سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه


پیکه رسماً با هواداران بارسلونا خداحافظی کرد

نقش خوشه های صنعتی در توسعه اقتصادی پایدار

امروزه به دلیل اهمیت بالای شرکت های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی هر کشور و منطقه، و لزوم توجه به این بخش از اقتصاد، توسعه از طریق ابداء خوشه ای، نقش محوری و بارزی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می نماید. اگر رویکردهای گذشته تمرکز بیشتری بر اقتصاد کلان داشته اند، دنیای اقتصاد امروز، کسب و کار خرد، احساس مسئولیت نسبت به افزایش قابلیت رقابت واحدهای کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه ای، تاکید بر حمایت‌های غیر مستقیم در مقابل پرداخت یارانه، ترکیب رقابت و همکاری به منظور بهبود تقویت یادگیری و نوآوری، ارتقاء سطح همکاری واحدهای کوچک و بزرگ و تقویت همکاری بین خوشه ها، دولت و دانشگاه ها مورد تاکید و توجه بیشتری قرار می‌گیرد.

مقدمه

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بین المللی، ملی و بخشی به سمت حل مسائل منطقه ای و محلی، مبتنی بر قابلیت های پویای سیستم های اجتماعی شکل بگیرد بر اساس فرآیندهای طبیعی پیش می‌رود، توجه به کسب و کار خرد در قالب شبکه ارتباطی قابل تعریف تحت عنوان بحث توسعه خوشه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.
حدود دو دهه است که توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاست‌گذاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان جهانی کار ILO ( International Labour Organization)، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO (United Nation Industrial Development Organization) و بانک جهانی WB(World Bank) نیز طرح‌های متعددی را از طریق توسعه خوشه های صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت نموده اند.
در سال‌های اخیر بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و همچنین توسعه خوشه های صنعتی در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، ولیکن با وجود اینکه در سطح تئوریک فعالیت های مفیدی صورت گرفته است، از نظر پیاده سازی الگوی توسعه خوشه ای و دست‌یابی به سطح معقول و قابل قبول میزان عملکرد خوشه های صنعتی در کشور همچنان دچار کمبود تجربه اجرایی هستیم.

اهمیت صنایع کوچک و متوسط

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط (Small and Medium Enterprises/ SME) در نقش آفرینی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات، این بخش از صنایع عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت پذیری صنایع هستند و این صنایع در واقع تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و همچنین پیشرو در ابداع فناوری های جدید می باشند.
مهمترین مزیت این بخش از صنعت به دلیل پتانسیل اشتغال در میزان سرمایه کم است و همچنین قوت نیروی انسانی (نیروی کار) بخش SME بالاتر از بنگاه های کسب و کار بزرگ می باشد. بخش کسب و کار کوچک و متوسط همچنین پیش قراولی از بخش بنگاه های اقتصادی مدرن را تشکیل داده است و نیروی پیشران مدرنیزه کردن اقتصادی و رشد در جهان را ارائه می‌دهد.
اهمیت سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه این موضوع تا جایی است که توسعه بسیاری از کشورها اغلب از طریق اندازه گیری چنین شاخص هایی اندازه گیری می‌شود به عنوان مثال سطح صنعتی شدن، مدرنیزه شدن، شهرسازی، اشتغال سودمند و معنادار برای کسانی که علاوه بر توانمندی علاقمند به کارکردن نیز هستند، درآمد سرانه، توزیع مساوی درآمد.
بنابراین از آنجایی که در دهه های اخیر این بخش از صنایع، بنگاه های کوچک و متوسط، موفقیت های چشمگیری را نسبت به بنگاه های بزرگ در زمینه اقتصادی به دست آورده اند بیش از موارد دیگر، مورد توجه قرار گرفته اند و شواهد نشان می‌دهد که می توان از این بنگاه ها به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی یاد کرد .
یکی از راه کارهای موفق در راستای توسعه اقتصادی بنگاه های کسب و کار، تجمیع و سازمان دهی این صنایع مطرح شده است، استفاده از مدل توسعه خوشه های صنعتی می باشد. زادگاه این مدل کشور ایتالیا است و بر اساس مطالعات مختلفی که در دهه ۱۹۸۰در این کشور صورت گرفته است و تحولات صنعتی آن از منظر صنایع کوچک و متوسط مدنظر قرار دارد، می توان گفت این مدل در زمینه توسعه شهری و اقتصاد پایدار شهری موفق عمل می نماید، اما روند و چگونگی آن و سیاست های اجرایی آن در هر کشور و منطقه ای متفاوت بوده است.

خوشه صنعتی چیست؟

خوشه صنعتی تمرکز جغرافیایی بنگاه های کسب و کار است که با محصول مشترک، رابطه میان آنها به صورت ترکیبی از همکاری و رقابت بوده و بر همین اساس دارای نقاط قوت وضعف، فرصت ها و تهدیدهای مشترک می باشند. چنین ترکیبی می تواند:
• باعث مزیت هایی در حوزه تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات و همچنین افزایش بهره وری از منابع انسانی گردد
• به ایجاد شبکه ای از ارائه دهندگان خدمات تخصصی مالی، اجرایی و فنی مورد لزوم کمک کند
• به ایجاد فضایی مناسب درون سازمانی و بین سازمانی برای مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد نموده که باعث نوآوری و یادگیری جمعی گردد.
این مفهوم از شبکه متفاوت می باشد، شبکه به معنای کنار هم قرار گرفتن واحدها در گروه های استراتژیک( Strategic Group) در راستای انجام هدفی مشترک است و می توان گفت یکی از مولفه های لازم و ضروری توسعه خوشه تشکیل شبکه های متفاوت از گروه های استراتژیک است.

تاریخچه خوشه

خوشه های صنعتی برای اولین بار توسط آلفرد مارشال در سال ۱۸۹۰ به صورت زیر تعریف شده است:
“مناطق جغرافیایی شامل تعدادی از بنگاه های کسب و کار که محصولات مشابه تولید می‌کنند، شامل بنگاه هایی که در سطوح مختلف فرآیند تولید مشغول فعالیت هستند و به واسطه هم مکانی از مزایایی مشترک برخوردار هستند. ”
پدیده خوشه های منطقه ای بخشی کامل از تئوری های جغرافیای اقتصادی از زمان کارهای مارشال (۱۸۹۰) شده است. توضیح سنتی برای وجود خوشه های منطقه ای بر درآمد حاصل از تقلیل هزینه به واسطه تجمع اقتصادی تمرکز دارد. مارشال (۱۸۹۰) سه مزیت خوشه بندی صنعتی را به صورت زیر نشان میدهد:
۱. توسعه گروهی زبده‌وکار آزموده‌از نیروی انسانی متخصص به صورت محلی و منطقه ای
۲. دست‌رسی به فاکتورهای ورودی متخصص ( مواد خام، نیروی انسانی، خدمات و غیره ) و خدمات کسب و کار تخصصی
۳. روندهای موثر اطلاعات ( دانش در چنین تجمعاتی به آسانی سرریز میکند)

تفاوت نگرش های سنتی و جدید در خصوص توسعه

مایکل پرتر در سال ۱۹۹۸ نیز بحث خوشه های صنعتی را به شرح ذیل بیان نموده است:
“خوشه های صنعتی تمرکزهای جغرافیایی از بنگاه های کسب و کار و نهادها و موسسات به هم متصل شده در حوزه ای خاص هستند، که به واسطه داشتن وجوه مشترک و مکمل فعالیت های همدیگر، به یکدیگر مرتبط می‌شوند.”
مایکل پرتر معتقد است، دامنه جغرافیایی خوشه ها از یک منطقه، یک ایالت، یا حتی یک شهر به کشورهای همسایه و نزدیک به یکدیگر می‌تواند توسعه یابد. وی در کتاب خوشه ها و رقابت اقتصادی جدید ” Clusters and the New Economics of Competition” در سال ۱۹۹۸ بیان می‌کند خوشه های صنعتی بهره وری و نوآوری را تا سطوح بالایی افزایش می‌دهند. در این کتاب پرتر به تفصیل توضیح می‌دهد که خوشه های صنعتی بر رقابت از سه راه گسترده تاثیر می‌گذارند: ابتدا، از طریق افزایش بهره وری شرکت ها بر اساس منطقه؛ دوم، تحریک و هدایت مسیر و فضای نوآوری ؛ و سوم، به واسطه تحریک تشکیل کسب و کارهای جدید در داخل خوشه؛ و در نهایت خوشه صنعتی مجاورت جغرافیایی، فرهنگی، و نهادی مجموعه ای از شرکت ها با دسترسی خاص، روابط نزدیک‌تر، اطلاعات بهتر، انگیزه های قوی تر و مزیت های دیگری که برای بهره برداری از فواصل دور سخت می باشد را ارائه می‌دهد.

رویکرد سازمان UNIDO

رویکرد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO بر این اساس در خصوص برنامه هایی مبتنی بر رویکرد شبکه و خوشه صنعتی بیان می‌شود که دغدغه اصلی شرکت های SME در سایز آنها نیست بلکه به دلیل منزوی و ایزوله بودن سیستم این گونه صنایع می باشد و بنابراین این سازمان با حمایت از برنامه های توسعه خوشه ای به دنبال درک نقش خوشه های صنعتی و اثرات آنها بر یادگیری، نوآوری و تحریک توسعه منطقه ای است.

به این ترتیب برنامه ای تحت عنوان ” توسعه خوشه ها و شبکه های بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط “( Development Of Clusters And Networks Of SMEs) به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه های بخش خصوصی توسعه این سازمان در حال پیاده سازی می باشد.

این برنامه در واقع پاسخ به نیاز کشورهای در حال توسعه در راستای کمک فنی به بنگاه های کسب و کار کوچک برای کمک به آنها است، کمکی که از طریق ترویج و تقویت ارتباطات بین بنگاهی به علاوه ارتباطات سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه همکارانه با نهادها و موسسات حمایتی باعث افزایش قابلیت رقابت پذیری بنگاه ها خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت این برنامه به هدف کمک به SME ها از طریق استفاده از نقاط قوت آنها و بهره گیری از فرصت های بازار با یکدیگر و به طور مشارکتی و یا حل دغدغه ها و مسائل مشترک با تلاش و سعی گروهی می باشد.
موفقیت های چشم‌گیر خوشه های صنعتی در کشورهای توسعه یافته و همچنین مطالعه و تجربه آن در کشورهای در حال توسعه این نگرش را ایجاد کرد که کسب و کار، محرک اصلی جوامع توسعه یافته و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.

مراحل توسعه رویکرد خوشه ای UNIDO

• انتخاب خوشه ها: اولویت بندی خوشه های تشخیص داده شده در منطقه و این مستلزم انجام مطالعه امکان سنجی می باشد
• انجام مطالعه شناختی( Diagnostic Study): پیاده سازی برنامه توسعه خوشه با اولویت بالا از طریق جمع آوری اطلاعات در خصوص خوشه در یک رفتار مشارکتی
• اعتماد سازی ( Trust Building): ایجاد فضایی از اعتماد داخل خوشه از پیش نیازهای ضروری در راستای حصول حمایت از جانب نقش آفرینان در خوشه می باشد و همان‌طور که از شکل ۱ به خوبی قابل مشاهده است فعالیتی پیوسته است. ( نقش عامل توسعه خوشه CDA: Cluster Development Agent، در این حوزه بسیار حساس و مهم است )
• برنامه عمل( Action Plan): این لسیت از فعالیت هایی که معمولا به طور سالانه تعریف می‌شوند از خروجی های مطالعه شناختی می باشد. این لیست در واقع نقشه راهی است که به ترویج و رشد ارتباطات بین ذینفعان خوشه در راستای حصول نتایج ملموس ( قابل مشاهده ) کمک خواهد کرد.
• پیاده سازی (Implementation): پیاده سازی به معنای تحقق مجموعه ای از اهداف( برنامه های عمل) به گونه ای که تعاملات و فعالیت های ذینفعان اصلی خوشه به طور اساسی تغییر مثبت یابد.
• نظارت و ارزیابی( Monitoring and Evaluation): نظارت و ارزیابی کمی و کیفی خروجی های به دست آمده از پیاده سازی به انتشار بهترین تجارب ( Best Practice) و ایجاد اعتماد مابین ذینفعان اصلی خوشه کمک خواهد کرد.
• خروج عامل توسعه خوشه

مهم ترین ویژگی های خوشه صنعتی

۱. تمرکز در یک منطقه جغرافیایی
۲. وجود ارتباط درون بنگاهی و درون صنعتی بین بنگاه های عضو خوشه
۳. در طول هم قرار گرفتن بنگاه ها در درون خوشه
۴. وجود سازمان های غیر تجاری در کنار بنگاه های تجاری درون خوشه
۵. همکاری بین بنگاه ها و انجام اقدامات مشترک و جمعی
۶. وجود رقابت بین اعضا
۷. هم رشته بودن بنگاه ها در یک شاخه یا دسته صنعتی خاص ( تشکیل زنجیره ارزش )
۸. وجود تهدیدها و فرصتهای مشترک و جمعی
۹. پیدایش خدمات فنی، مدیریتی و مالی در خوشه
۱۰. وابستگی به یک منطقه خاص جغرافیایی – اقتصاد
۱۱. کارآیی جمعی و بهره برداری از صرفه های اقتصادی بیرونی

بحث و نتیجه گیری

یکی از بهترین راهکارهای ارائه شده برای حل مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط، راهکار توسعه خوشه ای و تجمیع آنها در قالب خوشه است. به عبارت ساده می‌توان گفت پتانسیل خوشه در منطقه وجود دارد و قابل ایجاد کردن نمی باشد. با استفاده از تجمیع این بنگاه ها استفاده از تجربیات و امکانات همدیگر، ایجاد امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می آید. بنابراین می‌توان گفت که خوشه های صنعتی در حوزه های مختلف بر عمل‌کرد شرکت‌ها تاثیر گذار خواهند بود و موجب هم افزایی و ایجاد مزیت های یک بنگاه بزرگ برای بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه این صنایع می شوند. در نهایت می‌توان گفت منظور از خوشه سازی تامین نیازهای ساختاری و کارکردی خوشه های توسعه نیافته است که با بستر سازی، هدایت و تعامل متناسب می‌توانند به سطح مطلوبی از توسعه یافتگی برسند.

سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه

فائزه زمانی/ این روزها قایقرانان تیم‌ملی آب‌های آرام در سکوت و به‌ دور از هر حاشیه‌ای زیر نظر مربی برزیلی‌شان پارو می‌زنند تا در مسابقات پیش‌رو بویژه بازی‌های آسیایی صید بزرگی از آب داشته باشند. عادل مجللی یکی از امیدهای قایقرانی در بازی‌های آسیایی هانگژو از عدم اعزام تیم‌ملی به مسابقات و کاپ‌های بین‌المللی گلایه دارد و معتقد است تیم‌ملی برای نتیجه در هانگژو باید به کاپ جهانی سال بعد اعزام شود.
او در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» از شرایط این روزهایش می‌گوید: «این روزها مثل همیشه پیگیر تمریناتمان هستیم. تعویق بازی‌های آسیایی باعث شد کمی از سیکل مرتب تمرینات عقب بمانیم.
من به شخصه یکی دو ماهی از فدراسیون مرخصی گرفتم تا در تمرینات حضور نداشته باشم واز فردا مجدداً به اردوها بازمی‌گردم. در حال حاضر مسابقات کاپ جهانی، قهرمانی جهان و مهم‌تر از هر چیز بازی‌های آسیایی را در پیش داریم که احتمالاً حکم انتخابی المپیک را هم داشته باشد.»
مجللی نسبت به عدم اعزام قایقرانان به مسابقات بین‌المللی گلایه دارد: «متأسفانه همه چیز دست به دست هم داد تا مسابقات قهرمانی جهان کانادا را از دست بدهیم. عدم اعزام به کانادا مشکل بزرگی بود که مقصرش هم فدراسیون نبود. امید زیادی داشتم و اگر به این مسابقات اعزام می‌شدیم، حتماً مدال می‌گرفتم چون قایقران قزاقستانی که در مسابقات قهرمانی آسیا پشت من قرار گرفته و سوم شد، درهمین قهرمانی جهان هم سوم شد و مدال گرفت. ما در این مدت هیچ اعزامی نداشتیم و فقط فروردین‌ماه در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده بودیم که بعد از آن هم می‌خواستیم مستقیم به بازی‌های آسیایی اعزام شویم که این مسابقات به تعویق افتاد.
حضورمان در کاپ جهانی سال بعد مشخص نیست اما به مسابقه برای ارزیابی رقبای آسیایی نیاز داریم و اگر به دنبال نتیجه در بازی‌های آسیایی هستیم، باید به مسابقات کاپ جهانی اعزام شویم.»
مدالیست کاپ جهانی 2015 تکرار مدالش در کاپ جهانی سال بعد را دور از دسترس نمی‌داند: «مدال در کاپ جهانی و حتی مسابقات دیگر دور از دسترس نیست و به شرایط تمرینی و جانبی بستگی دارد و مطمئناً اگر شرایط فراهم شود، می‌توان در آینده در کاپ جهان و حتی قهرمانی جهان مدال گرفت.»

بدون عمل جراحی روی تخته برمی‌گردم

پریسا غفاری/ محمد زارعی ملی‌پوش دسته ۸۹ کیلوگرم تیم سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های آسیایی بحرین پس از کسب مدال برنز حرکت یک‌ضرب، در حرکت دوضرب مصدوم شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. او بعد از از دست دادن مدال طلا می‌‌گوید: «استراتژی من در رقابت‌های آسیایی در حرکت یک‌ضرب دور نماندن از حریفان و در حرکات دوضرب و مجموع کسب مدال طلا بود. آنالیز صورت گرفته از حریفان بیانگر آن بود که می‌‌توانم با اختلاف قهرمان شوم ولی مصدومیتم سبب شد طلای بحرین را از دست بدهم.»
وزنه‌بردار کشورمان برای رسیدن به ترکیب تیم ملی در آسیا تنها سه ماه تمرین کرد: «پس از یک سال دوری از رقابت‌های وزنه‌برداری آن هم به علت مصدومیت، چندی پیش تمرینات خود را آغاز کردم و پس از سه ماه با قرار گرفتن در ترکیب تیم ایران در رقابت‌های آسیایی شرکت کردم و از اینکه دست خالی به میهن اسلامی بازنگشتم، خوشحالم.»
اما زارعی هنوز از اینکه مصدومیتش جام طلایی را از تیم ملی کشورمان گرفت، ناراحت به نظر می‌‌رسد: «از اینکه در رقابت‌های آسیایی مصدوم شدم و این آسیب دیدگی باعث شد که تیم ایران از ایستادن بر سکوی تیمی باز بماند، متأسفم.»
این ملی‌پوش با همین آسیب دیدگی جهانی کلمبیا را از دست داد: «با اینکه رقابت‌های جهانی را از دست داده‌ام ولی بزودی بدون انجام عمل جراحی و با انجام فیزیوتراپی، عضله پاره شده‌ام ترمیم می‌‌شود و بار دیگر تمرینات خود را برای بازگشت به صحنه رقابت‌ها آغاز می‌‌کنم.»
او تصریح کرد: «شرکت در لیگ وزنه‌برداری برنامه کوتاه مدت من است، اما اعزام به رقابت‌های پیش رو قاره‌ای و جهانی در سال آینده، برنامه‌ای است که به آن فکر می‌‌کنم.»
ملی‌پوش دسته ۸۹ کیلوگرم تیم وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های آسیایی بحرین درباره عملکرد دیگر اعضای تیم کشورمان هم گفت: «من یک وزنه‌بردار هستم و نباید در این خصوص صحبت کنم. ولی این را می‌‌توانم بگویم که کادر فنی با توجه به سرمایه‌های انسانی خود بهترین‌ها را به این مسابقات اعزام کرد.»

سرمربی جدید تیم والیبال سایپا:

مهری رنجبر/ قصه جایگزینی دوباره برای عظیم جزیده، تکرار شد. او اگر فصل قبل در شهرش از هفته چهارم لیگ برتر والیبال، با برکناری طاهر قره‌داشلی، روی نیمکت شهرداری گنبد نشست، امسال از هفته هشتم سایپا را هدایت می‌کند، این بار به جای فرهاد نفرزاده. اتفاقی که اصلاً از آن خوشش نمی‌آید. عظیم جزیده در این‌باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «من فصل قبل هفته چهارم سرمربی تیم شهرداری گنبد شدم و حالا هم از هفته هشتم سرمربی سایپا شده‌ام. با اینکه از این مدل کار خوشم نمی‌آید، اما انگار خدا برایم خواسته. نمی‌دانم چرا این جوری شده است. ان‌شاءالله که در سایپا هم موفق باشم.»
او از سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه حالا حرف از ندادن قول به باشگاه می‌زند: «من هیچ قولی به باشگاه نداده‌ام، چرا که به نظرم قول دادن خوب نیست. من به مسئولان باشگاه سایپا گفته‌ام می‌توانم تأثیرگذار باشم.»
جزیده که دو روزی است کارش را با بازیکنانش استارت زده، امیدوار است با تیمش موفق شود: «عادل غلامی کاپیتان سایپاست و بازیکنان باتجربه قابل احترام و جوان در ترکیب تیمم هستند. بازیکنانی که با تیم جوانان قهرمانی آسیا را تجربه کرده‌اند، آنها مشکل فنی ندارند و این 7 هفته به دلیل کم‌تجربگی باخته‌اند، آنها تنها باید راه برد را بدانند. قرار است ما با کمک هم این اتفاق را رقم بزنیم. بازیکنان در سطح بالایی هستند و فقط باید راه را به آنها نشان دهیم.» به گفته او، تیم سایپا نیاز به تغییردارد: «کار من خیلی سخت است، اما باید تیم را متحول کرده و با تغییر عادت‌های قبل، مسیر درستی انتخاب کنیم. من به‌رغم همه شرایط سخت، برای کار با سایپا انگیزه دارم و بعد از رصد شرایط تیم آن را قبول کردم. فکر می‌کنم بتوانم با تغییر ذهنیت بازیکنان کار مثبتی انجام دهم تا تیم با پیروزی در جدول خودش را بالا بکشد و به رتبه‌ای در شأن سایپا برسد.» سرمربی جدید نارنجی‌پوشان کارش را ریسک می‌داند: «به هرحال مربیگری ریسک بزرگی است. این‌طور هم نیست که یک تیم ایده‌آل بگیری و موفق باشی یا برعکس. به هر حال کار ما هم ریسک است. من دوست داشتم در باشگاهی بزرگ با ساختار درست مثل سایپا کار کنم و اعتماد آنها به من باعث افتخار است.»

پیکه رسماً با هواداران بارسلونا خداحافظی کرد

یکشنبه شب یک شب خاص در نوکمپ و شهر بارسلونا بود. جرارد پیکه مدافع با تجربه و سرشناس اسپانیایی خداحافظی دلنشینی با بارسلونا و نوکمپ داشت در شبی که تیمش با 2 گل برابر آلمریا به پیروزی رسید. عثمان دمبله و فرانکی دیونگ گل‌های بارسا را زدند اما همه توجه‌ها به پیکه بود که در 85 دقیقه بازی‌اش مثل روزهای اوج بود. او در برابر توپ و هنگام دفاع از دروازه بارسا جسور و شاداب بود و هواداران از این فرصت برای قدردانی از بازیکنی که سال‌ها برایشان درخشید، استفاده کردند. سرخیو بوسکتس، کاپیتان بارسلونا بعد از مسابقه گفت: «جرارد میراث گرانبهایی به جا گذاشته. نام او با یکی از بهترین باشگاه‌های جهان عجین شده. او تاریخ‌سازی کرده و نمونه عالی است از بازیکنی که باید در بارسلونا باشد.»

پیکه در این بازی نشان داد چرا اینقدر طولانی در بارسلونا مورد تحسین قرار گرفته. در کار با توپ مهارت نشان داد و پاس‌های خوبی برای شروع حمله در نیمه اول داد ضمن اینکه در کار دفاعی هم قوی بود و اجازه نداد دروازه مارک آندره‌تر اشتگن تهدید شود. در فاصله پنج دقیقه مانده به پایان بازی تعویض شد و با تشویق شایسته از سوی هواداران زمین را ترک کرد. هم‌تیمی‌ها در آغوشش گرفتند و هواداران نامش را فریاد می‌زدند. خیلی‌ها گریه‌شان گرفت.البته پیروزی آنطور که باید برای تیم ژاوی آسان به دست نیامد. روبرت لواندوفسکی اوایل بازی یک پنالتی خراب کرد و فرناندو مارتینس در دروازه تیم میهمان ستاره بود. به هر حال بارسلونا در نیمه دوم به گل رسید و چهارمین پیروزی متوالی‌اش در لالیگا را به دست آورد. پیکه البته با نوکمپ خداحافظی کرد و بازی پیش‌‌ رو با اوساسونا آخرین بازی او با پیراهن بارسا خواهد بود. او بین سال‌های 1997 تا 2004 در آکادمی باشگاه بارسلونا بود و پس از رفتن به منچستریونایتد، سال 2008 به جمع کاتالان‌ها بازگشت و در این مدت در 616 بازی برای این تیم به میدان رفت و آمار 53 گل‌زده و 15 پاس‌گل را از خود برجای گذاشت.
پیکه 35 ساله پس از برد بارسلونا مقابل آلمریا و انجام آخرین بازی‌اش در ورزشگاه نوکمپ در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، خطاب به هواداران بارسلونا گفت: «پیش از هر چیز می‌خواهم از همه تشکر کنم. از همه شما متشکرم، از هم‌تیمی‌هایم، از کادرفنی و سایر اعضای باشگاه تشکر می‌کنم. در زندگی وقتی بزرگتر می‌شوی، می‌فهمی که گاهی دوست داشتن یعنی رها کردن. پس از آن همه عشقی که در بارسلونا یافتم، لحظه آسانی برایم نیست اما زمان جدایی فرا رسیده است. من متقاعد شده‌ام که در آینده دوباره اینجا خواهم بود. من عاشق بارسا هستم، به همین دلیل فکر می‌کنم زمان مناسبی برای رفتن است. این خداحافظی نیست. من اینجا به دنیا آمده‌ام و همین‌جا هم خواهم مُرد. زنده باد بارسلونا برای همیشه.» هواداران بارسلونا هم در ورزشگاه نوکمپ با سر دادن شعار «رئیس، رئیس، رئیس» با مدافع کهنه‌کار خود وداع کردند، این در حالی است که او پیش از این از رؤیایش برای نشستن روی صندلی ریاست باشگاه بارسلونا در آینده سخن گفته بود.
جرارد پیکه در طول این سال‌ها 30 جام مختلف با بارسلونا به دست آورد که عبارتند از هشت قهرمانی در لالیگا، هفت قهرمانی در جام حذفی اسپانیا، سه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی در سوپرجام اسپانیا، سه قهرمانی در جام جهانی باشگاه‌ها و سه قهرمانی در سوپرجام اروپا. ژاوی سرمربی بارسلونا در نشست خبری پس از بازی نیز به این اتفاق اشاره کرد و گفت: «امشب برای همه به یاد ماندنی بود. او توانست به بهترین شکل ممکن از فوتبال خداحافظی کند. من به او گفتم که تا همیشه اسطوره باشگاه بارسلونا خواهد بود و ما از این بابت بسیار از او سپاسگزار هستیم. وقتی از زمین بیرون آمد من احساساتی شدم. تمام خاطراتی که در دوران بازی با هم داشتیم از ذهنم عبور کرد. ما دورانی طلایی را با هم داشتیم. اینکه هواداران 15 روز قبل اینجا او را هو کردند اصلاً اتفاق خوبی نبود. او شایسته این وداع بود، نه اتفاقی که رخ داده بود.»

احیای بیش از 1500 واحد صنعتی راکد در دولت سیزدهم/ 8 هزار هکتار اراضی به شهرک های صنعتی اضافه شد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از گرمسار، علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر امروز در همایش تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی شهرستان های گرمسار و آرادان که با حضور مسؤولان استانی در فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار برگزار شد، با اشاره به دغدغه وزارت صمت برای صنعتی شدن، توسعه و ایجاد اشتغال در کشور، اظهار کرد: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت حکمرانی دقیق در حوزه صنعت است.

وی اضافه کرد: وزارت صمت چهار وظیفه اساسی برای صنعتی شدن و ایجاد اشتغال کشور را مبنای کار خود قرار داده که شامل اولویت بندی، هدایت گری درست، حمایت و نظارت است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه اولویت بندی باید بر اساس جغرافیای منطقه، ظرفیت ها و زیرساخت های حاکم بر هر منطقه باشد، افزود: حمایت گری وظیفه دولت است که باید امکانات را به منظور توسعه کلان فراهم کند.

رسولیان با اشاره به اهمیت بخش نظارت گفت: مهم ترین بخش، نظارت است و دولت باید از مداخله بیش از حد در بخش صنعت خودداری کند؛ چراکه مداخله بیشتر توسط دولت، توسعه صنعتی را با مشکل مواجه می کند.

وی بیان کرد: در هر جای دنیا که توسعه تجارت و تولید رقم خورد، بخش خصوصی کار اصلی را برعهده داشت و دولت نقش نظارتی را ایفا کرد؛ بنابراین سیاست دولت سیزدهم نیز هدایت گری، حمای�

احیای بیش از 1500 واحد صنعتی راکد در دولت سیزدهم/ 8 هزار هکتار اراضی به شهرک های صنعتی اضافه شد

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

سرمایه ۹۷۹ میلیارد تومانی تعاونیهای سهام عدالت

سرمایه ۹۷۹ میلیارد تومانی تعاونیهای سهام عدالت

براساس اعلام مرکز آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌های تعاونی سهام عدالت با سرمایه حدود ۹۷۹ میلیارد تومانی سهم قابل توجهی از سرمایه موجود در حوزه تعاونیها و گردش مالی اقتصادی فعال در این بخش را در اختیار دارد.

به گزارش آتیه آنلاین، در بین تمامی گرایش‌های فعال در حوزه تعاون کشور اعم از تعاونیهای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مسکن، اعتبار، تولیدی توزیعی و خدمات، تعاونیهای سهام عدالت در قالب ۳۴۱ شرکت تعاونی فعالیت دارند.

همچنین گفتنی است که بیشترین اعضاء کل تعاونیهای کشور را افراد تحت پوشش تعاونیهای سهام عدالت به عنوان اعضای این شرکت‌ها در اختیار دارند.

بیش از ۴۸ میلیون نفر در تعاونیهای سهام عدالت عضو هستند

براین اساس تعداد بیش از ۴۸ میلیون و ۱۶۷هزارنفر از اقشار مختلف در تعاون‌های سهام عدالت عضو هستند که به نوعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده و نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند.

به عبارتی از هر دونفر ایرانی ساکن مناطق مختلف در کشور، یک نفر با عضویت در تعاونی سهام عدالت تحت پوشش این شرکت‌ها قرار داشته و از مزایای این نهادهای اقتصادی با بستر تعاونی بهره‌مند می‌شوند.

سرمایه ۹۷۹ میلیارد تومانی تعاونیهای سهام عدالت

عضویت بیشتر مردان در تعاونی‌های سهام عدالت

در این خصوص تعداد بیش از ۳۰ میلیون نفری اعضاء تعاونی‌های سهام عدالت برای مردان و جمعیت عضو بیش از ۱۸ میلیون نفری برای زنان در این تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسیده است.

خروجی این بخش از گزارش سالانه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین حاکی از اشتغال ۲هزار و ۱۸۳نفری در بخش تعاونیهای سهم عدالت است که احتمالا با توجه به ظرفیت بالا، اعضای چندین میلیون نفری، سرمایه موجود در این شرکت‌های تعاونی و همچنین تنوع سهام شرکت‌های فعال تولیدی و اقتصادی موجود در قالب سهام عدالت امکان ظرفیت‌سازی اشتغال برای این بخش وجود دارد.

۸۴درصد اعضای تعاونی‌ها در اختیار سهام عدالت

براساس داده‌های حوزه فعالیت تعاونیها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۴ درصد اعضای تمامی تعاونیهای فعال و در حال بهره‌برداری کشور را اعضاء تعاونی‌های سهام عدالت تشکیل داده و از این نظر فاصله بسیار و دست نیافتنی با دیگر گرایش‌های تعاونی در سطح کشور دارد.

همچنین تعاونی‌های تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ۹ درصد و شرکت‌های تعاونی حوزه مسکن نیز با سهم ۲ درصدی پس از تعاونیهای سهام عدالت بیشترین سهم اعضای تعاونی ها را در اختیار دارند.

سهم ۸۴ درصدی اعضای تعاونیهای سهام عدالت و ۱۶ درصدی دیگر شرکتهای تعاونی در بخش‌های مختلف نشان از اهمیت اقتصادی سهام عدالت برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور و همچنین بیانگر ضرورت توسعه اعضای تعاون‌های فعال در کشور دارد.

سهم ۴۸ میلیون نفری عضویت در سهام عدالت در بین جمعیت بیش از ۵۷ میلیون نفری تمامی اعضاء شرکتهای تعاونی نیز بیانگر اهمیت و گستره وسیع شرکتهای تعاونی سهام عدالت در حوزه تعاون است.

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار به تعداد ۲۰ اتحادیه فعال در حال بهره‌برداری سهام عدالت با ۸۶ نفر شاغل و سرمایه ۲۸۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی اشاره شده است.

سرمایه ۹۷۹ میلیارد تومانی تعاونیهای سهام عدالت

تلاش دولت‌ها در هدایتگری شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی

مهرداد لاهوتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه ۱۳درصد اقتصاد را بخش خصوصی و ۷درصد را تعاونی‌ها در اختیار دارند، اظهار داشت: در خصوص تعاونی‌های سهام عدالت این نکته مطرح است که با توجه به واگذاری شرکت‌های سهام عدالت به افراد، دولت‌ها تلاش در هدایتگری شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد، گفت: در حال حاضر بخش‌های دولتی در حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته و مجموعا ۲۰ درصد باقیمانده اقتصاد شامل بخش‌های خصوصی و تعاونی است.

نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: اقتصاد باید به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شده تا انتظار رشد اقتصادی لازم و اشتغال مبتنی بر تعاون را داشته باشیم.

معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون در ادامه ضمن اشاره به اینکه از سهم ۲۰ درصدی اشاره شده اقتصاد در اختیار بخش‌های غیردولتی، تعاونی‌ها سهم مناسبی را در اختیار دارند، افزود: بستر رشد و ارتقاء آن باید در قالب حمایت‌های دولتی و اجرای قوانین فراهم شود.

شکل‌گیری شرکت‌های سهام عدالت

طرح توزیع سهام عدالت در دولت هشتم مطرح مطرح شد و آیین‌نامه اجرایی آن در مردادماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید.

این طرح با موافقت رهبر معظم انقلاب، از سال ۱۳۸۵ اجرایی شده و پس از گذشت ۱۶ سال، آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رهبر معظم انقلاب صورت گرفت.

در واقع سهام عدالت یکی از انواع یارانه است که دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان واگذار و هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.

مالکیت بخشی از سهام برخی از بنگاه‌های دولتی به گروهی از مردم سپرده شد. اما افراد، حق فروش سهام و دریافت سود را تا ۱۰ سال (تا سال ۱۳۹۵) نداشتند و مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بود.

واگذاریهای اصل ۴۴ قانون اساسی و خلق شرکت‌های سهام عدالت

پس از شکل‌گیری تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵، دولت تا ۸۰درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرد. این سهام شامل شرکت‌های بزرگی مانند خودروسازی، فولادی، معادنی، بیمه‌ای، بانکی، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه، مخابراتی، نفت وگازی بود.

برای توزیع سهام عدالت، ۶ دهک جمعیتی کشور از پایین‌ترین درآمد به بالا مشخص شده و پس از این مرحله، دولت اقدام به انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت کرده و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در کلیه شهرستان‌های کشور تاسیس شدند.

مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی ساختمانی، گروه سایر اقشار که شامل گروه‌های کم‌جمعیت مانند خبرنگاران، زنان سرپرست خانوار، طلاب، خادمان مساجد هستند و گروه کارمندان و بازنشستگان دولتی، دستگاه‌های عمومی و بازنشستگان کشوری و لشکری در گروه مشمولان سهام عدالت قرار گرفتند.

طی سالهای گذشته، سازمان خصوصی‌سازی وظیفه خرید و فروش‌ها و جابه‌جایی سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت را برعهده داشت و مردم سود خود را به ‌صورت سالیانه دریافت می‌کردند.

با آزادسازی کامل سهام عدالت، اختیار مدیریت سهام عدالت به مشمولان سپرده شده دو روش مدیریتی مستقیم و غیرمستقیم برای سهام عدالت مورد استفاده قرار گرفته که در روش مدیریت مستقیم، سهامدار قدرت اختیار و تصمیم‌گیری درخصوص سهام خود را دارد. در روش مدیریت غیرمستقیم، مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است، اما مدیریت و نگهداری سهام برعهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خواهد بود که تمام این شرکت‌ها، در بورس پذیرفته شده‌اند.

گفتنی است که ۱۹ میلیون نفر، روش مدیریت مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند.

آشنایی با رشته مدیریت بورس/ رشته‌های مرتبط با بورس و سرمایه‌گذاری

اقتصاد یک کشور یکی از ارکان مهم و حیاتی بقای آن محسوب می‌شود، هر چه اقتصاد کشوری خوب باشد مردم آن در رفاه و آسایش بیشتری خواهند بود. اقتصادی که تنها با مشارکت تعداد محدودی است افراد سرمایه‌دار، و دارایی‌های عمومی و دولتی شکل می‌گیرد نمی‌تواند جایگاه خود را بهبود بخشد، بلکه نیاز است مردم نیز با درگیر ساختن سرمایه‌های خرد و کلان خود در بخش‌های سرمایه‌گذاری، اقتصاد قوی و محکمی برای کشور خویش ایجاد کنند، در این حالت خودشان نیز به سود و منفعت خواهند رسید.

موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری امروزه در تمام دنیا و مخصوصاً ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است و افراد زیادی می‌خواهند تا سرمایه‌های خود را در این بازار وارد کند، اما چگونه؟

طبیعتاً افراد عادی اطلاعات کمی در این مورد دارند و نیاز دارند تا از توانایی‌ها و دانش افراد متخصص در این حوزه بهره بگیرند تا بتوانند سرمایه‌گذاری‌های مطمئنی انجام دهند. برخی رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌های ایران ایجاد شده‌اند که مربوط به این مباحث هستند مانند رشته‌های مدیریت بورس و اوراق بهادار و مدیریت امور مالی و برخی رشته‌هایی که تا حدودی با این مباحث مرتبط هستند مانند حسابداری، اقتصاد و…

اگر شما نیز به رشته‌هایی که با بورس، امور مالی و سرمایهگذاری سروکار دارند علاقه‌مندید و دوست دارید در مورد آن‌ها بیشتر بدانید، ادامه‌ی مطلب را دنبال کنید.

بورس چیست؟

بهتر است ابتدا از بورس و مدیریت بورس یک تعریف کلی داشته باشیم و آن را بهتر بشناسیم. بورس مکانی که در آن اوراق بهادار، دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و غیره مورد معامله قرار می‌گیرد. درواقع در بازار بورس، سهام شرکت‌های خصوصی و دولتی برای مردمی که دارای سرمایه‌های کوچک و بزرگ هستند به فروش گذاشته می‌شود و درنتیجه طرفین این قراردادها از خرید یا فروش سهام سود می‌برند، یعنی بخش‌های دولتی و خصوصی برای انجام پروژه‌های بلندمدت خود سهام خود را وارد بازار بورس می‌کنند و مردم با خرید آن‌ها از سود حاصله از این سرمایه‌گذاری برخوردار می‌شوند.

بورس جایی است که سرمایه‌های راکد مردم را به‌صورت سرمایه‌های فعال در جامعه تبدیل می‌کند و به همان میزان که مردم در بورس مشارکت داشته باشند سرمایه‌ی لازم برای پروژه‌های دولتی و خصوصی فراهم می‌شود درنهایت هر دو طرف از آن سرمایه به سود خوبی می‌رسند و اقتصاد کشور رشد و پیشرفت خوبی خواهد داشت.

انتخاب رشته نهم به دهم، هدایت تحصیلی

معرفی رشتههای مرتبط با بورس

تمام افراد و مردم می‌توانند در بورس شرکت کنند و سرمایه‌ی خود را در این بازار وارد کنند اما اگر دانش، تخصص و تجربه‌ی کافی در این مورد داشته باشند و از ضرر و زیان و تمامی قوانین حاکم بر بازار بورس آشنا شوند راحت‌تر و با اطمینان بیشتری می‌توانند در این حوزه موفق شوند.

تمام افرادی که دارای سرمایه هستند مطمئناً نمی‌توانند رشته‌های مرتبط با بورس را در دانشگاه بگذرانند اما آن‌ها می‌توانند با مشورت افرادی که دانش این کار را دارند از تجربه و علم آن‌ها بهره ببرند. در کشور ما نیز برخی رشته‌های دانشگاهی وجود دارد که دانش‌آموزان می‌توانند با گذراندن آن، هم وارد سرمایه‌گذاری‌های بورس شوند و هم می‌توانند به‌عنوان مشاور مالی شرکت‌ها و افراد مختلف به فعالیت بپردازند که با توجه به نیاز کشور و اهمیت یافتن سرمایه‌گذاری، آینده‌ی کاری خوبی برای این افراد وجود دارد.

معرفی رشتهی بورس و اوراق بهادار

با توجه به نقش کلیدی بازار سرمایه در کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار برای تربیت کارشناسان و نیروهای کارآمد با همکاری شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس اقدام به طراحی رشته‌ی بورس و اوراق بهادار کرده است تا این افراد بتوانند با توجه به مهارت‌ها و آموزش‌هایی که می‌بینند در حوزه‌های مختلفی همچون سرمایه‌گذاری، بانکداری، بیمه، مدیریت ریسک، مهندسی مالی و … مشغول به کار شوند.

در حال حاضر این رشته دارای آینده‌ی شغلی بسیار مناسبی است و احتمال می‌رود آینده‌ی درخشانی برای فارغ‌التحصیلان خود فراهم کند.

افرادی که در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند مهارت‌های زیر را به دست می‌آورند:

  • تجزیه‌وتحلیل مالی
  • شناخت قوانین و مقررات حاکم بر معامله‌گری
  • شناخت ابزارهای مالی
  • شناخت قوانین و مقررات معامله‌گری
  • توانایی تجزیه‌وتحلیل مالی
  • توانایی پیش‌بینی روند شاخص قیمت‌ها
  • توانایی کار با نرم‌افزارهای تحلیل و پیش‌بینی
  • و…

انتخاب رشته بر مبنای اصول علمی

معرفی رشته‌ی مدیریت امور مالی

با پیشروی سیاست‌های اقتصادمحور و تشکیل بازارهای سرمایه در ایران و جهان موجب شده تا هر شرکت، نهاد و سازمانی برای ادامه‌ی فعالیت‌های مالی خود به مشاورین مالی نیاز داشته باشد. کسانی که بتوانند در حوزه‌ی مدیریت سرمایه تخصص داشته باشند و شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودآور کمک کنند.

فارغ‌التحصیلان رشته‌ی مدیریت امور مالی در کنترل هزینه، قیمت‌گذاری، پیش‌بینی سود، اندازه‌گیری بازده موردنظر پروژه‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مدیریت منابع مالی متخصص می‌شوند.

همان‌طور که گفته شد با افزایش تمایل مردم به شرکت در بورس و سرمایه‌گذاری و افزایش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بازار کار گسترده‌ای را پیش روی تحصیل‌کرده‌های رشته‌ی مدیریت امور مالی قرار داده است. این افراد علاوه بر مشاوره‌ی مالی که می‌توانند برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف انجام دهند با دانش‌شان، خود نیز می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و درآمد خوبی داشته باشند.

دیگر رشته‌های مرتبط با بازار بورس و سرمایه‌گذاری

از رشته‌هایی که می‌توانند در بازار بورس و سرمایه‌گذاری موفق عمل کنند می‌توان به رشته‌های مدیریت بازرگانی، حسابداری و اقتصاد اشاره کرد. فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها می‌توانند به‌عنوان تحلیل‌گر مالی، در کنار افراد، نهادها و سازمان‌های مختلف در بورس و سرمایه‌گذاری‌های مالی حضور موفقی داشته باشند.

کلام آخر

افرادی که در رشته‌های مرتبط با بورس، اقتصاد، مدیریت مالی و غیره تحصیل کرده‌اند می‌توانند در بورس و سرمایه‌گذاری‌های مختلف عملکرد بهتری داشته باشند، چراکه سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند داشتن برخی آموزش‌ها و اطلاعات است.

قوانین و مفاهیم و نکات بسیار زیادی در بورس وجود دارد که اگر فردی بدون آموزش یا مشورت با فرد صاحب‌تجربه بخواهد سرمایه‌گذاری کند احتمال می‌رود متحمل زیان و ضرر بالایی شود. ازاین‌رو توصیه می‌شود افرادی که به سرمایه‌گذاری‌ها و بورس علاقه دارند در رشته‌های مرتبط که در مطلب بالا اشاره کردیم تحصیل کنند و با کسب تجربه و مهارت سرمایه‌گذاری‌های درستی انجام داده و به‌عنوان مشاور مالی برای دیگران، فعالیت شغلی خوب و درآمد مناسبی به دست آورند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.