معامله با نرخ تامین اعتبار


2022-10-18T08:12:04+03:30

نکات حقوقی مهم برای صاحبان کسب و کار در مورد معامله با دستگاه‌های دولتی

دكتر احمد شهنيايي، پژوهشگر در حقوق مالياتي و وكيل دادگستري www.shahniaei.ir بخش قابل‌توجه اقتصاد ایران همچنان دولتی است و احتمال اینکه سروکار صاحبان کسب و کار به دستگاه‌های دولتی برای معامله بیفتد زیاد است. به دلیل وجود قوانین و مقررات خاص برای معاملات دولتی، مثل قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، قانون احکام دائمی قوانین برنامه مصوب ۱۳۹۵، قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و قوانین و مقررات دیگر، انعقاد کردن هر گونه معامله توسط صاحبان کسب و کار و شرکت‌ها با دستگاه‌های دولتی، دارای ویژگی‌های قابل‌توجهی نسبت به معامله با سایر اشخاص است و آگاهی معامله با نرخ تامین اعتبار صاحبان کسب و کار از این ویژگی‌ها و نکات آن، برای اداره بهینه معاملات با بخش دولتی ضروری است.

۱- ممنوعیت برخی اشخاص و شرکت‌ها در انعقاد معامله با دستگاه‌های دولتی

از نظر قانونی، برخی اشخاص و شرکت‌ها از انعقاد معامله با دستگاه‌های دولتی ممنوع معامله با نرخ تامین اعتبار هستند از جمله بر اساس قانون موسوم به منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، کارمندان بخش دولتی و عمومی یا شرکت‌های تحت تملک یا تحت مدیریت این کارمندان، حق انعقاد قرارداد با هیچ دستگاه دولتی، چه دستگاه متبوع خود و چه سایر دستگاه‌ها را ندارند. به علاوه، اعضای خانواده کارمند نیز حق ندارند با دستگاه‌هایی که کارمند مزبور در آن دستگاه سمت مدیریت دارد معامله کنند. در صورت رعایت نکردن این ممنوعیت توسط اشخاص یاد شده، علاوه بر اینکه معامله منعقده باطل است شخص متخلف محکوم به جبران خسارت و نیز حبس خواهد شد.

۲- ضرورت شرکت در مناقصه یا مزایده برای انعقاد معامله با دولت

برخلاف معامله اشخاص خصوصی با یکدیگر که برای انعقاد آن هیچ ضرورتی برای مزایده یا مناقصه وجود ندارد، در مورد معاملات دولتی، بر اساس ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، انجام هرگونه معامله با دستگاه‌های دولتی ( مگر در موارد استثنایی که قانون مجاز کرده است) باید با طی تشریفات مزایده یا مناقصه باشد و معامله بدون رعایت این تشریفات، باطل و بی‌اعتبار است. در واقع، در مواردی که دستگاه دولتی نیاز به خرید کالا یا خدمتی داشته باشد باید خرید خود را در یک فرآیند رقابتی «مناقصه» بر اساس «کمترین قیمت» پیشنهادی منعقد کند و در مواردی‌که دستگاه دولتی قصد فروش کالا یا واگذاری امتیازی داشته باشد باید این فروش را در فرآیند رقابتی «مزایده» بر اساس «بالاترین قیمت» پیشنهادی واگذار کند. این تشریفات عمدتا شامل فرآیندهایی از جمله ارزیابی شکلی، ارزیابی مالی و ارزیابی فنی و ارزیابی کیفی معامله‌گران است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه‌های آن پیش‌بینی شده است.

باید در نظر داشت در بسیاری موارد، شرکت اشخاص یا شرکت‌ها در مزایده یا مناقصه نیازمند به داشتن گواهی‌های خاص است مثلا در مورد قراردادهای پیمانکاری، شرکت اشخاص در مناقصه برای انعقاد معامله، نیازمند داشتن گواهی تایید صلاحیت فنی پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه است.

۳- محدودیت درج شرط داوری و مصالحه در معاملات دولتی

برخلاف معاملات اشخاص خصوصی با یکدیگر که توافق آنان برای استفاده از روش داوری به جای دادگاه برای رفع اختلافات خود مجاز است، در معاملات اشخاص با دولت، استفاده از شرط داوری برای حل و فصل اختلافات، به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، نیازمند تصویب این امر در هیات وزیران و در مواردی تصویب مجلس است.

با توجه به زمان‌بربودن انجام تشریفات اداری تصویب داوری در هیات وزیران، صاحبان کسب و کار بهتر است در پذیرش شرط داوری برای معامله دولتی محتاط باشند.

همچنین برخلاف معاملات بخش خصوصی که مصالحه بین طرفین معامله مجاز است و همچنین هر طرف می‌تواند از طرف دیگر بخشش‌هایی را انتظار داشته باشد، در معامله اشخاص با دستگاه‌های دولتی، این دستگاه‌ها از بخشیدن هرگونه حقی که از قرارداد برایشان ایجاد می‌شود ممنوع هستند ( ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی).

۴- تکلیف طرف معامله به ارائه تضمین‌های متعدد در معاملات دولتی

در بیشتر معاملات دولتی، اشخاص طرف معامله با بخش دولتی، مجبور به دادن تضامین متعددی هستند از جمله ۱-تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار. ۲- تضمین پیش‌پرداخت ۳- تضمین انجام تعهد ۴-تضمین یا سپرده حسن انجام کار.

انواع این تضامین می‌تواند شامل ۱-ضمانت‌نامه بانکی۲-گواهی مطالبات از دستگاه دولتی۳- سپرده بانکی۴-وثیقه ملکی ۵- اوراق خزانه اسلامی و ۶- سفته باشد که در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی توسط هیات وزیران تصویب شده است. در صورتی که اشخاص معامله‌کننده با دستگاه دولتی، از انجام تعهدات خود خودداری کنند، دستگاه دولتی می‌تواند تضامینی که معامله‌کننده داده است را به ضرر وی ضبط کند.

۵- احتمال به تاخیر افتادن وصول مطالبات اشخاص از دستگاه دولتی

خوب است بدانید دستگاه دولتی، قانونا حق امضای هیچ معامله و پرداخت هیچ وجهی را ندارد مگر اینکه قبل از معامله، برای تعهدات مالی ناشی از آن تامین اعتبار کرده باشد و فرآیندهای قانونی متعددی شامل تشخیص، تامین اعتبار، تسجیل و حواله را طبق مقررات قانونی و توسط مقام صلاحیت‌دار اداری انجام داده باشد. چنانچه هرکدام از این مراحل و تشریفات به‌طور دقیق رعایت نشده باشد ممکن است وصول طلب معاملاتی اشخاص و شرکت‌ها از دستگاه دولتی دچار مشکل شود.

همچنین، برخلاف طلب اشخاص خصوصی از یکدیگر که شخص طلبکار حق دارد با گرفتن رای از دادگاه، طلب خود را با توقیف و فروش اموال بدهکار وصول کند، در مورد طلب اشخاص از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، طلبکار قانونا حق ندارد اموال دستگاه دولتی را توقیف کند و اگر دستگاه دولتی اعتباری برای پرداخت طلب نداشته باشد، طلبکار باید حداقل ۱۸ ماه صبر کند تا وجه لازم برای پرداخت این طلب در بودجه دستگاه بدهکار تامین شود. در سال‌های اخیر تسهیلاتی برای وصول مطالبات اشخاص از دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است از قبیل پرداخت مطالبات از طریق دادن اسناد خزانه اسلامی به طلبکار یا امکان فروش طلب از طریق قرارداد فاکتورینگ.

با توجه به ویژگی‌های حقوقی معامله با بخش دولتی، لازم است صاحبان کسب و کار، در طرح‌های خود برای معامله با بخش دولتی، این ویژگی‌ها و ریسک‌های قانونی ناشی از آن را لحاظ کنند.

اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت / نرخ معاملات امروز ارز در سامانه نیما مشخص شد

با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت از امروز سه شنبه شانزدهم مرداد ماه تا این لحظه در سامانه نیما 23 مورد عرضه، ثبت و 8 مورد معامله، قطعی شده است.

اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت / نرخ معاملات امروز ارز در سامانه نیما مشخص شد

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به توافقی بودن قیمت در این بازار، عرضه ها در چند نوبت، بازنگری و با قیمت های پایین تر صورت گرفته و در نهایت، معاملات قطعی شده است.

جمع مبالغ عرضه شده تاکنون 6 و نیم میلیون یورو، 37 میلیون درهم امارات و 330 هزار دلار آمریکاست.

خاطرنشان می شود از میان مبالغ عرضه شده 30 میلیون درهم امارات با قیمت 2200 تومان معامله شده است؛ همچنین یک میلیون یورو نیز با قیمت 9330 تومان و 100 هزار دلار آمریکا با نرخ 8950 تومان معامله شده است.

همچنین از 23 مورد عرضه صورت گرفته 7 مورد توسط پتروشیمی ها بوده است که همه موارد نیز معامله شده‌اند.

کاهش قیمت یورو توافقی به کانال ۳۰ هزار تومان/ نرخ هر برگ اسکناس دلار چقدر شد؟

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در شرایطی که روز گذشته در ساعت پایانی فعالیت بازار توافقی ۱۴ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۱ هزار و ۳۹۰ تومان معامله شده بود، حال در دقایق نخست شروع معاملات امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱) قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در توافقی به رقم ۳۱۳۷۰ تومان رسیده است.

همچنین یورو دیگر ارز معامله شده در بازار توافقی در ادامه روند کاهشی روز‌های اخیر، امروز با افت به کانال پایین‌تر به رقم ۳۰۹۴۰ تومان رسیده است. این در حالی است که روز گذشته، حدود ۸۰۰ هزار یورو در بازار توافقی با میانگین نرخ ۳۱ هزار تومان به صورت توافقی معامله انجام شده بود.

بر اساس این گزارش؛ از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضا‌های خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

به گفته سخنگوی بانک مرکزی، تعمیق بازار توافقی ارز و شفاف سازی معاملات در این بازار، در دستور کار جدی بانک مرکزی است.

دریافت اعتبار معاملاتی از کارگزاری آگاه

اعتبار معاملاتی در آگاه

سرمایه‌گذاران برای کسب سود در بازار بورس، از ابزارهای مالی متنوعی استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهای مالی پرطرفدار در بازار بورس، اعتبار معاملاتی است. با استفاده از این خدمات مالی در بازار، افراد می‌توانند با سرمایه‌ بیشتری معاملات خود را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند. سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از این خدمات مالی باید بعضی شروط لازم را داشته باشند. میزان دقیق مبلغ اعتبارهای معاملاتی بنا به اوضاع بازار، توسط سازمان بورس تعیین می‌شود. در این مقاله قصد داریم به روش‌های دریافت و تسویه اعتبار معاملاتی در کارگزاری آگاه اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

اعتبار معاملاتی چیست؟

اعتبار معاملاتی نوعی ابزار مالی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن، به منبع مالی جدیدی دسترسی دارند که می‌توانند با این سرمایه جدید، مشغول خرید و فروش سهام شوند. اعتبارهای معاملاتی دارای تاریخ سررسید هستند؛ به عبارت دیگر این اعتبارها در بازه زمانی مشخص‌شده باید استفاده شوند و در تاریخ سررسید باید به همان اندازه ارزش بسته اعتباری، مبلغ مورد نظر را به کارگزاری عودت دهند. در ادامه به روش دریافت و تسویه بسته‌های اعتباری در کارگزاری آگاه می‌پردازیم.

شرایط دریافت اعتبار معاملاتی از بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

مشتریان کارگزاری آگاه برای بهره‌مندی از اعتبارهای معاملاتی، می‌توانند از طریق سایت بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه به نشانی Bashgah.com اقدام کنند. کارگزاری آگاه در حال حاضر اعتبارهای معاملاتی را در قالب «بسته‌های اعتباری» و «وام قرض‌‌الحسنه» به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

شرایط لازم برای بهره‌مندی از «بسته‌های اعتباری» در کارگزاری آگاه عبارت‌اند از:

ارزش تضمین در آساتریدر آگاه

 1. مشتریان آگاه برای خرید بسته‌های اعتباری باید از «ریال بآشگاه» استفاده کنند. در صورتی که در حساب بآشگاه مشتریان، ریال بآشگاهی نداشته باشید، امکان خرید بسته‌های اعتباری برای شما وجود ندارد.
 2. شرط دوم، امضای قرارداد اعتباری در یکی از شعب کارگزاری آگاه است. امضای قرارداد اعتباری هنگام ثبت نام کد بورسی در سامانه آگاه اکسپرس، به صورت امضای الکترونیکی امکان‌پذیر است. در صورتی که در زمان ثبت نام این مرحله را انجام نداده باشید، لازم است یک بار به صورت حضوری به یکی از شعب کارگزاری آگاه مراجعه کنید.
 3. سرمایه‌گذار برای بهره‌مندی از این بسته‌های اعتباری باید در پرتفوی بورسی خود، ارزش تضمین کافی داشته باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران طبق مصوبات و چارچوب‌های سازمان بورس، به اندازه درصد مشخصی از پرتفوی خود می‌توانند اعتبار معاملاتی دریافت کنند که این درصد با توجه به متغیر بودن اوضاع بازار بورس، ممکن است تغییر کند (در حال حاضر سرمایه‌گذاران می‌توانند به اندازه ۶۰ درصد ارزش دارایی سهام خود در بازار بورس، اعتبار معاملاتی دریافت کنند). برای مشاهده ارزش تضمین، به سامانه معاملاتی آساتریدر آگاه بروید و در بخش سبد سهام، ارزش تضمین را اضافه کنید.

نکته مهم: بعضی از دارایی‌ها در بازار بورس به عنوان ارزش تضمین محسوب نمی‌شوند، مانند گواهی سپرده کالا، گواهی سپرده طلا و گواهی زعفران. علاوه بر این، بعضی دارایی‌ها مانند دارایی سهام بازار پایه، درصد کم‌تری برای محاسبه ارزش تضمین ‌دارند.

نکته مهم: دقت داشته باشید که شرایط درخواست «وام قرض‌الحسنه» از کارگزاری آگاه، دقیقا شبیه به فرآیند دریافت بسته اعتباری است با این تفاوت که به جای نیاز به «ریال بآشگاه»، مشتری باید به «سطح ۵ بآشگاه» رسیده باشد. مابقی شرایط برای بهره‌مندی از وام قرض‌الحسنه، همانند شروط دریافت بسته اعتباری است.

نکات مهم برای دریافت اعتبار معاملاتی

 1. حداکثر سقف مجاز برای دریافت اعتبار یک ماهه، ۵۰۰ میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است و مشتری امکان درخواست اعتبار بیشتر با سررسید یک ماهه را ندارد.
 2. برای تمدید بسته‌های اعتباری، تاریخ اعمال به صورت خودکار یک روز پس از تاریخ سررسید ثبت می‌شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.
 3. در مدت زمان استفاده از اعتبارهای معاملاتی، هر ماه۳۰ روز تقویمی در نظر گرفته شده است.
 4. تاریخ اعمال، یعنی تاریخی که مشتری تمایل دارد از آن تاریخ به بعد از بسته مورد نظر استفاده کند.
 5. تاریخ درخواست حداقل باید یک روز کاری پیش از تاریخ اعمال باشد.
 6. بسته‌های اعتباری با توجه به تاریخی که برای اعمال آن انتخاب می‌شود (حداکثر ۱۰ روز زودتر از تاریخ اعمال) در صورت داشتن شرایط لازم، توسط بخش اعتبارات در کارگزاری آگاه، تایید می‌شود. درصورت عدم وجود هر یک از شرایط لازم برای دریافت اعتبار، درخواست مورد نظر رد خواهد شد. نتیجه بررسی درخواست‌ها از طریق یک پیام خصوصی در حساب بآشگاه مشتریان، به سرمایه‌گذار اطلاع‌رسانی می‌شود.
 7. برای آگاهی از وضعیت درخواست ثبت شده در راستای بهره‌مندی از اعتبارهای معاملاتی در بآشگاه مشتریان کارگزاری اگاه، می‌توانید از طریق منو «گزارش» و انتخاب «گزارش اعتبارات» اقدام کنید.
 8. درخواست لغو بسته اعتباری تا ۴۸ ساعت کاری قبل از تاریخ اعمال، امکان‌پذیر است.
 9. برای مشاهده تاریخ سررسید بسته‌های اعتباری، می‌توانید از طریق نسخه تحت وب آساتریدرآگاه، به حساب معاملات بر خط خود وارد شوید و از بخش «وضعیت مانده»، تاریخ سررسید هر بسته را مشاهده کنید.

وضعیت‌های مختلف در گزارش اعتبارهای معاملاتی

آماده ارسال: اولین وضعیت بعد از ثبت درخواست اعتبار معاملاتی، «آماده ارسال» است. در این مرحله درخواست شما هنوز به کارگزاری ارسال نشده است. به طور معمول درخواست‌ها ده روز قبل از تاریخ اعمال آن، به بخش اعتبارات ارسال می‌شود و اگر مشتری شرایط لازم را داشته باشد، درخواست او یک روز قبل از تاریخ اعمال بسته، به واحد اعتبارات کارگزاری ارسال خواهد شد. در این مرحله شما امکان لغو بسته خریداری شده را دارید.

در انتظار تایید کارگزاری: در این مرحله شرایط مورد نیاز برای دریافت اعتبار توسط سیستم تایید شده است و درخواست اعتبار برای بررسی نهایی به واحد مربوطه ارسال می‌شود. گفتنی است در این مرحله امکان لغو بسته وجود ندارد و فقط می‌توانید درخواست «انصراف» را ثبت کنید. در صورت تایید درخواست انصراف توسط واحد اعتبارات، بسته اعتباری مورد نظر، لغو خواهد شد.
در انتظار تایید استفاده کننده: این پیام هنگامی نمایش داده می‌شود که شما یک بسته اعتباری را برای شخص دیگر درخواست داده باشید، تا زمانی که شخص مورد نظر فرآیند دریافت بسته را تایید نکرده باشد، وضعیت انتقال با همین پیام نمایش داده می‌شود. در نظر داشته باشید که در صورت تایید استفاده کننده، امکان لغو یا انصراف درخواست را نخواهید داشت. در این مرحله فقط شخص مصرف‌کننده اعتبار می‌تواند «درخواست لغو» را در سیستم ثبت کند.

منقضی شده: در فرآیند انتقال بسته‌های اعتباری، شخص دریافت کننده اعتبار تا ۴۸ ساعت کاری قبل از تاریخ اعمال، می‌تواند بسته مورد نظر را قبول یا رد کند. در صورتی که هیچگونه اقدامی از طرف استفاده‌کننده اعتبار صورت نپذیرد، سیستم به صورت خودکار بسته اعتباری را رد می‌کند و در گزارش اعتبارات، وضعیت «منقضی شده» نمایش داده می‌شود. در نهایت وجه حاصل از خرید بسته اعتباری به حساب بآشگاه شما (درخواست کننده اعتبار) عودت داده خواهد شد.

تایید شده: در صورت کامل بودن مدارک و رعایت شروط لازم، درخواست شما مبنی بر بهره‌مندی از اعتبار معاملاتی، مورد تایید قرار می‌گیرد و این وضعیت با عبارت «تایید شده» نمایش داده می‌شود.

رد شده: اگر تمام یا بخشی از مدارک و شروط لازم برای دریافت اعتبار معاملاتی، ناقص باشد، بسته مورد نظر، توسط بخش اعتبارات رد خواهد شد. در صورت عدم تایید درخواست، وجه پرداخت شده به حساب شما عودت داده خواهد شد. در این مرحله وضعیت درخواست اعتبار شما با پیام «رد شده» نمایش داده می‌شود.

لغو شده: اگر قبل از ارسال درخواست اعتبار به واحد معاملات، منصرف شده باشید، می‌توانید با استفاده از گزینه «لغو» که در بخش گزارش بسته‌های اعباری نمایش داده می‌شود، درخواست خود را لغو کنید و وجه پرداخت شده به حساب شما عودت داده می‌شود. در این حالت، وضعیت درخواست شما با پیام «لغو شده» نمایش داده می‌شود.

انواع روش‌های تسویه اعتبار معاملاتی

تسویه اعتبار معاملاتی به چند روش انجام می‌شود که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم.

۱/ تسویه اعتبار از محل فروش سهام

برای تسویه اعتبار از این روش، می‌توانید در روز سررسید بسته اعتباری یا قبل از آن، به میزان لازم سهام یا صندوق بفروشید.

نکته: دقت داشته باشید که اگر روز سررسید با پنجشنبه و جمعه یا تعطیلات رسمی تلاقی داشته باشد، لازم است یک روز کاری قبل برای فروش سهام اقدام کنید.

۲/ تسویه اعتبار با وجه نقد

این روش نیز تفاوتی با فروش دارایی ندارد و می‌توانید در روز سررسید یا قبل از آن، حساب معاملاتی خود را به میزان لازم شارژ کنید. برای این کار می‌توانید از پرداخت شتابی یا سایر روش‌های واریز وجه استفاده کنید.

تمدید اعتبار معاملاتی

تمدید اعتبار معاملاتی روشی است که در آن نیازی به تسویه اعتبار نیست و با جایگزین کردن اعتبار جدید، اعتبار قبلی خود به خود تسویه می‌شود. برای تمدید اعتبار معاملاتی بهتر است از گزینه تمدید در بخش گزارش اعتبارات استفاده شود؛ اما چنان چه قصد خرید اعتبار جدید و جایگزینی آن با اعتبار قبلی را داشته باشید، می‌توانید تاریخ روز بعد از روز تسویه را انتخاب کنید.
برای مثال اگر آقای احمدی قصد معامله با نرخ تامین اعتبار جایگزینی اعتبار جدید با اعتبار قبلی را داشته باشد، در صورتی که تاریخ اعتبار معاملاتی ۱۸ شهریور (روز سه شنبه) باشد، لازم است تاریخ اعمال بسته اعتباری جدید را ۱۹ شهریور (روز چهارشنبه) انتخاب کند.

نکته: زمان ارسال درخواست خرید بسته اعتباری باید پیش از ۱۸ شهریور باشد. به این معنی که آقای احمدی تا روز ۱۷ شهریور می‌تواند درخواست خود را در بآشگاه مشتریان ثبت کند تا دچار تخلف اعتباری نشود.

بازگشت اعتبار مصرف نشده

دقت داشته باشید که اگر در طول دوره بسته اعتباری مثلا سه ماهه، یک ماه از اعتبار استفاده نکرده باشید، هزینه بخش استفاده نشده بسته به مشتری بازگرداننده می‌شود. بازگشت اعتبار به‌صورت روزانه برای مشتری محاسبه شده و در پایان هر هفته به حساب وی در بآشگاه برگشت داده می‌شود. بنابراین فرایند محاسبه اعتبار استفاده نشده، روزانه است و واریز آن هفتگی خواهد بود. در ضمن، در محاسبه بازگشت اعتبار، روزهای پنجشنبه و جمعه نیز لحاظ خواهد شد. هزینه اعتبار استفاده نشده، شنبه هر هفته به حساب بآشگاه مشتریان واریز می‌شود.

انتقال بسته‌های اعتباری

فرض کنید قصد دارید یک بسته اعتباری را به یکی از دوستان‌تان انتقال دهید،برای این کار تنها باید هزینه خرید بسته را در حساب بآشگاه خود داشته باشید و گیرنده لازم است شرایط دریافت و استفاده از اعتبار معاملاتی را داشته باشد. مراحل انتقال اعتبار در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه به شرح زیر است:

 1. طبق روال عادی، ابتدا بسته اعتباری را در سایت بآشگاه انتخاب و گزینه خرید را ثبت کنید.
 2. در پنجره جدید، تاریخ اعمال بسته اعتباری را وارد کنید و پس از انتخاب گزینه «می‌خواهید اعتبار خود را به شخص دیگری معامله با نرخ تامین اعتبار در بآشگاه منتقل کنید؟»، کد بآشگاه مشتری استفاده کننده (گیرنده اعتبار) را وارد کنید.
 3. مجددا اطلاعات ورود به حساب کاربری‌تان را وارد کنید (جهت امنیت بیشتر).
 4. با مشاهده نام دریافت کننده، گزینه «کلیه موارد فوق را می‌پذیرم» را انتخاب کرده و درخواست خود را تایید کنید.
 5. با تایید انتقال اعتبار، پیغام «درخواست شما ثبت گردید» نمایش داده خواهد شد.

نکته مهم: اگر قصد لغو بسته ارسالی را داشتید، باید پیش از تایید بسته توسط گیرنده، فرایند لغو را انجام دهید. در ضمن، مسئولیت بازپرداخت اعتبار بر عهده شخصی است که بسته اعتباری به وی منتقل شده است (گیرنده).

کلام آخر

سرمایه‌گذاران در بازار بورس می‌توانند با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، معاملات خود را به شکل بهتری برنامه‌ریزی و مدیریت کنند و در نهایت سودهای قابل توجهی را کسب کنند. اعتبارهای معاملاتی در این میان به عنوان یکی از ابزارهای مالی پرطرفدار شناخته می‌شود که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن به منبع مالی جدیدی دسترسی پیدا می‌کنند و با سرمایه بیشتری می‌توانند مشغول خرید و فروش سهام شوند. در این مقاله به صورت کامل به نحوه دریافت و استفاده از بسته‌های اعتباری از طریق کارگزاری آگاه اشاره کردیم. مشتریان کارگزاری آگاه در صورت رعایت برخی اصول و قوانین وضع شده، می‌‌توانند از این بسته‌‌های اعتباری بهره‌مند شوند. هر کدام از این بسته‌های اعتباری داری مدت زمان تعیین شده هستند و خارج از این مهلت، امکان استفاده از این سرمایه برای مشتریان وجود ندارد.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

2022-10-18T08:12:04+03:30

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، پایین آمدن ارزش دلار و کاهش نرخ سود خزانه‌داری آمریکا در بحبوحه افزایش نگرانی در مورد رکود اقتصاد دنیا باعث بالا رفتن قیمت طلا در معاملات امروز آسیا شده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با 0.55 درصد افزایش به 1659 دلار و 9 سنت رسید.

سیاست افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در سال جاری میلادی باعث شده سرمایه‌گذاران به دلار آمریکا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن روی آورند و باعث سقوط قیمت طلا شوند. قیمت طلا حدود 20 درصد از ماه مارس کاهش داشته‌است. طلا معمولاً یک رابطه معکوس با دلار آمریکا و نرخ بهره دارد، بنابراین بالا رفتن ارزش دلار قیمت آن را تحت فشار قرار می‌دهد.

قدرت گرفتن پوند انگلیس به‌دنبال سیاست‌های وزیر دارایی جدید این کشور ارزش دلار آمریکا و سود خزانه‌داری این کشور را پایین آورده‌است. بدین‌ترتیب قیمت طلا کمی افزایش‌یافته است.

قیمت طلا هنوز هم نزدیک به پایین‌ترین سطح در ماه جاری قرار دارد و نگرانی در مورد سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ فدرال رزرو آمریکا جهت مهار تورم همچنان مانع افزایش آن می‌شود.

رییس‌جمهور چین نشانه‌های معدودی از توقف استراتژی کرونای صفر این کشور فراهم کرده و بدین‌ترتیب تا حدی از بخش بیمار مسکن در این کشور حمایت شده‌است.

قیمت نقره امروز با 0.73 درصد افزایش به 18 دلار و 86 سنت رسید و پلاتین با 0.56 درصد افزایش 922 دلار و 38 سنت معامله می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

کلمات کلیدی : میرنیوز
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اقتصادی

تصمیم کاهش تولید نفت در اوپک پلاس تصمیم جمعی بود

تصمیم کاهش تولید نفت در اوپک پلاس تصمیم جمعی بود

مالزی تایید کرد که تصمیم کشورهای عضو اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت به اتفاق آرا و پس از در نظر گرفتن لزوم مقابله با ابهام در بازار گرفته شده است.

آمریکا ۱۵ میلیون از ذخایر نفت استراتژیک خود را آزاد می کند/ قیمت نفت مد نظر آمریکا ۷۲ دلار

آمریکا ۱۵ میلیون از ذخایر نفت استراتژیک خود را آزاد می کند/ قیمت نفت مد نظر آمریکا ۷۲ دلار

یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا اواخر امروز چهارشنبه ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک برای پمپاژ به بازار آمریکا با هدف کاهش قیمت ر.

ریزش ۱۶۰ واحدی بورس در ابتدای معاملات چهارشنبه

ریزش ۱۶۰ واحدی بورس در ابتدای معاملات چهارشنبه

مبادلات تجاری ایران و اروپا با رشد ۲۸ درصدی به ۳.۴ میلیارد دلار رسید

 مبادلات تجاری ایران و اروپا با رشد ۲۸ درصدی به ۳.۴ میلیارد دلار رسید

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۸ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳.۴ میلیارد یورو رسید.

شناسایی ۵۴ هزار خودرو لوکس در کشور با تعیین ۵۰۸ میلیارد تومان مالیات

 شناسایی ۵۴ هزار خودرو لوکس در کشور با تعیین ۵۰۸ میلیارد تومان مالیات

براساس پیگیری‌های انجام شده و با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تا کنون ۵۴ هزار خودرو با ارزش بیش از یک میلیارد تومان در کشور شناسایی شده و مالیات متعلق به آ.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

احتمال رکود اقتصادی در آمریکا به ۱۰۰ درصد رسید

 احتمال رکود اقتصادی در آمریکا به ۱۰۰ درصد رسید

بر اساس یک مدل اقتصادی که توسط دو اقتصاددان طراحی و با درنظر گرفتن ۱۳ شاخص مالی اجرا شد، اقتصاد ایالات متحده به احتمال ۱۰۰ درصد در طول ۱۲ ماه آینده وارد رکو.

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |برنت ۹۰ دلار و ۴۹ سنت شد

 قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |برنت ۹۰ دلار و ۴۹ سنت شد

هواشناسی ایران ۱۴۰۱/۰۷/۲۷؛ هشدار ادامه فعالیت سامانه بارشی و خسارت به محصولات کشاورزی

 هواشناسی ایران ۱۴۰۱/۰۷/۲۷؛ هشدار ادامه فعالیت سامانه بارشی و خسارت به محصولات کشاورزی

سازمان هواشناسی با صدور هشدار ادامه فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان از احتمال سیلاب ناگهانی، آب‌گرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی خبر داد.

جدول افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بر حسب نظرات دولت و مجلس

 جدول افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بر حسب نظرات دولت و مجلس

انشعاب آب مشترکین پرمصرف قطع می شود

انشعاب آب مشترکین پرمصرف قطع می شود

بیش از ۷۴ هزار تُن انواع فراورده‌های هیدروکربوری عرضه می شود

بیش از ۷۴ هزار تُن انواع فراورده‌های هیدروکربوری عرضه می شود

صادرات ۵.۵ تنی خاویار به ۳۳ کشور جهان

صادرات ۵.۵ تنی خاویار به ۳۳ کشور جهان

مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری

مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری

شهرداری شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر هم مجاز به مشارکت در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای خود شدند.

تمدید ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری خزر

تمدید ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری خزر

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان ایران گفت: طبق توافق ۵ کشور حاشیه دریای خزر در کنوانسیون منابع آبزی دریای معامله با نرخ تامین اعتبار خزر، ممنوعیت صید تجاری ماهیان خا.

تامین اعتبار برای تحقق اهداف آبخیزداری در سال جاری ضرورت دارد

تامین اعتبار برای تحقق اهداف آبخیزداری در سال جاری ضرورت دارد

هوشنگ جزی گفت: اجرای یک میلیون هکتار عملیات آبخیزداری با توجه به اعتبارات مصوب در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و این در حالی است که تامین اعتبار برای تحقق این هدف ب.

ضرورت تامین آب و نهاده‌ها برای اجرای الگوی کشت

ضرورت تامین آب و نهاده‌ها برای اجرای الگوی کشت

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تامین آب و تعیین آب‌بها را از موضوعات مهم در اجرای الگوی کشت دانست و بر همکاری وزارت نیرو در این زمینه تاکید کرد.

توسعه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

توسعه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونین این وزارتخانه با رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

نیمی از آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی تهران دارای استاندارد نیستند

نیمی از آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی تهران دارای استاندارد نیستند

مدیرکل استاندارد و دبیر شورای استاندارد استان تهران گفت:‌ فقط ۴۵درصد آسانسورهای دستگاه‌های اجرایی استان دارای تایید استاندارد با تاریخ معتبرند.

بهره برداری از بندر بین المللی بوشهر تا ۲۵ آبان‌

بهره برداری از بندر بین المللی بوشهر تا ۲۵ آبان‌

شکیبی‌نسب گفت:سالن پایانه مسافری پیشرفت خیلی خوبی داشته است و تا ۲۵ آبان سال جاری آماده بهره‌برداری است.

نگاه وزارت اقتصاد به بودجه، درآمدزایی نیست

نگاه وزارت اقتصاد به بودجه، درآمدزایی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید پیش از ارائه لایحه بودجه، برای مساله نرخ خوراک و سایر متغیرهای بودجه یک توافقی بین وزارتخانه‌های مرتبط در دولت و کمیسیون.

عدد سازی رسانه‌ای در سکوت مسئولان/آیا خط فقر ۱۸ میلیون تومان است؟

عدد سازی رسانه‌ای در سکوت مسئولان/آیا خط فقر ۱۸ میلیون تومان است؟

صبح امروز یکی از رسانه های در اقدامی دست به عدد سازی کرده و بدون ارائه یک دلیل منطقی و آمار دقیق اقتصادی اعلام کرد خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده است که موج.

احداث ۲ پروژه حیاتی برای کریدور گاز غرب کشور

احداث ۲ پروژه حیاتی برای کریدور گاز غرب کشور

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با حضور در محل احداث تأسیسات تقویت فشار گاز خورموج و آب‌پخش در استان بوشهر، از روند پیشرفت این دو پروژه بازدید کرد.

تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات برخی سفرهای استانی دولت سیزدهم

 تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات برخی سفرهای استانی دولت سیزدهم

وزیر راه و شهرسازی گفت: در دور اول سفرهای استانی دولت سیزدهم در برخی از استان‌ها ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان مصوبات سفر داشتیم و در برخی هم حتی تا ۱۰۰ درصد من.

اسلام پناه : امیدوارم خودروی جدید ایران خودرو عقب ماندگی گذشته را جبران کند

 اسلام پناه : امیدوارم خودروی جدید ایران خودرو عقب ماندگی گذشته را جبران کند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امیدوارم خودرو‌ تی اف ۲۱ با پاس کردن الزامات کارخانه‌ای و استانداردهای ۸۵گانه بتواند زمینه جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و.

صدور چک الکترونیک طی ۲ هفته آینده

 صدور چک الکترونیک طی ۲ هفته آینده

خط تولید موتور موتورسیکلت برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود

 خط تولید موتور موتورسیکلت برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل کویرموتور گفت: برای اولین بار در صنعت موتورسیکلت کشور، خط تولید انجین (موتور) موتورسیکلت ایجاد می‌شود که در گام اول به صورت مونتاژ و در گام دوم با .

واگذاری زمین برای ساخت ۱۴۰ هزار خانه ویلایی

واگذاری زمین برای ساخت ۱۴۰ هزار خانه ویلایی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گلایه متقاضیان مسکن مهر از عدم نصب انشعابات برق و آب واحدهای مسکونی مسکن مهر گفت: با وزارت نیرو برای شروع نصب انشعابات واحدهای.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.