سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری


سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

گزارش سه ماهانه سوم

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

درآمد پیش بینی شده دوره (میلیون ریال) درآمد پیش بینی شده تجمعی (میلیون ریال) درآمد واقعی دوره (میلیون ریال) درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی دوره (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی تجمعی (میلیون ریال) پیشرفت کلی طرح در دوره (درصد) پیشرفت کلی طرح تجمعی (درصد) فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی صورت مالی حسابرسی نشده صورت مالی حسابرسی شده
1,195 3,340 1845 4068 0 470 25 72 فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی - -

پرداخت سود علی‌الحساب دهم

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

بازپرداخت سرمایه اول

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

بازپرداخت کل سرمایه

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تسویه ۹۰٪ سود اظهاری پایانی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۷

پرداخت سود علی‌الحساب پایانی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

حسابرسی داخلی پایان دوره

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

تسویه نهایی طرح و پرداخت سود قطعی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

گزارش اتمام طرح

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

درآمد پیش بینی شده دوره (میلیون ریال) درآمد پیش بینی شده تجمعی (میلیون ریال) درآمد واقعی دوره (میلیون ریال) درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی دوره (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی تجمعی (میلیون ریال) پیشرفت کلی طرح در دوره (درصد) پیشرفت کلی طرح تجمعی (درصد) فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی صورت مالی حسابرسی نشده صورت مالی حسابرسی شده
1,195 4,635 2096 6146 0 0 25 100 فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی - -
عنوان تاریخ قدیم تاریخ جدید توضیح
پرداخت سود علی‌الحساب هشتم ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
پرداخت سود علی‌الحساب نهم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداخت سود علی‌الحساب پایانی ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
حسابرسی داخلی میان دوره ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
حسابرسی داخلی پایان دوره ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بازپرداخت کل سرمایه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
بازپرداخت سرمایه اول ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

slider slider slider slider slider

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- همراه مکانیک از استارت‌آپ‌های پرسابقه، خوشنام و رو به رشد بازار ایران است.

2- اصل سرمایه، ریسک عدم پرداخت وام و ریسک عدم بازپرداخت توسط خریدار از طرف همراه مکانیک تضمین شده است.

3- فعالیت موضوع طرح در حال حاضر اجرا شده و سرمایه درخواستی برای توسعه یک فعالیت پایدار است.

4- از ماه دوم سود ماهانه علی‌الحساب به میزان ۲٪ به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

تعداد کارمندان: 335 نفر

اعضای هیات مدیره:

محمدامین پهلوان زاده

حجت اله نجف پور

slider slider slider slider slider

همراه مکانیک فروشندگان و خریداران خودروهای دست دوم را به هم معرفی کرده و امکان تهیه وام برای خریداران را فراهم می‌کند. دریافت مبلغ وام توسط خریدار حدود یک هفته طول می‌کشد، ولی بیشتر فروشندگان تمایلی به انتظار ندارند. به همین دلیل همراه مکانیک این مبلغ را به فروشنده پرداخت کرده و پس از انجام اقدامات اداری دریافت وام، مجدد آن را دریافت می‌کند. سرمایه درخواستی این طرح به همراه مکانیک امکان پوشش تعداد بیشتری از معاملات را می‌دهد. سود این طرح، که از محل کارمزد دریافتی حاصل می‌شود، حدود 42% پیش‌بینی می‌شود. تا سقف 36% از سود نهایی قطعی به سرمایه‌گذاران دونگی تعلق می‌گیرد. از ماه دوم پس از شروع اجرای طرح، ماهانه ۲٪ سود به صورت علی‌الحساب به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود. اصل سرمایه نیز توسط همراه مکانیک تضمین شده و در پایان طرح به صورت یکجا به سرمایه‌گذاران برگردانده می‌شود.

عدم پرداخت مبلغ وام توسط وام‌دهنده:
مسوولیت با سرمایه‌پذیر

کاهش تعداد سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری معاملات نسبت به شرایط فعلی:
کاهش حجم سرمایه‌گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران

افزایش مدت زمان پرداخت مبلغ وام به بیش از یک هفته:
مبلغ کارمزد در دوره‌های ماهانه به نسبت مدت زمان تسویه به روز می‌شود. همچنین در صورت لزوم امکان لغو سرمایه‌گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

کاهش نرخ متقاضیان این خدمت نسبت به پیش‌بینی:
کاهش حجم سرمایه گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران

عدم انجام تعهدات خریدار:
مسوولیت با سرمایه‌پذیر

عدم سوء پیشینه و سابقه چک برگشتی مدیران

سرمایه ثبتی 240 میلیارد ریالی

عدم سابقه چک برگشتی شرکت

گردش بالای معاملات شرکت و اعتبار سهامداران حقوقی

طرح « تأمین سرمایه درگردش همراه مکانیک » تعریف شده توسط شرکت فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن از پنج منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: کد سجامی شرکت، گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای حقیقی هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه اعضای حقیقی هیات مدیره و مدیرعامل دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای حقیقی هیات مدیره فاقد سابقه محکومیت کیفری، چک برگشتی ثبت شده و امتیاز منفی اعتباری هستند، همچنین در مورد صلاحیت اعتباری شرکت در نظام بانکی کشور هیچ نمره منفی یا چک برگشتی یا مانده وام و تسهیلات گزارش نشده است.

ج) وضعیت مالی: قطعا مقایسه نسبتها و مقیاسهای مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار مطلوب تحلیل مالی است، لذا صورت‌های مالی سالهای 1397 و 1398 را به عنوان معیارهای اصلی قرار دادیم. این شرکت در سال 1399 اقدام به تغییر پایان دوره مالی خود به 30 مهر 1399 نموده است که این دوره نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در خلال سال‌های اخیر شرکت با زیان انباشته‌ای برابر یا بزرگتر از سرمایه ثبتی مواجه بوده که مراتب لازم جهت خروج از حالت ماده 141 قانون تجارت را انجام داده و در حال حاضر سرمایه شرکت برابر با 240 میلیارد ریال است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به چندین سال سابقه این مجموعه در حوزه خدمات مرتبط با ارزیابی اتومبیل، و قرار گیری در زمره خوشنام‌ترین استارت‌آپ‌های سال‌های اخیر مطلوب است.

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر بوده و سرمایه جهت پرداخت وجه‌الضمه دریافت وام استفاده شده و اصل سرمایه توسط خود سرمایه‌پذیر ضمانت می‌شود.

مباحث بودجه ریزی در ایران

دولت ها درآمدهاي خود را از منابع گوناگون كسب مي كنند. اين منابع درآمدي بايد به صورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. ميزان درآمدهاي حاصل از اين منابع در شرايط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه هاي دولت، درآمد آن است. در ذيل به شرح منابع درآمدي عمومي دولت در سند بودجه ايران مي پردازيم:

۱- ماليات ها :

در طول تاريخ، ماليات همواره يكي از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نيز در اكثر كشورهاي جهان يكي از ابزارهاي مؤثر كسب درآمد براي دولت هاست. تغيير و تكامل شكل ماليات به وضع درآمد و سطح زندگي افراد جامعه بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشخصات ماليات در هر كشور تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي آن كشور است. امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات به وسيله مجلس نمايندگان وضع مي شود و در صورتي كه عدالت مالياتي مورد توجه قرار گيرد، ماليات يكي از ابزارهاي مؤثر در رفع نابرابري هاي اقتصادي- اجتماعي است. در واقع: « ماليات قسمتي از دارايي يا درآمد افراد است كه توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دريافت مي شود تا وسيله پرداخت هزينه هاي عمومي باشد يا در جهت اعمال سياست هاي مالي كشور قرار گيرد ».

ماليات ها براساس يك طبقه بندي، به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شوند:

۱- ماليات مستقيم : مالياتي است كه به طور مستقيم از اشخاص حقيقي سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری يا حقوقي دريافت مي شود. بنابراين، اولاً پرداخت كننده آن مشخص است و به اين جهت، اين امكان وجود دارد كه از اشخاصي كه درآمد و ثروت بيشتري دارند، ماليات بيشتري گرفته شود. اين نوع ماليات شامل ماليات بر حقوق، ماليات بر ثروت و ماليات بر ارث است.

۲- ماليات غيرمستقيم : مالياتي است كه به طور غيرمستقيم از اشخاص دريافت مي شود. به اين ترتيب كه پرداخت كننده آن ضمن پرداخت وجه براي خريد كالاي مورد نياز خود، مقداري ماليات هم مي پردازد. به بيان ديگر، قسمتي از بهاي آن كالا ماليات غيرمستقيم است.

در سند بودجه ايران درآمدهاي مالياتي (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) عبارتند از : ماليات بر شركت هاي دولتي، ماليات بر شركت هاي غيردولتي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، سود بازرگاني، حق الثبت سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری سفارش كالا، دو درصد بهاي كالاهاي وارداتي، يك درصد ارزش سيف كالاها، ماليات مقطوع اتومبيل، ماليات مقطوع ساير كالاها، ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي، ماليات علي الحساب بخش انرژي و ساير درآمدهاي مالياتي.

* سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمد عمومي سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری دولت ما سال ۸۰ تقريباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ريزي از سال ۸۱ اين سهم به حدود ۲۴ درصد كاهش يافته است.

در كشورهايي كه از اقتصاد سالم و پويا برخوردارند سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي دولت بيش از ۷۰ درصد است و درواقع ماليات ها سهم اصلي را در تأمين منابع براي هزينه هاي دولت دارند. متأسفانه بايد گفت سهم پايين درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت ايران حكايت از بيماري اقتصاد كشور مي كند و جهت توجه بيشتر مي توان متذكر شد كه رقم درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران به گونه اي است كه حتي كفاف حقوق كاركنان دولت را نمي كند، چه برسد به اين كه دولت بخواهد با تكيه بر ماليات برنامه هاي توسعه خود را به پيش ببرد.

۲- ساير درآمدها :

دولت در ازاي برخي خدمات كه به مردم ارائه مي دهد؛ مانند خدمات پستي، آب، برق، گاز، تلفن و. مبالغي را دريافت مي كند. همچنين دولت، سود حاصل از سرمايه گذاري هاي مولد دولتي را دريافت مي دارد. سرمايه گذاري هاي دولتي شامل سرمايه گذاري هاي توليدي، زيربنايي و اجتماعي مي شود. سرمايه گذاري هاي زيربنايي و اجتماعي به منظور تحكيم بنيان اقتصادي جامعه صورت مي پذيرد و به صرف هزينه هاي هنگفت نياز دارد و سودآور نيست، اما سرمايه گذاري هاي مولد در مواردي سودآور است و در اين صورت، يكي از منابع تأمين درآمد دولت به شمار مي رود.

در سند بودجه ايران ساير درآمدها عبارتند از : درآمد حاصل از فروش خدمات دولتي، سود سهام شركت هاي دولتي، درآمد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و ساير درآمدهاي متفرقه .

* سهم ساير درآمدها در كل درآمد عمومي دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه مي شود كه سهم چندان قابل توجه و قابل اتكايي نيست، ضمن اين كه به شدت تحت تأثير شرايط اقتصادي قرار دارد.

۳- واگذاري دارايي هاي مالي :

اگر منابع درآمدي تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، اين نهاد براي جبران كسري درآمد خود ممكن است وام بگيرد. استقراض دولت ممكن است از داخل كشور باشد يا از خارج. البته استقراض با ساير درآمدهاي دولت يك تفاوت عمده دارد و آن اين است كه استقراض، درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد.

در سند بودجه ايران واگذاري دارايي هاي مالي- كه به گونه اي استقراض است- عبارتند از : فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات خارجي، دريافت وام طرح هاي عمراني انتفاعي، واگذاري سهام شركت هاي دولتي، برگشتي از پرداخت هاي سال قبل و ساير واگذاري هاي دارايي هاي مالي .

* سهم واگذاري دارايي هاي مالي در كل بودجه عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده كه در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزايش يافته است. علت اصلي اين افزايش را بايد در استفاده از تسهيلات خارجي در قالب بودجه عمومي جست وجو كرد كه علامت مثبتي نيست. به عبارت ديگر به علت عدم تأمين منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روي آورده و آن را در قالب بودجه به كار گرفته است. با توجه به اين كه در دو سال ۸۱ و ۸۲ اين اتفاق افتاده است خطر آن مي رود كه اين گونه تأمين منابع براي بودجه عمومي نهادينه شود كه به جد بايد از آن پرهيز كرد و به ويژه مجلس بايد در برابر آن بايستد.

۴ - واگذاري دارايي هاي سرمايه اي :

* عمده درآمد بودجه عمومي دولت در ايران از طريق واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه رقم اصلي آن را فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد، تأمين مي شود.

ديگر اقلام عبارتند از : استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش ساختمان ها و تأسيسات دولتي، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين آلات و تجهيزات، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي و ساير واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي.

* سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در كل درآمد عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال هاي ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، كه بالاترين سهم در تأمين منابع درآمدي دولت است. اين رقم واقعيت بودجه دولت در وابستگي كامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بيان مي كند.

با توجه به اين كه تحقق برخي از درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها يا پرداخت وام يا استقراض نقدي از خارج نيز ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با درآمد حاصل از فروش نفت خام مي يابد، سهم واقعي درآمد ناشي از نفت را بايد بيش از اين رقم دانست. به همين دليل است كه مي توان ويژگي بودجه و اقتصاد ايران را «نفتي» بودن آن دانست كه تحليل هاي خاص و ويژه اي را مي طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ايران را كاملاً متمايز از ديگر دولت ها، بجز كشورهاي نفتي مي كند.

متأسفانه وابستگي بودجه عمومي دولت ايران طي پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ايران را شكل خاصي بخشيده كه رهايي از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نيافتگي است.

۵- نشر اسكناس :

در صورتي كه درآمد حاصل از ساير منابع و استقراض تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، بنا به درخواست دولت، بانك مركزي مبادرت به انتشار اسكناس جديد مي كند كه تأمين كننده بخشي از هزينه هاي دولت است.

* بديهي است چنانچه اقتصاد در اشتغال كامل باشد و انتشار پول جديد با ارائه كالاي جديد همراه نباشد (چون قدرت خريدي به جامعه وارد شده است كه در مقابل آن كالايي وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت اما اگر اقتصاد در حال ركود باشد و اشتغال كامل وجود نداشته باشد نشر اسكناس، مي تواند باعث رونق اقتصادي شود. خوشبختانه در سال هاي اخير دولت ايران از اين شيوه براي تأمين بودجه خود استفاده نكرده است.

دوست عزیز به وبلاگ مباحث بودجه ریزی در ایران خوش آمدید

این وبلاگ جهت ارتقاء سطح علمی افراد در مورد بودجه و موارد بودجه ای در کشور ایران تهیه و تنظیم گردیده است .
با این امید که شما دوست عزیز حداکثر استفاده را از مطالب موجود ببرید .
با آرزوی موفقیت مدیریت وبلاگ

کدینگ حسابداری خدماتی

همانطور که در مقاله " کدینگ حسابداری " به مقوله اینکه کدینگ چیست و چه استفاده ای دارد پرداخته شده است، در این مقاله سعی بر آن شده است تا نمونه کدینگ حسابداری بازرگانی را آماده کنیم. مواردی با توجه به سلیقه، کدینگ حسابداری خدماتی را تحت تأثیر قرار می دهند. توجه شود که کدینگ حسابداری خدماتی بسیار شبیه به کدینگ حسابداری بازرگانی می باشد و در بسیاری از مواقع تغییراتی نسبت سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری به یکدیگر ندارند.

کدینگ حسابداری خدماتی با نرم افزار حسابداری چگونه پیاده سازی می شود؟

یک نرم افزار حسابداری استاندارد، قابلیت تعدیل و تنظیم کدینگ استاندارد را دارد. در نرم افزار حسابداری قیاس شما می توانید با توجه به زمینه که در آن فعالیت می کنید، از کدینگ پیش فرض قیاس استفاده نمایید و هم می توانید از کدینگ حسابداری خودتان را در سیستم پیاده سازی کنید. در نرم افزار حسابداری قیاس امکان تغییرات گسترده در طراحی کدینگ وجود دارد. حساب های کل، معین، تفضیلی و سه سطح تفضیلی شناور که هر کدام دارای کد مخصوص بخود می باشند.

در سیستم حسابداری خدماتی تا چه تعداد می توان کدینگ حساب تعریف کرد؟

کدینگ حساب های خدماتی در سه سطح گروه کل، معین و تفصیلی امکان تعریف دارد و قابلیت افزایش تعداد سطوح تفصیلی تا 3 سطح نیز وجود دارد.

در نرم افزار حسابداری قیاس برای شرکت هایی که فعالیت شان در زمینه خدماتی ، بازرگانی، تولیدی و یا پیمانکاری می باشد ،نمونه کدینگ حساب ها بصورت آماده قرارداده شده است و به حسابداران و مدیران مالی کمک می کند که در ابتدای شروع به کار با نرم افزار حسابداری دغدغه داشتن یک کدینگ خوب و متناسب با فعالیت شرکت را نداشته باشند و همچنین سرفصل های تعریف شده با صورتهای مالی منطبق باشد که سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری در انتهای سال بتوانند از گزارش ترازنامه و سود و زیان که در سیستم موجود می باشد استفاده کنند.

سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

گزارش سه ماهانه سوم

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

درآمد پیش بینی شده دوره (میلیون ریال) درآمد پیش بینی شده تجمعی (میلیون ریال) درآمد واقعی دوره (میلیون ریال) درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی دوره (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی تجمعی (میلیون ریال) پیشرفت کلی طرح در دوره (درصد) پیشرفت کلی طرح تجمعی (درصد) فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی صورت مالی حسابرسی نشده صورت مالی حسابرسی شده
1,195 3,340 1845 4068 0 470 25 72 فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی - -

پرداخت سود علی‌الحساب دهم

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

بازپرداخت سرمایه اول

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴

بازپرداخت کل سرمایه

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

تسویه ۹۰٪ سود اظهاری پایانی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۷

پرداخت سود علی‌الحساب پایانی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

حسابرسی داخلی پایان دوره

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

تسویه نهایی طرح و پرداخت سود قطعی

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

گزارش اتمام طرح

موعد انجام طبق قرارداد: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

درآمد پیش بینی شده دوره (میلیون ریال) درآمد پیش بینی شده تجمعی (میلیون ریال) درآمد واقعی دوره (میلیون ریال) درآمد واقعی تجمعی (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی دوره (میلیون ریال) هزینه‌های واقعی تجمعی (میلیون ریال) پیشرفت کلی طرح در دوره (درصد) پیشرفت کلی طرح تجمعی (درصد) فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی صورت مالی حسابرسی نشده صورت مالی حسابرسی شده
1,195 4,635 2096 6146 0 0 25 100 فایل گزارش تفصیلی مالی/اجرایی - -
عنوان تاریخ قدیم تاریخ جدید توضیح
پرداخت سود علی‌الحساب هشتم ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
پرداخت سود علی‌الحساب نهم ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداخت سود علی‌الحساب پایانی ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
حسابرسی داخلی میان دوره ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
حسابرسی داخلی پایان دوره ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
بازپرداخت کل سرمایه ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
بازپرداخت سرمایه اول ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

slider slider slider slider slider

چرا سرمایه‌گذاری کنم؟

1- همراه مکانیک از استارت‌آپ‌های پرسابقه، خوشنام و رو به رشد بازار ایران است.

2- اصل سرمایه، ریسک عدم پرداخت وام و ریسک عدم بازپرداخت توسط خریدار از طرف همراه مکانیک تضمین شده است.

3- فعالیت موضوع طرح در حال حاضر اجرا شده و سرمایه درخواستی برای توسعه یک فعالیت پایدار است.

4- از ماه دوم سود ماهانه علی‌الحساب به میزان ۲٪ به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

تعداد کارمندان: 335 نفر

اعضای هیات مدیره:

محمدامین پهلوان زاده

حجت اله نجف پور

slider slider slider slider slider

همراه مکانیک فروشندگان و خریداران خودروهای دست دوم را به هم معرفی کرده و امکان تهیه وام برای خریداران را فراهم می‌کند. دریافت مبلغ وام توسط خریدار حدود یک هفته طول می‌کشد، ولی بیشتر فروشندگان تمایلی به انتظار ندارند. به همین دلیل همراه مکانیک این مبلغ را به فروشنده پرداخت کرده و پس از انجام اقدامات اداری دریافت وام، مجدد آن را دریافت می‌کند. سرمایه درخواستی این طرح به همراه مکانیک امکان پوشش تعداد بیشتری از معاملات را می‌دهد. سود این طرح، که از محل کارمزد دریافتی حاصل می‌شود، حدود 42% پیش‌بینی می‌شود. تا سقف 36% از سود نهایی قطعی به سرمایه‌گذاران دونگی تعلق می‌گیرد. از ماه دوم پس از شروع اجرای طرح، ماهانه ۲٪ سود به صورت علی‌الحساب به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود. اصل سرمایه نیز توسط همراه مکانیک تضمین شده و در پایان طرح به صورت یکجا به سرمایه‌گذاران برگردانده می‌شود.

عدم پرداخت مبلغ وام توسط وام‌دهنده:
مسوولیت با سرمایه‌پذیر

کاهش تعداد معاملات نسبت به شرایط فعلی:
کاهش حجم سرمایه‌گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران

افزایش مدت زمان پرداخت سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری مبلغ وام به بیش از یک هفته:
مبلغ کارمزد در دوره‌های ماهانه به نسبت مدت زمان تسویه به روز می‌شود. همچنین در صورت لزوم امکان لغو سرمایه‌گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

کاهش نرخ متقاضیان این خدمت نسبت به پیش‌بینی:
کاهش حجم سرمایه گذاری با پرداخت یک ماه سود پیش‌بینی شده تا زمان بازپرداخت مبالغ به سرمایه‌گذاران

عدم انجام تعهدات خریدار:
مسوولیت با سرمایه‌پذیر

عدم سوء پیشینه و سابقه چک برگشتی مدیران

سرمایه ثبتی 240 میلیارد ریالی

عدم سابقه چک برگشتی شرکت

گردش بالای معاملات شرکت و اعتبار سهامداران حقوقی

طرح « تأمین سرمایه درگردش همراه مکانیک » تعریف شده توسط شرکت فنی و مهندسی مکانیک همراه آریا توسن از پنج منظر زیر مورد ارزیابی قرار گرفت، که خلاصه نتایج به شرح زیر است:

الف) احراز مدارک: کد سجامی شرکت، گواهی اعتبارسنجی بانکی شرکت، اعضای حقیقی هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه اعضای حقیقی هیات مدیره و مدیرعامل دریافت و اصالت‌سنجی شده است.

ب) گواهی‌ها: مطابق گواهی‌های دریافت شده، اعضای حقیقی هیات مدیره فاقد سابقه محکومیت کیفری، چک برگشتی ثبت شده و امتیاز منفی اعتباری هستند، همچنین در مورد صلاحیت اعتباری شرکت در نظام بانکی کشور هیچ نمره منفی یا چک برگشتی یا مانده وام و تسهیلات گزارش نشده است.

ج) وضعیت مالی: قطعا مقایسه نسبتها و مقیاسهای مالی گذشته یک شرکت برای چند دوره بهترین معیار مطلوب تحلیل مالی است، لذا صورت‌های مالی سالهای 1397 و 1398 را به عنوان معیارهای اصلی قرار دادیم. این شرکت در سال 1399 اقدام به تغییر پایان دوره مالی خود به 30 مهر 1399 نموده است که این دوره نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در خلال سال‌های اخیر شرکت با زیان انباشته‌ای برابر یا بزرگتر از سرمایه ثبتی مواجه بوده که مراتب لازم جهت خروج از حالت ماده 141 قانون تجارت را انجام داده و در حال حاضر سرمایه شرکت برابر با 240 میلیارد ریال است.

د) بررسی میدانی: صلاحیت اجرایی متقاضی با توجه به چندین سال سابقه این مجموعه در حوزه خدمات مرتبط با ارزیابی اتومبیل، و قرار سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری گیری در زمره خوشنام‌ترین استارت‌آپ‌های سال‌های اخیر مطلوب است.

ه) وضعیت طرح: طرح از منظر اقتصادی هم برای مشارکت‌کنندگان و هم برای مجری توجیه‌پذیر بوده و سرمایه جهت پرداخت وجه‌الضمه دریافت وام استفاده شده و اصل سرمایه توسط خود سرمایه‌پذیر ضمانت می‌شود.

اختصاص یارانه سود تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات معدنی داخلی

اختصاص یارانه سود تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات معدنی داخلی

اخبار پولی مالی- مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی گفت: در حال حاضر امکان ارائه بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه معدن وجود دارد و یارانه سود تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات معدنی داخلی در نظر گرفته شده است.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از ایرنا، فرید دهقانی روز چهارشنبه در نشست با رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در مدت سه سال، سرمایه صندوق را به بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم تا بتوانیم نقش و کارکرد حمایتی این صندوق را پررنگ‌تر کنیم.

وی گفت: با توجه به افزایش سرمایه این صندوق، امکان ارائه حداقل ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری حوزه معدن وجود دارد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی تصریح‌ کرد: در سنوات گذشته، تامین منابع مالی این صندوق در بخش اکتشافات توسط سازمان برنامه و بودجه و از محل وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری انجام می‌شد که با توجه به محدودیت و تغییرات در این خصوص لازم بود تا این وابستگی قطع شود.

وی افزود: برای این منظور از محل افزایش سرمایه صندوق به این بخش کمک کردیم که امیدواریم گشایشی در نیمه دوم امسال برای مکتشفین و اکتشافات تکمیلی اتفاق بیفتد.

دهقانی با بیان اینکه برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، بیمه سرمایه‌گذاری صادر می‌شود گفت: با صدور این بیمه، اگر متقاضی مطابق طرح اکتشافی که به صندوق ارائه شده عمل کند، در هر مرحله‌ای که اکتشافات منتج به نتیجه نشود، صندوق ۸۰ درصد کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در معدن را پرداخت خواهد کرد.

وی گفت: در بخش استخراج نیز برای ماشین‌آلات معدنی مطابق طرح استخراجی و پروانه بهره‌برداری برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی و ضمانت‌نامه از سوی صندوق صادر می‌شود.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی با اشاره به ماشین‌آلاتی که شامل این تسهیلات می‌شود اعلام کرد: به همه ماشین‌آلات دسته اول و دوم تا ۱۰ سال ساخت با ارائه پیش فاکتور تسهیلات ارائه خواهد شد.

وی افزود: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت این تسهیلات برای افراد حقیقی دارای محدودیت و سقف مشخصی بوده که حداکثر سه میلیارد تومان است.

دهقانی اظهار داشت: در این خصوص تنها تضامینی که اخذ خواهد شد؛ ماشین‌آلات خریداری شده و پروانه بهره‌برداری معدنی خواهد بود.

وی با اشاره به حمایت از خرید ماشین‌آلات معدنی ساخت داخل کشور گفت: برای سوق دادن معدنکاران به استفاده از ماشین‌آلات تولید داخل، یارانه سود تسهیلات به میزان چهار درصد در نظر گرفته شده تا هزینه مالی استفاده از ماشین‌آلات داخلی برای معدنکاران کاهش و تولید و فروش این ماشین‌آلات در کشور رونق یابد.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی دوره‌ بازپرداخت این تسهیلات را سه تا چهار سال عنوان و اظهار کرد: یک سال تنفس نیز برای این تسهیلات در نظر گرفته شده که تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.

وی به پرداخت تسهیلات برای خرید دستگاه حفاری برای اولین بار از سوی صندوق نیز اشاره کرد و گفت: با هدف کمک به حفاری در بخش اکتشافات برای واردات یا خرید ماشین‌آلات حفاری داخلی نیز به پیمانکاران اکتشاف و حفاری تسهیلات ارائه می‌شود.

دهقانی با بیان اینکه همه واحدهای فرآوری نیز امکان دریافت تسهیلات را دارند افزود: واحدهای فرآوری برای دریافت این تسهیلات باید معدن‌دار باشند یا قرارداد تامین خوراک با تاییدیه سازمان صمت استان را ارائه کنند که با توجه به برخی معیارها و شاخص‌ها، یارانه سود تسهیلات تا سقف هشت درصد نیز می‌تواند به آنها تعلق گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌ فعالیت‌های معدنی امروز در نشستی با رییس این سازمان بخشی از خدمات قابل ارائه صندوق به سرمایه‌گذاران حوزه معدن را تشریح کرد.

سایر حاضرین در این نشست نیز به بیان برخی از مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های معدنکاران و حوزه معدن استان پرداختند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.