه اصل بیشتر آشنا می‌شوید.

[su_service title=”سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشم یا طولانی مدت؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشم یا طولانی مدت؟

توصیه می‌شود که سرمایه اصلی خود را سرمایه گذاری نکنید و از سرمایه‌ی پس انداز خود که تا مدتی به آن نیازی ندارید استفاده کنید. طول مدت برگشت سرمایه بسیار مهم است و باید به آن بیش از هر چیزی توجه شود. به عنوان مثال اگر سرمایه خود را تا حدود سه ماه دیگر نیاز دارید بهتر است که از روش‌های سرمایه گذار کم ریسک استفاده کنید تا با مشکلات مختلفی روبه‌رو نشوید. به طور کلی در اصول سرمایه گذاری هر چه بازه سرمایه گذاری کوتاه‌تر باشد باید سرمایه گذاری با ریسک کم انجام دهید و اگر پول خود را مدت زمان طولانی نیاز ندارید می‌‌توانید از روش سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده کنید که احتمال دریافت سود زیاد را افزایش دهد.

به عنوان مثال افراد از سن ۳۰ سالگی به بعد، به فکر دوران پیری خود هستند از این رو می‌توانند با انجام سرمایه گذاری طولانی مدت پول و سرمایه زیادی را در هنگام کهنسالی داشته باشند. بازار مسکن از جمله موارد سرمایه گذاری است که می‌تواند در کوتاه مدت و یا بلند مدت روش مناسبی برای سرمایه گذاری باشد چرا که ملک و مسکن همواره سیر صعودی داشته است. اما برای سرمایه گذاری در ملک باید از آموزش سرمایه گذاری در ملک استفاده کنید.

[su_service title=”هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

دومین اصلی که با آن در اصول سرمایه گذاری طرف هستیم، مشخص کردن هدف از سرمایه گذاری است. افراد متناسب به شرایط زندگی و میزان سن هدف‌های مختلفی از سرمایه گذاری دارند. به عنوان مثال یک خانواده ضعیف برای داشتن درآمد ثابت و دوره‌ای سرمایه گذاری می‌کند و به نوعی به سود‌های کم بانکی نیز قانع است. اما یک فرد جوان با درآمد نسبتا بالا به دنبال راهی برای افزایش هر چه بیشتر سرمایه است و در این راه از پذیرش ریسک‌های بالا نیز هراسی ندارد. به طور کلی افراد با توجه به وضعیت زندگی خود به دنبال سه هدف مهم در سرمایه گذاری هستند.

  • بر اساس قانون تنزیل پول ۱۰۰ میلیون تومان در امسال بسیار ارزش بیشتری از ۱۰۰ میلیون پول در سال بعد دارد. از این رو بسیاری از افراد می‌خواهند که ارزش پول خود را حفظ و حاشیه امنی نیز برای آن ایجاد کنند. برای این امر باید از سرمایه گذاری پر ریسک اجتناب کرد و گزینه‌ی کم ریسکی را برای خود برگزید.
  • داشتن درآمد دوره‌ای و ثابت نیز یکی از اهداف مردم از سرمایه گذاری است که از زمان‌های بسیار دور تا به امروز، طرفداران خود را داشته و بسیاری از افراد از این روش استفاده می کنند.
  • دسته سوم افرادی هستند که به دنبال هدف‌های والایی از سرمایه گذاری بوده و از این رو تلاش می‌کنند تا با استفاده از اصول سرمایه گذاری و همچنین پذیریش ریسک زیاد پول و دارایی خود را افزایش دهند.

[su_service title=”چگونه با ریسک کم، سود زیادی دریافت کنم؟” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

چگونه با ریسک کم، سود زیادی دریافت کنم؟

به طور کلی در اصول سرمایه گذاری باید با این موضوع آشنا شوید که هر چه سود بیشتری بخواهید باید ریسک بیشتری را بپذیرد. به عنوان مثال سپرده گذاری در بانک ریسک بسیار کمی دارد که به طبع آن سود کمی را نیز دربردارد. اما سرمایه گذاری در بازار سکه و دلار از جمله سرمایه گذاری پر ریسک و پر سود است که هیج حاشیه‌ی امنی برای سرمایتان در آن وجود ندارد. اما می‌توان گفت که بازار مسکن تنها روش سرمایه گذاری است که سود بسیار بالایی دارد و همچنین ریسک کمی را باید برای آن متحمل شد.

[su_service title=”سخن پایانی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

امروزه برای آن که از بی ارزش شدن سرمایه خود جلوگیری کنید، می‌توانید با مراجه به سایت های‌ملک از روش‌های مختلف سرمایه گذاری استفاده کنید و همچنین با اصول سرمایه گذاری نیز آشنا شوید تا بتوان از این طریق به سرمایه زیادی دست پیدا کرد. در اصول سرمایه گذاری با سه اصل مهم روبه‌رو هستید که توجه به آن‌ها احتمال موفقیت را نیز افزایش می دهد. این سه اصل عبارت‌انداز: بازه سرمایه گذاری، هدف از سرمایه گذاری و میزان ریسک.

گزارش ثروت جهانی 2022

گروه مالی، سرمایه گذاری و بانکداری کردیت سوئیس (Credit Suisse)، با انتشار سیزدهمین ویرایش گزارش ثروت جهانی، وضعیت کشورها و میانگین سرانه ثروت افراد در هر کشور را اعلام کرد. ویرایش سیزدهم گزارش جهانی ثروت از رشد مستمر ثروت در تمام مناطق جهان به رهبری آمریکای شمالی و چین حکایت دارد. آمریکای شمالی ثروتمندترین منطقه جهان و در مقابل، آفریقا فقیرترین قاره دنیاست. چین نیز بالاترین جمعیت با ثروت متوسط را در اختیار دارد و هند هم در گروه کشورهای فقیر دسته بندی شده است. به گفته کردیت سوئیس، کل ثروت جهانی در سال 2021 میلادی، 9.8 درصد رشد داشته و ثروت هر فرد بالغ به 87 هزار و 489 دلار رسیده است. البته اگر تغییرات نرخ ارز در جهان را لحاظ نکنیم، کل ثروت جهانی 12.7 درصد در سال 2021 رشد داشته که سریع ترین نرخ سالانه ثبت شده است.

گزارش ثروت جهانی 2022 نشان می دهد که همه مناطق دنیا در افزایش ثروت جهانی سهیم بوده اند، اما آمریکای شمالی و چین در این زمینه پیشگام هستند. در بین قاره های جهان نیز آمریکای شمالی ثروتمندترین و آفریقا فقیرترین منطقه دنیاست. همچنین در منطقه خاورمیانه و در بین همسایگان ایران، قطر با سرانه ثروت سالانه 183 هزار دلار برای هر فرد بالغ، رتبه نخست منطقه را به خود اختصاص داده و پس از قطر نیز کشورهای کویت با میانگین ثروت سرانه 171 هزار دلار، امارات با 122 هزار دلار، بحرین با 98 هزار دلار، عربستان با 84 هزار دلار و عمان با سرانه ثروت سالانه 39 هزار دلار به ترتیب در جایگاه دوم تا ششم منطقه خاورمیانه ایستاده اند. عراق نیز رتبه دهم منطقه خاورمیانه را در سرانه ثروت افراد بالغ به خود اختصاص داده است. برآوردها نشان می دهد که نزدیک به 4 میلیون ایرانی، ثروتی بالای ۱۰۰هزار دلار دارند و ایران بیستمین خانه پولداران است.

گزارش ثروت جهانی 2022

ایران در رتبه بیستم ثروت جهانی

کردیت سوئیس، یک موسسه مالی اعتباری است که از سال ۲۰۰۰ میلادی، ثروت خانوار و فردی در سطح جهان را بررسی می کند و سیزدهمین ویراست گزارش خود را به تازگی منتشر کرده است. شاید مهمترین قسمت این گزارش برای مخاطبان ایرانی، اطلاعاتی است که درباره میزان ثروت ایرانیان ارائه شده است. گزارش ثروت جهانی 2022 می‎گوید که ثروتمندان بسیاری در ایران زندگی می کنند و کشورمان در میان کشورهای مورد مطالعه در این گزارش، از نظر تعداد ثروتمندان در جایگاه بیستم جهان قرار دارد. نزدیک به 4میلیون نفر در ایران، ثروتی بالای ۱۰۰ هزار دلار دارند و ۱۴۷ هزار نفر میلیونر حقیقی با مقیاس جهانی در کشورمان حاضر هستند؛ یعنی افرادی که ثروتی بیش از یک میلیون دلار دارند. ایران در مجموع، ملتی ثروتمند است و هم بر پایه ناخالص تولید که نزدیک ۲۵ هزار دلار برای هر بزرگسال است و هم بر پایه ناخالص ثروت که در سال ۲۰۲۱ میلادی، رقمی بالاتر از ۳۹ هزار دلار برای هر بزرگسال گزارش شده است، ایران مجموعا و در سطح جهان، کشوری در گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط محسوب می شود.

یافته های این گزارش همچنین نشان می دهد که عمده جمعیت با ثروت بالاتر از متوسط جهان، در چین سکونت دارند و براساس آمارها، 44 درصد از افرادی که در دهک های ۷ تا ۹ جهانی قرار می گیرند، امروز در چین زندگی می کنند. بنابراین چین، بالاترین جمعیت با ثروت متوسط جهان را در اختیار دارد. آمریکای شمالی نیز ثروتمندترین و آفریقا فقیرترین قاره جهان محسوب می شوند. در آمریکای شمالی حدود نیمی از جمعیت، ثروتی بالای ۱۰۰ هزار دلار دارند و جمعیت فقیر آن (جمعیت با ثروت زیر ۱۰ هزار دلار) حتی در نسبت با اروپا نیز کمتر است. طبق گزارش ثروت جهانی 2022، نزدیک به 22 درصد جمعیت در آمریکای شمالی، ثروتی زیر ۱۰ هزار دلار دارند؛ حال آنکه این رقم در اروپا 32 درصد است. همچنین جمعیت زیر ۱۰ هزار دلاری جهان در چین از آمریکای شمالی نیز کمتر است و ۱۸ درصد از جمعیت چین را شامل می شود. به عبارت بهتر، ۹۰ درصد بزرگسالان در آفریقا و ۷۵ درصد بزرگسالان در هند، کمتر از ۱۰ هزار دلار ثروت دارند. این سطح از ثروت در اروپا ۳۲ درصد جمعیت و در آمریکای شمالی ۲۲ درصد جمعیت و در چین 18 درصد جمعیت را تشکیل می دهد. همچنین ۶۵ درصد از جمعیت در آمریکای لاتین و ۶۳ درصد از جمعیت در منطقه آسیا-پاسیفیک، درآمدی کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند. از سوی دیگر، 32 درصد جمعیت اروپا و ۴۹ درصد از جمعیت آمریکای شمالی، ثروتی بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار دارند.

اطلس جهانی توزیع ثروت 2022

کردیت سوئیس در مقدمه گزارش ثروت جهانی 2022 می نویسد: هیچ کشوری در جهان، منبعی جامع از اطلاعات مربوط به ثروت شخصی افراد ندارد و بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و میانه، شواهد اصول سرمایه گذاری بلند مدت مستقیم بسیار اندکی از هر شکل در این رابطه ارائه می کنند. با این حال، تعداد رو به رشدی از کشورها از جمله هند و چین و اکثر کشورهای با درآمد بالا، آماری مرتبط از بسیاری از منابع دارند که با اهداف این گزارش (محاسبه میزان و شکل ثروت فردی و خانوار در جهان) همخوان است. تمرکز این گزارش بر ۲۱۷ سرزمین است که از نظر اقتصادی خودگردان هستند؛ یعنی عمده کشورهای عضو سازمان ملل و سرزمینی مانند هنگ کنگ که جمعیت آن به وسیله سازمان ملل ثبت می شود و همینطور آماری از تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز دارند. ترکیب آمار نمونه های مختلف از همه کشورهای جهان، نشان دهنده خصوصیات کلی توزیع جهانی ثروت است. براساس آمارها، دارایی 8.360 دلاری در پایان سال ۲۰۲۱ کافی است که شخصی در نیمه جمعیتی ثروتمند جهان قرار بگیرد، اما برای قرار گرفتن در میان ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند جهان باید ثروتی 138.346 دلاری داشته باشید و برای قرار گرفتن در میان یک درصد ثروتمند جهان باید 1.146.685 دلار ثروت اندوخته باشید.

نیمه پایینی جمعیت جهان تنها یک درصد از کل ثروت جهان را دارند. در مقابل، دهک بالای ثروتمند جهان ۸۲ درصد از کل ثروت دنیا را در اختیار دارند. یک درصد از این اصول سرمایه گذاری بلند مدت دهک صاحب ۴۶ درصد از کل مجموع دارایی های جهان هستند. چین با توجه به جمعیت انبوه خود، نیمی از جمعیت طبقات بالاتر از متوسط ثروت جهان را اشغال کرده است. 44 درصد از جمعیت دهک های ۷ تا ۹ جهان چینی هستند. در مقابل، جمعیت هند حضور چشمگیری در نیمه پایینی ثروت جهان دارد و از هر چهار نفر که در نیمه پایینی هرم ثروت جهان قرار گرفته اصول سرمایه گذاری بلند مدت اند، یک نفر هندی است. ساکنان آمریکای لاتین نیز به شکل مساوی در میان هرم ثروت جهان پراکنده شده اند. روند توزیع ثروت در منطقه آسیا-پاسیفیک هم (با در نظر نگرفتن چین و هند) مطابق با شکل کلی توزیع ثروت در سطح جهان است. همچنین ساکنان آفریقا حضوری بسیار سنگین در نیمه پایینی ثروت جهان دارند و نیمی از جمعیت آفریقا در دو دهک پایینی جهان جای می گیرد. در مقابل و برخلاف آفریقا، دو قاره آمریکای شمالی و اروپا به نیمه بالایی ثروت جهان گرایش دارند. این دو قاره در مجموع، ۵۲ درصد از جمعیت دهک های بالای ثروت جهان را در خود جای داده اند و 72 درصد از جمعیت دهک دهم در این دو قاره زندگی می کنند.

دارایی های جهان عمدتا مالی اند

کشورها و مناطق جهان براساس سطح و شکل دارایی ها، با یکدیگر متفاوت هستند. از ابتدای هزاره سوم میلادی، تمامی مناطق شاهد افزایش ثروت برحسب هر نفر بوده اند. اگر ثروت برحسب ارزهای محلی محاسبه شود، این رشد بدون گسست و مستمر بوده است (البته به جز زمان بحران مالی 2008 که جز آمریکای لاتین، همه کشورها شاهد عقبگرد بوده اند)، اما اگر این رشد را برحسب دلار محاسبه کنیم، این موضوع شکل متفاوتی پیدا می کند. حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، کاهش ارزش دلار موجب افزایش نرخ رشد دارایی ها در مناطق دیگر شده، اما افزایش نرخ برابری دلار در سال های اخیر، این روند را معکوس کرده و به نابرابری ثروت در جهان دامن زده است. با وجود اینکه سطح ثروت در اروپا و آمریکا همیشه بالاتر از مناطق دیگر جهان بوده، ناترازی منطقه ای در سال های ابتدایی قرن حاضر رو به کاهش بوده است. آفریقا، هند و از همه چشمگیرتر، چین همگی سهم خود از تجارت جهانی را حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ بیشتر کرده اند و این نوید را داده اند که امکان کاهش نابرابری منطقه ای در بلندمدت وجود دارد. سهم یک درصد بالایی و یک دهک بالایی جهان حدفاصل سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ به شکلی چشمگیر کاهش یافته است؛ سهم دهک بالایی برای نمونه از 48.3 درصد کل ثروت جهان به 42.6 درصد در این سال ها افت کرده است. سهم ۱۰ درصد بالا پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اندکی کاهش داشته، اما سهم یک درصد بالایی ثروتمند جهان از سال ۲۰۱۶ شاهد افزایش بوده است.

اما درباره شکل دارایی ها؛ گزارش ثروت جهانی 2022 نشان می دهد که دارایی های مالی به طور متوسط، ۵۴ درصد از دارایی های خالص جهان را تشکیل می دهند؛ در حالی که دارایی های غیرمالی تشکیل دهنده ۴۶ درصد از خالص دارایی هاست و دیون و سطح استقراض به ۱۱ درصد خالص دارایی ها رسیده است. دارایی های مالی نسبتا در کشورهای با درآمد بالا، اهمیت بیشتری دارند؛ چنانکه ۷۰ درصد از خالص دارایی ها در آمریکای شمالی را دارایی های مالی تشکیل می دهند. در مناطق درحال توسعه عمدتا دارایی های غیرمالی، عمده ثروت خانوار را شامل می شود، به طوری که 54 درصد از خالص دارایی ها در آمریکای لاتین و ۷۷ درصد از خالص دارایی های هند، دارایی های غیرمالی هستند. همچنین ارتباطی نظام مند میان سطح توسعه یافتگی و سطح استقراض خانوار برحسب درصد دارایی های خالص وجود دارد. این سهم برای آفریقا ۷ درصد، هند ۸ درصد و چین ۱۱ درصد گزارش شده، اما در آسیا-پاسیفیک، اروپا و آمریکای شمالی ۱۲ درصد بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.