نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها


آموزش رسم نمودار خطی در اکسل به صورت تصویری

در مطالب پیشین در رابطه با چگونگی رسم نمودار میلها ی در اکسل ، م فصل اصح بتن موده وآموزش هایی را در این خصوصارائه نمودیم . همانطور که میدانید ، مااز نمودارها بر این مایش اطلاعات آماری مختلف استفاده می کنیم که به صورت قابل در کتری از جداول واطلاعات خطیمی باشند . به طورکلی نمودارهای مختلفی وجوددارند که هرکدام برای هدف خاصی رسم میشوند . نمودار خطی نیزاز جمله نمودارهایی است که بیشتربه منظورارائه اطلاعات آماری در تاریخ های متنوع استفاده می شود . در ادامه قصد داریم در رابطه رسم نمودار خطی در اکسل ، آموزشی را ارائه داده وروش انجام اینکار رابه صورتم رحله به مرحلهارائه دهیم .

نحوه رسم نمودار خطی در اکسل

برای رسم نمودار خطی در اکسل ، ابتدا نیاز به یکسری داده های مختلف داریم . همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی نمودار خطی ، درمقایسه یکی اچ ند مجموعه داده مختلف درفواصل زمانی یکسان می باشد . هنگامی که باد اده هایپ یوسته سروکار داشته باشیم ، بایداز نمودارهای خطی استفاده کرد . این نوع نمودارها ، دقیقترین نوع نمودار میباشند . یکی دیگراز دلایلی که از نمودار خطی استفاده می شود ، زمانی است که اطلاعات زیادی داشته باشیم که این اطلاعات مرتباً درحال گسترش باشند . در این نمود ارهم یشه بایدن قطه صفرو شروع نمودار مشخص شودو مقیاس فواصل مساوی باشد .

 رسم نمودار خطی در اکسل

جدول استفاده شده برای رسم نمودار خطی در اکسل

رسم نمودار خطی در اکسل بسیار ساده می باشد . مادر اینجا برای آموزش رسم نمودار خطی در اکسل ، ازهمان داده هایی استفاده می کنیم که در جدول زیر قابل مشاهده بوده و درسایر آموزشهای اکسل نیزبه کاربردهای م . این اطلاعات شاملی کج دو لسا ده از داده های اجناس ۱ تا ۶ در انبار می باشد که قیمت فروش هرکدام در سه ماهه نخست سالتا سه ماهه چهارم ، دارای نوساناتی می باشد . بر این ش اند ادنا ین نوسانات واینکه بدانیم کدام یک از اجناس با کاهش قیمت سالیانه وکد ام یک باافزایش قیمت سالیانه مواجه بودهاست ، از نمودار خطی در اکسل استفاده می نماییم . برای رسم نمودار خطی داده هایمر بوط هدر جدول ، بهشر حمرا حل زیر عمل می کنیم : ۱- درابتدا میخواهیم نمودار تغییر قیمت ج نس ۱ را درفواصل زمانی گفته شده رسم نماییم . برای اینمن ظور ازطریق تب Insert به قسمت Charts رفته و سپس گزینه مربوط به رسم نمودار خطی در اکسلرا انتخاب وهمانند شکل ، نمودار اخرا زردی فاول را از منوی بازشده ، انتخاب می کنیم .

 رسم نمودار خطی در اکسل

روشان تخا بنمود ارخ طی در اکسل

۲- درمرحله دوما زرس من مودار در اکسل ، در تب Design که به طور خودکار باز می شود ، گزینه SelectData را انتخاب کرده وبا استفاده از گزینه مشخص شده درشکل زیرا ق د ام به انتخاب محلهای موردنظر از جدول که داده هایمر بوط به ج نس ۱ را در خود نگه میدارد ، می نماییم .

 رسم نمودار در اکسل

انتخاب مقادیر نمودار

۳- همانطور که درشکل زیر نشان داده شده است ، با استفاده از نگهداشتن کلید Ctrl درکی بورد ، اقدام به انتخاب ج نس ۱، ازسمت راست جدول و مقادیر مربوط به قیمت فروشد رسه ماهه های اول تا چهارم می نماییم و سپس کلید این تر را از صفحه کلید می فشاری م .

 رسم نمودار خطی در اکسل

رسم نمودار خطی در اکسل

۴- درمرحله آخر برای اینکه در نمودار رسم شده ، به جایا عداد ۱ تا ۵، نام سه ماهه های مختلف نوشته شود ، ابتدا همانند شکل زیر روی گزینه Edit کلیک کرده و سپس درپنج ره کوچک بازشده ، همانند مرحله سوم ، ردیف مربوط به نام سه ماهه های مختلف وقیمت فروش اصلی را انتخاب می نماییم . به این ترتیب ما قادر خواهیم بود یکنم و دار خطی ساده ، کهن ش انده ندهن و سانا تقی م تجن س ۱ درسال گذشته می باشد را رسم نماییم .

 رسم نمودار خطی در اکسل

انتخاب نام داده ها در نمودار

دقت داشته باشید که برای رسم نمودار خطی در اکسل برای همه اجناس ، باید درمرحله دوم ، به جایا نتخاب ج نس ۱، کل ستون اجناس ۱ تا ۶ را انتخاب ودر قسمت چپ جدول نیزبه جایا نتخاب ردیف ج نس ۱، باید تمام ردیفهای مربوط به قیمتهای اصلی وسه ماهه های مختلف اجناس ۱ تا ۶ را انتخاب نماییم .

نرم افزارهای تحلیل اقتصادی کدام‌اند و انواع آنلاین آنها چه برتری دارند؟

اولین خاستگاه نرم افزاهای تحلیل اقتصادی را می‌توان به سال ۱۹۳۶ با معرفی اقتصاد سنجشی توسط راگنار فریش دانست. در علم اقتصاد سنجشی علاوه بر تحلیل کلی پدیده‌های اقتصادی با استفاده از داده‌های آماری به بررسی دقیق‌تر آن‌ها پرداخته می‌شود و از اطلاعات به دست آمده در سیاست گذاری و پیش‌بینی‌ها استفاده خواهد شد. ابتلا این روش برای مسائل کلان اقتصادی کاربرد داشت و کم‌کم به سوی اقتصاد خرد نیز کشیده شد. اهمیت اقتصاد سنجشی به قدری است که بسیاری از اقتصاددانان آن را عضوی جدانشدنی از اقتصاد می‌دانند. با کشیده شدن پای داده‌های آماری به ماجراهای اقتصادی و از طرفی هم پیشرفت‌هایی که درتکنولوژی صورت گرفته است، نرم افزارهایی که این تحلیل و بررسی‌ها را با سرعت بسیاری بیشتری انجام می‌دهند نیز روی کار آمدند. در ادامه با معرفی مختصری درباره این نرم افزارها با شما همراه هستیم.

انواع نرم افزارهای تحلیل اقتصادی

استاتا (Stata)، ایویوز (EVIEWS)، کامفار (Camfar)، مایکروفیت (MICROFIT)، نرم افزار آر (R)، وینرَتز (WINRATS)، لیزرل (Lisrel)، جِی مالتی (JMuLti)، اوکس متریکس (Oxmetrics)، گَمز (GAMS)، شازم (SHAZAM)، ام پلاس (MPLUS)، گاوس (GAUSS)، افزونه آماری اکسل (XLSTAT)، دینار (Dynare)، افزونه اکسل (Kutools for Excel)، فرانتیر (Frontier)، دیپ (DEAP) از جمله نرم افزارهایی هستند که به روش‌های مختلف می‌توان با آن‌ها به تحلیل و پیش بینی پرداخت. بسیاری از نرم افزارهای معرفی شده نیز توانایی‌های گرافیکی بالایی نیز دارند و به منظور تهیه نمودارهای آماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

چه نرم افزارهای تحلیل اقتصادی در راستای بررسی پروژه‌ها کاربردی هستند؟

در بین انبوه نرم افزارهای اقتصادسنجی موجود در بازار، به نظر می‌رسد که نرم افزارهای استاتا، ایویوز، کامفار، مایکروفیت، وینرتز، آر و لیزرل مناسب بررسی داده های پروژه‌ها و انجام امور امکان سنجی و پیش امکان سنجی باشند که در ادامه توضیح مختصری برای هر کدام ارائه شده است.

نرم افزار استاتا (Stata)

نرم افزار استاتا یک نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری است که این روزها به یکی از پرکاربردترین نرم افزارها در رشته اقتصاد تبدیل شده است. علاوه بر اقتصاد، این نرم افزار در سایر رشته‌ها نظیر جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و نیز بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی کاربردهای فراوانی دارد. محیط کاربری مناسب، تجزیه و تحلیل دقیق آماری، قابلیت برنامه نویسی درون نرم افزار و ارائه نمودارهای با کیفیت از جمله ویژگی‌های نرم افزار استاتا است. این نرم افزار امکان انجام انواع تجزیه و تحلیل‌های سری‌های زمانی، مدل‌های خطی و غیرخطی، روش‌های چند متغیره پیوسته و گسسته، انواع تحلیل‌های گرافیکی و نموداری … را برای کاربر فراهم می‌کند.

نرم افزار تحلیل اقتصادی ایویوز (EVIEWS)

نسخه اولیه این نرم افزار توسط بانک جهانی در سال ۱۹۹۴ برای انجام تحلیل‌های اقتصاد سنجی به بازار ارائه شد و تا کنون نسخه‌های گوناگونی از آن عرضه شده است. از دید بسیاری از محققین اقتصاد سنجی بکارگیری آسان روش‌های وَر (var) (نامحدود و ساختاری) و مدل‌های آریما (ARIMA) از مزیت‌های این نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای مشابه است. این نرم افزار دو حالته هم برای برنامه نویسی و هم برای اجرای رویه‌های از پیش نوشته شده به صورت محاوره‌ای به گونه‌ای طراحی شده که امروزه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نرم افزاری مورد استفاده اقتصاددانان در سطح دنیاست.

نرم افزار ارزیابی طرح‌های اقتصادی کامفار (Camfar)

کامفار (Comfar) مخفف عبارت انگلیسی «Computer Model for Feasibility Analysis and Reporting» است که به معنای «مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی و گزارش‌دهی» است. این نرم افزار با هدف استاندارد کردن تعاریف و محاسبات ارزیابی‌های اقتصادی توسط سازمان یونیدو (Unido) سازمان ملل متحد تهیه گردید و علی رغم انتقاداتی که به این نرم افزار وجود دارد به یکی از پروفروش‌ترین نرم افزارهای ارزیابی اقتصادی و بانکی در جهان تبدیل گردیده است. کامفار امکان شبیه سازی پروژه‌های سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و تحلیل فرایندهای مالی را برای کاربران فراهم می‌سازد.

کامفار عملاً تجزیه و تحلیل پروژه های صنعتی و غیرصنعتی را ساده‌تر و دقیق‌تر کرده است. کامفار می‌تواند تجزیه و تحلیل اقتصادی انواع پروژه‌های ایجادی، نوسازی، توسعه، سرمایه گذاری مشترک (join venture) یا خصوصی سازی را انجام دهد. بدین ترتیب، از این منظرکارمفار به کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه گذاری کمک می‌کند تا بتوانند روند تحلیل طرح‌های مورد بررسی را به صورت کامل اجرا نمایند و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم گیری در خصوص ارزیابی و یا اولویت بندی پروژه‌ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند

نرم افزار مایکروفیت (MICROFIT)

نرم افزار مایکروفیت یکی از قوی‌ترین بسته‌های نرم افزاری منو محور برای تخمین‌های سری زمانی اقتصادسنجی است که توسط اقتصاددان معروف ایرانی هاشم پسران و بهرام پسران توسعه داده شده است. این نرم افزار امکان مدل سازی انواع روش‌های تک متغیره و چند متغیره برای هم انباشتگی (cointegration)، مولفه‌های اصلی (principal components)، همبستگی کانونی (canonical correlations) و همچنین مدل سازی نوسانات چند متغیره (multivariate volatility modelling) را فراهم می‌آورد. علاوه بر این تست‌های متنوع تشخیصی و آسیب شناسی و (diagnostic and non-nested tests ) در این بسته نرم افزاری در اختیار کاربر قرار گرفته است. اما شاید ویژگی مهم این نرم افزار که باعث محبوبیت مایکروفیت در سال‌های گذشته شده بود تخمین مدل ARDL و آزمون‌های مرتبط با آن است. البته در حال حاضر سایر پکیج های نرم افزاری نظیر ایویوز و استاتا نیز تلاش کرده‌اند این روش را در نرم افزارهای خود پیاده سازی کنند.

نرم افزار آر (R)

نرم افزار آر (R) محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است. این نرم افزار در سال‌های اخیر اهمیت زیادی داشته. از عوامل اهمیت این نرم افزار می‌توان به رایگان بودن، در دسترس بودن، قابلیت نصب پکیج‌های مختلف که زمینه‌های مختلف آماری و اقتصاد سنجی را پوشش می‌دهد، اشاره کرد. بنابراین این نرم افزار یک نرم افزار توانا برای محاسبات است که در اقتصاد سنجی و سری‌های زمانی مالی کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این کار با این نرم افزار به علت تنوع پکیج‌هایش بسیار آسان است.

نرم افزار تحلیل اقتصادی وینرَتز (WINRATS)

نرم افزار تخصصی RATS که مخفف «Regression Analysis of Time Series» است یکی از پکیج‌های جامع نرم افزاری جهت تحلیل‌های سری زمانی است. این نرم افزار بیش از دو دهه است که به عنوان نرم افزار اقتصادسنجی در بسیاری از دانشگاه‌ها، بانک‌های مرکزی کشورها و دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار آماری لیزرل (Lisrel)

لیزرل (Lisrel) که مخفف عبارت «linear structural relations» است که یک بسته نرم افزاری آماری است که برآورد مدل معادلات ساختاری برای متغیرهای آشکار و نهان را در مطالعات جامعه سنجی امکان پذیر می‌سازد. همچنین از این نرم افزار برای محاسبه تحلیل عاملی استفاده می‌شود. نرم افزار لیزرل مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد. البته این نرم افزار کاربردهای دیگری نیز به جز تحلیل و معادلات ساختاری دارد. می‌توان به مدل‌های خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل‌های سلسله مراتبی و مدل بندی غیر خطی (مدل‌های رگرسیونی چند سطحی) به عنوان سایر کاربردهای این نرم افزار اشاره کرد.

نرم افزارهای تحلیل آماری آنلاین یا تحت وب اکوساختمان

اینگونه نرم افزارها دقیقا همان امکانات نرم افزارهای آفلاین نام برده در بالا را ارئه میدهند. با در دسترس بودن همیشه این نرم افزار با داشتن اطلاعات اکانت خریداری شده از امتیاز بالایی برای جذب کاربر برخوردار است. پیش امکان سنجی پروژه‌های سرمایه گذاری، تحلیل و پیش بینی قیمت مصالح و تحلیل و پیش بینی قیمت مسکن از جمله مزایای این نرم افزار به شمار می‌روند. با داشتن حساب‌های کاربری چند کاربره و دسترسی اکانت‌ها به یکدیگر بسیاری از سختی‌های ارتباط و اشتراک گذاری داده که در نرم افزارهای آفلاین وجود داشت، برطرف شده است. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید و برای خرید نرم افزار به صفحه اکو ساختمان مراجعه کنید.

نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها

ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب

یکی از نمودارهای اصلی جهت نمایش داده های آماری و جدول فراوانی استفاده از نمودار دایره ای است. نمودار دایره ای ابزار مناسبی جهت نمایش تصویری داده هاست. نمودارهای آماری انواع مختلفی دارند از جمله : نمودار ستونی – میله ای – سری زمانی – هیستوگرام – دایره ای و … که از آنها جهت بررسی داده ها و تعیین روابط بین متغیرها استفاده می شود. با کمک متلب نیز میتوان نمودارهای آماری مختلف را رسم نمود. از نمودار دایره ای غالبا برای نمایش داده هایی که برحسب صفت کیفی می باشند استفاده می شود که در متلب آن را میتوان به کمک دستور pie رسم نمود. به عنوان مثال در یک مکان 6 درصد افزاد زیر 13 سال – 12 درصد افراد 13 ساله تا 19 ساله– 23 درصد 20 تا 28 ساله – 29 درصد 40تا 45 ساله و 46 درصد بالای 30 سال می باشند. می خواهیم نمودار دایره ای آن را به کمک متلب رسم کنیم.

برای این کار از دستور pie کمک میگیریم. این دستور نمودار دایره ای دو بعدی به صورت زیر رسم می کند.

20321 ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب

در این دایره بزرگ داده ها با توجه به درصدی که از قبل برای آنها مشخص شده به بخش های مختلفی تقسیم می شوند و در صد مربوط به هر کدام در کنار آن قسمت نمایش داده می شود و برای هر داده رنگی متفاوت با رنگ داده های دیگر در نظر گرفته می شود.

دستور pie تنها نمودار دایره ای را میتواند به صورت دو بعدی رسم کند. در صورتی که بخواهیم نمودار را به صورت سه بعدی رسم کنیم میتوانیم از دستور pie3 استفاده کنیم.

fghfghfdhj ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب

دستور pie3 داده های دو بعدی را به سه بعدی تبدیل میکند و به صورت سه بعدی نمایش میدهد. در صورتی که میخواهید به هر کدام از داده ها یک نام اختصاصی بدهید و مشخص کنید که هر داده مربوط به چه چیزی می باشد میتوانید توضیح اضافه ای را به صورت زیر بنویسید. برای این کار در کنار هر کدام از داده ها باید نامی برای آن ذکر کنید. نام ها باید به ترتیب داده هایی که مشخص نموده اید ذکر شوند در اینجا ما نام را به همراه درصد داده ذکر میکنیم.

0012555 ترسیم نمودار آماری دایره ای در متلب

به صورت پیش فرض متلب رنگ هر کدام از بخش ها را به صورت خودکار مشخص می سازد اما اگر مایل هستید که هر کدام از بخش ها دارای رنگ اختصاصی باشند میتوانید از طریق مجموعه رنگ های colormap اقدام کنید.

درج نمودار در ورد - درج و ایجاد تغییرات در انواع نمودار های ورد

درج نمودار در ورد - درج و ایجاد تغییرات در انواع نمودار های ورد

اولین بسته نرم افزارهای مایکروسافت، تنها شامل Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point و Microsoft Office Excel بود.

نرم افزار ورد امکان ایجاد و اضافه کردن انواع نمودار و چارت را در تولید محتوای مورد نظر خود ایجاد کرده است که استفاده دوست داران این نرم افزار را بیش از پیش ساده تر کند و برای این منظور از سایر نرم افزارهای شرکت مایکروسافت نیز بهره برده است. به طور مثال برای رسم نمودار ها، شما می‌توانید از امکانات نرم افزار Microsoft Office Excel که بهترین امکانات نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها برای این منظور را دارا می‌باشد استفاده نمایید.

رسم و ایجاد نمودار در ورد

برای رسم نمودار ها به طور کلی به شیوه زیر عمل می‌کنیم.

از منوی بالای صفحه، مانند تصویر زیر ابتدا روی تب Insert کلید کنید. سپس در تب Insert برای ساخت و قرار دادن نمودار جدید روی گزینه Chart کلید نمایید. تا یک باکس نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها سمت راست برای شما باز شود. شما در این قسمت می توانید اقدام به انتخاب انواع و اقسام نمودار ها بر اساس نیاز خود نمایید. دقت کنید که تمامی نمودار ها توسط اکسل در فایل ورد شما درج داده می شوند و برای تغییر محتویات آن ها می تواننید ادامه مقاله را مورد مطالعه قرار دهید.

درج نمودار در ورد

برای رسم نمودار ریاضی در ورد بسته به نمودار مد نظر، اینکه برای اهداف آماری نیاز به نمودار داریم یا نمودار های توابعی و یا مختصاتی به ترتیب از گزینه های رسم نمودار خطی، رسم نمودار سینوسی در ورد و رسم نمودار محور مختصات در ورد استفاده می‌نماییم.

برای یادگیری بهتر، در ادامه آموزش رسم چند نمودار را بررسی می‌کنیم.

نمودار مستطیلی یک نمودار برای نمایش داده های آماری است که برای ارائه مطالب آماری در بسیاری امور از جمله اقتصاد و بهداشت و . در word از آن استفاده می‌کنیم.

اگر میخواهید میزان توانایی و مهارت خود را در کار با نرم افزار ورد بسنجید و برای آزمون فنی و حرفه ای ورد آماده شوید و با دریافت مدرک فنی و حرفه ای وارد بازار کار شده و کسب درآمد کنید با انجام آزمون آنلاین ورد میتوانید شانس قبولی خود را در این آزمون ها بالاتر ببرید و به منبع نمونه سوالات با جواب دسترسی پیدا کنید.

نحوه رسم نمودار هیستوگرام در ورد

برای رسم نمودار هیستوگرام در ورد، گزینه هیستوگرام (Histogram) را انتخاب می‌کنیم یا همان نمودار ستونی از باکسی که برای شما باز شده روی تب Histogram کلید نمایید و با دوبار کلید کردن روی نمودار اقدام به افزودن نمودار به فایل ورد خود نمایید. همچنین می توانید به همین صورت اقدام به افزودن جدول های مختلف در فایل ورد خود نمایید.

نمودار هیستوگرام در ورد

همزمان با درج نمودار دلخواه خود با ایجاد یک نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها نمودار هیستوگرام یا مستطیلی یا . ، یک جدول اکسل نیز برای ایجاد تغییر روی اعداد و اندازه ها باز خواهد شد که وابسته به نوع نمودار ساختار متفاوتی برای اطلاعات خود دارند و شما می توانید با در نظر گرفتن آن ساختار اقدام به درج و یا حذف و ویرایش محتوای نمودار نمایید. اما اگر چنین نمودار اکسلی برای شما ظاهر نشد نگران نباشد. روی نمودار کلید راست نمایید و روی گزینه Edit Data بزنید تا باکسی مانند شکل زیر باز شود.

تنظیمات نمودار در ورد

با تغییر داده های پیش فرض وارد شده در جدول اکسل که نمونه آن را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید می‌توانید نمودار خود را با توجه به داده های مورد نظر خود تکمیل نمایید.

برای درک بهتر نحوه رسم نمودار دستی در ورد، به شیوه رسم دو نمودار از صفر تا صد توجه کنید.

از پنجره ای که بعد از کلیک روی گزینه Chart باز شد، گزینه Pie را انتخاب می‌کنیم.

این نمودار بیشتر برای نشان دادن درصد فراوانی یک جامعه آماری کاربرد دارد.

همان طور که مشاهده می‌کنید و طبق متنی که در قسمت بالاتر مقاله گفته شد، یک جدول از نرم افزار مایکروسافت آفیس اکسل Microsoft Office Excel برای ما باز شد که در آن می‌توانیم مقادیر مورد نیاز در نمودار خود را بنا به احتیاج تغییر دهیم.

نمودار فراوانی در word

اگر این تصویر را با تصویر بالایی مقایسه کنید، متوجه تغییر اندازه قسمت های مختلف دایره در اثر تغییر دادن عدد داخل جدول مایکروسافت آفیس اکسل خواهید شد.

انواع نمودار در ورد

البته نام هر یک از قسمت ها نیز برای نمایش داده شدن در فایل ورد ما می‌تواند متفاوت باشد.

نمودار خطی یکی دیگر از نمودار های پر کاربرد در ورد است که با اتصال نقاط مختلف که در نمودار نشان گر داده های شما هستند، ایجاد می‌شود.

نقطه ها می‌توانند یک مقدار در یک بازه زمانی باشند. به طور مثال، به جمله زیر توجه کنید.

سرعت یک ماشین، بعد از سه ثانیه شروع به حرکت با شتاب ثابت به بیست کیلومتر در ساعت، رسید، سپس با افزایش دادن سرعت حرکت، بعد از سه ثانیه حرکت دیگر با سرعت پنجاه کیلومتر بر ساعت شتاب را به صفر رسانده و با همان سرعت به حرکت ادامه داد.

نمودار مثال بالا به شکل زیر خواهد بود:

آموزش درج نمودار در ورد

فرض کنید می‌خواهید نمودار بالا را رسم نمایید. برای رسم نمودار خطی در ورد 2016

ابتدا طبق مراحل گفته شده، بعد از کلیک روی گزینه Insert و سپس Chart گزینه Line را انتخاب نمایید.

رسم نمودار در ورد

سپس، روی OK کلیک کنید.

چیزی که اول از همه توجه شما را به خود جلب می‌کند این است که سه نمودار خطی در این نمودار وجود دارد، در صورتی که عکس نمودار اولیه که برای مثال نوشته شده آوردیم تنها یک نمودار خطی داشت.

برای حل این مشکل به شیوه زیر عمل می‌کنیم.

chart در ورد

همانطور که می‌بینید با پاک کردن مولفه های مربوط به دو نمودار دیگر، تنها نمودار مورد نظر خودمان را در صفحه نگه داشتیم.

دقت داشته باشید که اگر یک مولفه در هر نمودار باقی بماند باز مشکلی برای صفحه نمودار شما پیش نمی‌آید چرا که نمودار خطی حداقل با داشتن دو مولفه و داده تعریف می‌شود.

آموزش رسم نمودار خطی در ورد

نکته دیگری که در تصویر بالا توجه شما را به خود جلب می‌کند، وجود دو مولفه در نمودار خطی دوم است در حالیکه همچنان نمودار تشکیل نشده است. یکی دیگر از شروط تشکیل این نمودار، دو مولفه « پشت سر هم » می‌باشد که در تصویر بالا این قانون رعایت نشده است.

مشاهده می‌کنید که با تغییر مولفه های جدول اکسل به داده های مورد نظر خود نمودار مورد نظر خود نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها را رسم کرده ایم.

تغییر شکل جدول در ورد

ممکن است شما بخواهید اقدام به تغییر شکل نمودار خود نمایید. باید بدانید که همزمان با درج نمودار در فایل ورد خود در قسمت بالایی یا سربرگ صفحه شما می توانید دیزاین های مربوط به نمودار خود را پیدا نمایید. برای مثال به تصویر زیر دقت نمایید.

تغییر شکل نمودار در ورد

قسمت های مشخص شده در تصویر بالا برای تغییر شکل ظاهری نمودار و chart شما در word می باشند که می توانید روی آن ها کلید نمایید و با تغییر دادن تظیمات اقدام به تغییر ظاهر نمودار خود در ورد نمایید.

لازم به ذکر است که اگر باکس سمت راست برای شما ظاهر نمی شود می توانید یک بار روی نمودار خود کلید راست نمایید و گزینه آخر یعنی Format . را کلید نمایید. ( . => به این علت که زمانی که به طور مثال روی قسمت محتوا کلید می کنید متنش تغییر می کنه برای اینکه فقط اون قسمت ویرایش بشه)

لازم به ذکر است که شما با کلید راست روی هر قسمت از این نمودار انتخاب گزینه آخر که اولش Format هست، می توانید تنها آن قسمت را از باکسی که سمت راست شما ظاهر می شود شخصی سازی نمایید.

قرار دادن متن کنار نمودار در ورد

آموزش حذف نمودار در ورد

برای اینکه متنی را کنار نمودار خود قرار دهید می توانید ابتدا با استفاده از نشان هایی که در اطراف نمودار وجود دارند آن را کمی کوچک نمایید. سپس روی فضای خالی نمودار کلید نمایید و آن را نگه دارید تا بتوانید نمودار خود را جابه جا نمایید و آن را روی متن یا کنار متن خود قرار دهید.

اگر نمودار روی متن شما قرار می گیرد می توانید متن خودرا سلکت نمایید و سپس با استفاده از دکمه های مشخص شده در سربرگ Home اقدام به تغییر عرض و جهت متن خود نمایید.

آموزش درج نمودار در ورد

حذف نمودار در ورد

برای حذف نمودار در ورد می توانید آن را مانند متن سلکت نمایید و سپس دکمه Delete را کلید نمایید.

خب امیدوارم از این مقاله هم خوشتون اومده باشه. امیدوارم مقالات دیگه ما هم در خصوص آموزش ورد و آموزش های دیگه بخونید.

اگرم هر سوالی داشتید می تونید در بخش نظارت همین صفحه بپرسید.

همچنین اگر خواستید می توانید فیلم آموزشی نرم افزار ورد که صفر تا صد نرم افزار رود داخل تدرسی شده مشاهده نمایید.

نمودار ستونی چیست و چه کاربردی دارد + آموزش ترسیم نمودار ستونی در اکسل

نمودار ستونی نموداری است که داده‌ها را با استفاده از میله‌ها یا ستون‌های مستطیلی (به نام bin) ترسیم می‌کند که نشان‌دهنده کل مشاهدات در داده‌های آن دسته است. نمودارهای ستونی را می‌توان با ستون‌های عمودی، میله‌های افقی، میله‌های مقایسه‌ای (چند میله برای نشان دادن مقایسه بین مقادیر) یا میله‌های پشته‌ای (نوارهایی حاوی چندین نوع اطلاعات) نمایش داد. نمودارهای ستونی معمولاً در تحلیل مالی برای نمایش داده ها استفاده می شوند. نمودار حجم سهام یک نوع نمودار ستونی عمودی است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد. هیستوگرام نمونه ای از نمودار ستونی است که در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود که توزیع احتمال را در برخی داده ها یا نمونه ها نشان می دهد.

یکی از نرم افزارهایی که از آنها برای ترسم نمودارها استفاده میشود اکسل است؛ در صورتی که علاقمند هستید تا داده ها و اطلاعات را در قالب نمودار در نرم افزار اکسل نمایش دهید میتوانید با مراجعه به آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل فرادرس نحوه انجام این کار را مشاهده کنید و نمودارهای مورد نیازتان را طراحی و اجرا کنید. برای دریافت این آموزش همین حالا روی لینک نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها زیر کلیک کنید.

  • آموزش نمایش داده ها و ترسیم نمودار در اکسل Excel — کلیک کنید

درک نمودار ستونی

هدف از نمودار ستونی انتقال سریع اطلاعات رابطه ای است زیرا میله ها مقدار را برای یک دسته خاص نشان می دهند. محور عمودی نمودار ستونی را محور y، در حالی که پایین نمودار ستونی را محور x می نامند. هنگام تفسیر یک نمودار ستونی، طول میله ها/ستون ها مقداری را که در محور y توضیح داده شده است، تعیین می کند. محور x می تواند هر متغیری باشد، مانند زمان، یا دسته ای که اندازه گیری می شود، مانند سود هر سهم (EPS)، درآمد و/یا جریان نقدی. در معاملات، نمودارهای ستونی اغلب برای نشان دادن حجم معاملات استفاده می شوند و در پانل زیر نمودار قیمت اوراق بهادار ظاهر می شوند.

نمودار ستونی

ویژگی های نمودار ستونی

یک نمودار ستونی معمولی دارای برچسب یا عنوان، محور x، محور y، مقیاس یا افزایش برای محور و میله است. برخی از نمودارها همچنین ممکن است دارای یک افسانه باشند که مشخص می کند رنگ های مختلف چه چیزی را نشان می دهند، مانند یک نمودار ستونی است که اطلاعات را به صورت انباشته شده نشان می دهد. نمودارهای ستونی برای مقایسه دو یا چند مقدار یا مقدار در طول زمان ایده آل هستند. داده ها به صورت افقی یا عمودی نمایش داده می شوند. نمودارهای تک ستونی برای انتقال مقادیر گسسته یک آیتم در یک دسته استفاده می شود. به عنوان مثال، یک نمودار ستونی می تواند تعداد مردان با یک ویژگی خاص را برای سنین خاص نشان دهد. مقدار گسسته، یا تعداد مواردی که در آن یک فرد دارای یک ویژگی خاص است، با تغییر طول میله نمایش داده می شود. نمونه‌های بیشتر به معنای نوار طولانی‌تر و نمونه‌های کمتر به معنای نوار کوتاه‌تر است.

در این مثال، نوار متفاوتی برای هر سن یا گروه سنی ایجاد شده است. در تحلیل تکنیکال، نمودار حجمی نشان می‌دهد که در هر روز چقدر حجم وجود داشته است. محور x روزها را نشان می‌دهد، در حالی که نواری که از آن روز به سمت بالا کشیده می‌شود، میزان حجم در هر نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها محور y را نشان می‌دهد. هنگامی که یک نمودار دارای یک نقطه صفر به خوبی تعریف شده است و مجموعه داده دارای مقادیر مثبت و منفی در رابطه با این نقطه است، میله ها همچنان می توانند نمایش داده شوند. نوارهای بالای خط صفر معمولاً مقادیر مثبت را نشان می دهند (مقیاس را بررسی کنید) در حالی که میله های زیر خط صفر معمولاً مقادیر منفی را نشان می دهند. داده ها را می توان به صورت افقی یا عمودی نمایش داد. برای تغییر جهت، محور x و y تغییر می کند.

نمودار ستونی

انواع نمودار ستونی

نمودارهای نواری گروه بندی شده

نمودارهای ستونی گروه‌بندی‌شده، که به آن نمودارهای ستونی خوشه‌ای نیز گفته می‌شود، مقادیر گسسته‌ای را برای بیش از یک آیتم نشان می‌دهند که در یک دسته مشترک هستند. یک نمودار ستونی می‌تواند تعداد افراد زن و مرد را با یک ویژگی خاص برای سنین خاص نشان دهد. تعداد کل نمونه ها را می توان در یک نوار ترکیب کرد. از طرف دیگر، نمونه ها می توانند بر اساس جنسیت از هم تفکیک شوند. یک نوار برای همه نمونه های مرد و یک نوار برای همه نمونه های زن برای هر سن یا گروه سنی در کنار هم قرار می گیرد.

نمودارهای ستونی انباشته

نمودارهای ستونی انباشته یا نمودارهای ستونی مرکب، مجموع کل را به قطعات تقسیم می کنند. این قسمت ها معمولاً با استفاده از رنگ های مختلف برای هر بخش مشخص می نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها شوند. در مثال بالا، مجموع نمونه‌ها برای هر دو مرد و ماده ممکن است در یک نوار ترکیب شود، اما میله ممکن است به بخش‌های متعددی تقسیم شود که با رنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شوند. نوارهای انباشته نیاز به یک افسانه یا برچسب خاصی دارند تا مشخص شود که قسمت های مختلف نوار چه چیزی را نشان می دهد.

نمودارهای ستونی در تحلیل تکنیکال

برخی از اشکال تحلیل تکنیکال از نمودارهای ستونی استفاده می کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران ممکن است از هیستوگرام واگرایی میانگین متحرک (MACD) استفاده کنند، که یک شاخص فنی محبوب است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. در سمت راست قیمت بر حسب حجم وجود دارد، یک نوع نمودار نواری افقی که پراکندگی حجم را بر اساس قیمت نشان می دهد. در امتداد پایین نمودار، حجم نوعی نمودار ستونی عمودی است که میله هایی را نشان می دهد که تعداد سهام معامله شده در روز را نشان می دهد. در نهایت، هیستوگرام MACD جدایی بین MACD و خط سیگنال را نشان می دهد. وقتی هیستوگرام از خط صفر عبور می کند به این معنی است که MACD و خط سیگنال عبور کرده اند که برخی از معامله گران از آن به عنوان سیگنال تجاری استفاده می کنند.

  • آموزش پروژه محور رسم نمودار گلباد در اکسل و نرم افزار WRPLOT — کلیک کنید

محدودیت های نمودار ستونی

نمودار ستونی راهی برای نمایش اطلاعات است. نحوه انتخاب داده ها برای نمایش می‌تواند بر تفسیر آن تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک مقیاس خیلی بزرگ انتخاب شود، ممکن است داده ها ناچیز به نظر برسند؛ در حالی که در واقع می تواند بسیار مهم باشد، اما نمودار اجازه مقایسه مناسب را نمی دهد. نمودارهای ستونی همچنین ممکن است داده ها را قانع کننده جلوه دهند، در صورتی که واقعاً فاقد محتوا هستند. مانند همه داده‌ها، منبعی را که از آن می‌آید تأیید کنید و مطمئن شوید که از یک مجموعه یا نمونه به اندازه کافی بزرگ است. برای مثال، نگاه کردن به داده‌های حجمی چند روزه در یک سهام، اطلاعات مرتبط زیادی را ارائه نمی‌کند. با این حال، بررسی میزان نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها مقایسه حجم اخیر با حجم در سال گذشته، اطلاعات بیشتری را برای تحلیل حجم در اختیار معامله‌گر فنی قرار می‌دهد.

نمودار ستونی

چه زمانی باید از نمودار ستونی استفاده کنید

نمودار ستونی زمانی استفاده می شود که می خواهید توزیعی از نقاط داده را نشان دهید یا مقایسه ای از مقادیر متریک را در زیر گروه های مختلف داده های خود انجام دهید. از نمودار ستونی، می‌توانیم ببینیم که کدام گروه‌ها بالاترین یا رایج‌ترین هستند و چگونه گروه‌های دیگر با دیگران مقایسه می‌شوند. از آنجایی که این یک کار نسبتاً رایج است، نمودارهای ستونی یک نوع نمودار نسبتاً فراگیر هستند. متغیر اصلی نمودار ستونی متغیر طبقه بندی آن است. یک متغیر مقوله ای مقادیر گسسته ای را می گیرد که می توان آنها را به عنوان برچسب در نظر گرفت. مثال‌ها شامل ایالت یا کشور، نوع صنعت، روش دسترسی به وب‌سایت (رومیزی، تلفن همراه) و نوع بازدیدکننده (رایگان، پایه، حق بیمه) است.

برخی از متغیرهای طبقه بندی مقادیر مرتب شده ای دارند، مانند تقسیم اشیاء بر اندازه (کوچک، متوسط، بزرگ). علاوه بر این، برخی از متغیرهای غیر طبقه‌بندی را می‌توان به گروه‌ها تبدیل کرد، مانند جمع‌آوری داده‌های زمانی بر اساس تاریخ (به عنوان مثال تقسیم بر سه ماهه به 20XX-Q1، 20XX-Q2، 20XX-Q3، 20XX-Q4، و غیره) نکته مهم برای این متغیر اولیه این است که گروه ها متمایز هستند. در مقابل، متغیر ثانویه ماهیت عددی خواهد داشت. مقادیر متغیر ثانویه طول هر نوار را تعیین می کند. این مقادیر می توانند از منابع بسیار متنوعی به دست آیند. در ساده‌ترین شکل آن، مقادیر ممکن است یک تعداد فرکانس ساده یا نسبتی برای اینکه چه مقدار از داده‌ها به هر دسته تقسیم می‌شود باشد – اصلاً یک ویژگی داده واقعی نیست. به عنوان مثال، نمودار زیر تعداد بازدید از صفحه را در یک دوره شش ماهه می شمارد. از این تجسم می توانید ببینید که قبل از بازگشت به خط پایه قبلی، یک اوج کوچک در ماه ژوئن و جولای وجود داشت.

در مواقع دیگر، مقادیر ممکن است میانگین، کل یا برخی معیارهای خلاصه دیگر باشد که به طور جداگانه برای هر گروه محاسبه می شود. در مثال زیر، ارتفاع هر نوار میانگین اندازه تراکنش را بر اساس روش پرداخت نشان می دهد. توجه داشته باشید که در حالی که میانگین پرداخت‌ها با چک‌ها بالاتر است، اما برای نشان دادن تعداد دفعاتی که مشتریان واقعاً از آنها استفاده می‌کنند، نمودار متفاوتی نیاز است.

نمودار ستونی

بهترین روش ها برای استفاده از نمودار ستونی

از یک خط پایه مشترک با ارزش صفر استفاده کنید

اول از همه، مطمئن شوید که تمام میله‌های شما بر اساس خط مبنا با مقدار صفر ترسیم شده‌اند. این خط پایه نه تنها مقایسه طول نوار را برای خوانندگان آسان تر می کند، بلکه صحت تجسم داده های شما را نیز حفظ می کند. یک نمودار ستونی با خط پایه غیر صفر یا برخی شکاف های دیگر در مقیاس محور می تواند به راحتی مقایسه بین گروه ها را نادرست نشان دهد زیرا نسبت در طول میله ها با نسبت در مقادیر واقعی میله مطابقت ندارد.

فرم های مستطیلی را برای میله های خود نگه دارید

یکی دیگر از مهم ترین نه، به هم ریختن شکل میله هایی است که قرار است رسم شوند. برخی از ابزارها به جای داشتن لبه های مستقیم، امکان گرد کردن درپوش های میله را فراهم می کنند. این گرد کردن به این معنی است که برای خواننده دشوار است که تشخیص دهد مقدار واقعی را کجا بخواند: از بالای نیم دایره یا جایی در وسط؟ کمی گرد کردن گوشه ها می تواند خوب باشد، اما مطمئن نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها شوید که هر میله به اندازه کافی صاف است تا ارزش واقعی آن را تشخیص دهد و مقایسه آسانی بین میله ها ارائه دهد.

ترتیب سطوح دسته بندی را در نظر بگیرید

یکی از نکاتی که باید هنگام جمع آوری نمودار ستونی به آن توجه کنید این است که به چه ترتیب میله ها را رسم می کنید. یک نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها قرارداد استاندارد، مرتب کردن میله‌ها از طولانی‌ترین به کوتاه‌ترین است: در حالی که همیشه می‌توان طول میله‌ها را بدون توجه به ترتیب با هم مقایسه کرد، این می‌تواند بار خواننده را کاهش دهد تا خودش این مقایسه‌ها را انجام دهد. استثنای اصلی در این مورد این است که برچسب‌های دسته‌بندی ذاتاً به نحوی مرتب شده باشند. در چنین مواردی، معمولاً ترتیب ذاتی اولویت دارد.

نمودار ستونی

از رنگ های خوب در نمودار های ستونی استفاده کنید

نکته دیگر این است که چگونه باید از رنگ در نمودار ستونی خود استفاده کنید. برخی از ابزارها به طور پیش‌فرض هر نوار را متفاوت رنگ می‌کنند، اما این می‌تواند با اشاره به معنای اضافی در جایی که وجود ندارد، حواس خواننده را پرت کند. در عوض، رنگ باید با هدف استفاده شود. به عنوان مثال، ممکن است از رنگ برای برجسته کردن ستون های خاص برای داستان سرایی استفاده کنید. اگر رنگ‌ها برای دسته‌های ارسال‌شده معنی‌دار باشند (مثلاً برای مطابقت با رنگ‌های شرکت یا تیم) نیز می‌توانند استفاده شوند.

نتیجه گیری در مورد نمودار ستونی

در این مقاله نمودارهای آماری مختلف و کاربرد آنها ما نمودار ستونی را بررسی کردیم و جزییات آن را مورد بررسی قرار دادیم. اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در مورد نمودار ستونی و روش های اجرا و ترسیم آن بیاموزید پیشنهاد می‌کنیم از آموزش های فرادرس در رابطه با طراحی انواع نمودار استفاده کنید. برای دریافت این آموزش های میتوانید روی لینک های زیر کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.