روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی


کدینگ حسابهای انتظامی چیست

روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی

۱- ابتدا وارد برنامه حسابداری آسان شوید.
٢- روی صفحه اصلی برنامه روی گزینه گزارشات رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:
٣- گزارشات -- تراز کل -- تراز کل دو ستونی -- ترازنامه تا آخرین عملکرد
در این جا تراز کل مالی شما نشان داده می شود. در ھمین قسمت روی گزینه چاپ رفته و کلید اینتر را فشار دھید.
۴- دوباره روی ترازکل رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:
تراز کل -- تراز کل دوستونی -- ترازنامه منتھی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۹
دراین جا ترازکل مالی شما منتھی به تاریخ نشان داده می شود.
۵-دو تراز را با ھم مقایسه کنید. ( در این مرحله با کلید F۱۰ میتوانید این دو تراز را مقایسه کنید )
اگر این دو تراز کاملا با ھم یکی بود و ھیچ مغایرتی بین این دو تراز نبود شما مجاز به بستن حسابتان می باشید .
(در صورت وجود ھر نوع مغایرتی شما نباید حساب مالیتان را ببندید چرا که در آینده حسابداری شما دچار مشکل خواھد شد)
در صورت وجود مغایرت با شرکت آسان تماس حاصل فرمایید تا شما را برای رفع مغایرت راھنمایی نمایند.
۶- در این مرحله روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی از برنامه یک کپی پشتیبان تھیه فرمایید.
٧- کپی را روی یک حساب خام بازیابی کنید.
ساختن یک حساب جدید (خام)
به طور مثال برنامه قبلی A88 بوده و حالا می خواھیم حسابی با نام A89 ایجاد کنیم .
ابتدا وارد برنامه حسابداری آسان شوید.
در این جا دو حالت وجود دارد:
الف: برنامه حسابداری قدیمی باشد .
ب: برنامه حسابداری جدید باشد .

الف :در حالت الف (اگر برنامه قدیمی باشد) مراحل زیر را دنبال کنید :
متفرقه -----> امکانات جانبی ----> ایجاد دفتر جدید (یک صفحه مشکی ایجاد می شود) در این صفحه عبارت زیر را تایپ کنید
New A89

ب : (اگر برنامه جدید باشد ) مراحل زیر را دنبال کنید:
متفرقه ---> امکانات جانبی ---> در ایجاد دفتر جدید تایپ نمایید A89 (نام حساب جدید)
بعد از انجام مراحل قبلی در صورت قدیمی یا جدید بودن حساب مراحل زیر را دنبال کنید :
٨- در این مرحله از برنامه حسابداری کاملا خًارج شده و روی صفحه مانیتور روی ھمان آسانی که با آن کار میکردید کلیک راست کرده و گزینه Create shortcut را انتخاب نمایید.
یک آسان جدید روی صفحه مانیتور ظاھر می شود روی آن راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب نمایید
پنجره ای باز می شود در آن دو گزینه Start in و Target وجود دارد.

در روبروی ھر کدام از آن ھا یک مسیر نوشته شده است در آن مسیر تنھا نام حساب را پاک کرده و نام حساب جدید را تایپ نمایید.

به طور مثال اگر حساب قبلی A88 باشد و برنامه در درایو : C باشد
در مسیر برنامه نوشته شده است
….C:\asan6\a88\Fw
در ھر دو مسیر Start in و Target فقط A88 را به A89 تغییر می دھیم سپس Ok کرده و پنجره را می بندیم .
٩- وارد حساب جدید شده و کپی پشتیبان گرفته شده درمراحل قبل را در این حساب بازیابی کنید .
١٠ -در این مرحله باید حساب برداشت را ببندید .
تذکر:
این قسمت برای اشخاصی که حساب برداشت در منو ترازشان دارند و می خواھند در سال جدید مانده برداشت با صفر شروع شود و یا برای موسسه ھایی که دارای صاحبان سرمایه (شرکا ) می باشد استفاده می شود .
(خلاصه سود و زیان را در معرفی حساب ھا و اشخاص با کد ٩٩٣۶۶۶ معرفی نمایید)

در صورتی که صاحب سرمایه یک نفر باشد:

۱-برای بستن حساب برداشت باید روی صفحه اصلی در قسمت ایجاد سند حسابداری رفته و مراحل زیر را دنبال کنید:

ایجاد سند حسابداری --- > ثبت سند --- >

خلاصه سود وزیان ******* بدهکار


در صورتی که موسسه دارای صاحبان سرمایه باشد:

در حالتی که چند شریک با ھم کار میکنند ممکن است ھر یک از شرکا در طول سال مبلغی را برداشت کنند که برای تقسیم سود و صفر نمودن برداشت به صورت زیر عمل می کنیم:
روی صفحه اصلی برنامه ایجاد سند حسابداری روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی ثبت سند (مبلغ سود را بین شرکا تقسیم می کنیم )

به طور مثال در موسسه ای دو نفر شریک می باشند. برداشت اقای الف در طول سال ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و برداشت آقای ب ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و سود سالیانه موسسه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می باشد.

حساب شخصی آقای الف ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بدهکار
حساب شخصی آقای ب ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بدهکار
برداشت آقای الف ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بستانکار
برداشت آقای ب ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بستانکار
و سند را ذخیره می کنیم.
مجدداٌ در ھمان قسمت ایجاد سند حسابداری --> ثبت سند ---> سند بین :

خلاصه سود و زیان ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بدهکار
حساب شخصی الف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بستانکار
حساب شخصی ب ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بستانکار

( توجه: افراد به ھر مبلغی که سود به آنھا تعلق می گیرد بستانکار می شوند )
١٠ - روی منوی اصلی برنامه رفته و مراحل زیر را دنبال کنید
متفرقه --- شروع دوره جدید کاری --- بستن حسابھا تا آخرین عملکرد --- شروع دوره جدید کاری --- شروع دوره جدید کاری ---
اگر کلمه رمز دارید در اینجا تایپ در غیر این صورت اینتر کنید --- قیمت تمام شده کالاھا به روش میانگین حساب شود --- موجودی ھمه انبارھا انتقال یابد --- اسناد خرج شده تا سررسید (ترجیحا تًاریخ روز را بزنید اما اگر شما چک ھای برگشتی زیادی دارید و جواب آنھا را ندارید تاریخ را حداکثر ٢٠ روز قبل بزنید
پیغام می دھد ( . رکورد کنترل شد ---- اینتر کنید --- Y ---
حال شما دارای یک حساب کاملا مرتب شده ھستید.

آموزش نرم افزار همکاران سیستم ماژول دفتر کل راهکاران-فصل سوم

فصل سوم آموزش دفتر کل راهکاران ابری

در بخش های قبلی آموزش دفتر کل راهکاران،نحوه تنظیمات دفتر کل راهکاران و چگونگی ثبت اطلاعات و اسناد روزانه را یادگرفتید در این بخش با آموزش نحوه صدور سند کل و عملیات پایان سال دفترکل راهکاران،در خدمت شما حسابداران و مدیران مالی خواهیم بود، امیدواریم که این مطلب هم برای شما دوستان مفید واقع شود .

جهت مشاهده مطالب آموزشی نرم افزار های دیگر به صفحه آموزش نرم افزارهمکاران سیستم و برای مشاهده دیگر فصل های آموزشی دفترکل به صفحه آموزش دفتر کل راهکاران مراجعه فرمائید

آموزش دفتر کل راهکاران

بخش اول از فصل سوم آموزش دفتر کل راهکاران

نحوه صدور سند کل در دفتر کل راهکاران

شرکت ها بعد از اینکه اسنادشان را در سیستم ثبت می کنند، الزام قانونی می باشد که در مقاطع 6 ماهه یا یکساله دفاتر را تحریر کرده و آنرا به مراجع ذی صلاح ارائه کنند.
شرکت ها صدور سند کل را بر اساس حساب های کل خود گزارش می دهند اما در ثبت سند ها از حساب های معین استفاده می شود، در اینجا سیستم از ساختار درختواره ای استفاده کرده و یک شاخه بالاتر در سطح کل اسناد را سرجمع و خلاصه شده در قالب ارائه شده صادر می کند. اسناد کل را می توان روزانه، ماهانه یا هر شکل دیگر ثبت کنیم. یعنی مثلا در یک روز یا یک روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی ماه اسناد را در سطح کل جمع کرده و یک سند صادر می کند.
در سیستم در قسمت اسناد- صدور سند کل کلیک کرده تا فرم آن باز شود. از الزامات صدور سند کل قطعی بودن اسناد می باشد و اسنادی که قطعی نباشد سیستم در این سند کل شرکت نمی دهد.
و با کلیک بر روی ادامه فیلترهای لازم را تنظیم نموده و ادامه را میزنیم و بعد روش صدور سند را در پائین فرم که به صورت روزانه یا ماهانه باشد انتخاب نموده و با زدن کلید ادامه و دیدن پیش نمایش سند، سند کل را صادر می کنیم.

صدور سند کل در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

تنظیمات پایان سال در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

بخش دوم از فصل سوم آموزش دفتر کل راهکاران

نحوه تعریف الگوی بستن حسابها در دفتر کل راهکاران

برای انجام عملیات پایان سال وارد قسمت مالی- دفتر کل – عملیات پایان سال – تعریف الگوی بستن حساب، می شویم. در فرم باز شده یک کد و یک عنوان وارد میکنیم. در قسمت وسط حساب های طرف مقابل را انتخاب می کنیم.حساب طرف مقابل حساب هایی هستند که قرار است مانده حساب های سود وزیانی به آن منتقل شود مثل سود وزیان روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی سال جاری. اگر این حساب تفصیل پذیر بود می توان تفصیلی هم مشخص کرد.بعد رکورد مورد نظر را انتخاب کرده تا آبی رنگ شود و بعد حساب های قابل بستن را در پایین فرم انتخاب میکنیم.

الگوی بستن حساب در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

حساب های قابل بستن همان حساب های سود وزیانی است که می خواهیم مانده آنها را ببندیم. این حساب ها را علاوه بر انتخاب تکی به چند طریق می توان انتخاب کرد.

بستن حساب در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

انتخاب دسته ای معین: در این حالت میتوان بر اساس درختواره حساب ها به صورت گروهی حساب های موقت موردنظر را انتخاب نمود.

انتخاب معین با سطوح مشخص: با استفاده از این امکان، می توان با انتخاب حساب معین و سطح تفصیلی مورد نظر، همه حساب های معین را تا سطح مورد نظر در قسمت مربوط به حساب های معین مبدا انتخاب کرد.

انتخاب بر اساس کد تفصیل: با استفاده از این امکان می توان با انتخاب حساب تفصیلی مورد نظر، تمام معین های مرتبط با حساب تفصیلی انتخاب شده در سطح مربوطه و تا همان سطح، در قسمت حساب های مبدا نمایش داده می شود.

بخش سوم از فصل سوم روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی آموزش دفتر کل راهکاران

نحوه صدور سند بستن حساب ها در دفتر کل راهکاران

برای صدور سند حسابداری بستن حساب ها به قسمت عملیات پایان سال- صدور سند بستن حساب ها می رویم. با این کار فرم ویزارد مربوط به عملیات بستن حساب ها باز میشود. در این قسمت قبل از بستن حساب ها سیستم چند موضوع را کنترل می کند:

1- اسناد تا این تاریخ قطعی شده باشند 2- حساب های تسعیر پذیر کنترل می شود که برای آنها سند تسعیر صادر شده باشد و در نهایت اجازه می دهد تا صدور سند انجام شود.

صدور سند بستن حساب در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

بعد از زدن کلید ادامه الگو مورد نظر را انتخاب کرده و تاریخ و شرح مورد نظر را وارد کرده و با زدن کلید صدور سند، سند حسابداری صادر می شود.

بخش چهارم از فصل سوم آموزش دفتر کل راهکاران

صدور سند تعدیل ماهیت در دفتر کل راهکاران

ماهیت حساب های معین میتوان بدهکار یا بستانکار باشد. اگر مانده ی یک حساب در پایان دوره با ماهیت مشخص شده برای آن مغایرت داشته باشد، وضعیت مانده حساب معین خلاف ماهیت می شود.با صدور سندی به نام ((تعدیل ماهیت)) این مغایرت برطرف می شود و مانده حساب های معین با وضعیت خلاف ماهیت صفر می گردد. برای برگرداندن مانده به حالت اولیه، سند دیگری در ابتدای دوره بعد(بعد از صدور سند افتتاحیه) صادر می شود و مانده را به همان مانده ی قبل از سند تعدیل ماهیت بر میگرداند.

سند تعدیل ماهیت را میتوان تنها یک بار و بعد از بستن حساب ها در پایان سال مالی صادر کرد. همچنین قبل از صدور سند تعدیل ماهیت لازم است : 1- سند بستن حساب ها صادر شده باشد 2- اسناد حسابداری قطعی شده باشند 3-سند اختتامیه صادر نشده باشد.

4- برای معین های خلاف ماهیت شده در ساختار حساب، حساب معین طرف مقابل تعریف کرده باشیم.(معین طرف مقابل باید دقیقا مانند ویژگی های معین اصلی بوده فقط ماهیت آن خلاف ماهیت آن یا مهم نیست باشد)

جهت صدور سند تعدیل ماهیت از بخش عملیات پایان سال – صدور سند تعدیل ماهیت را انتخاب کرده و در فرم ویزارد باز شده با زدن گزینه ادامه به فرم بعد رفته و اطلاعات خواسته شده را پر کرده و کلید صدور سند را زده تا سند صادر شود.

تعدیل ماهیت در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

بخش پنجم از فصل سوم آموزش دفتر کل راهکاران

عملیات پایان سال و صدور سند اختتامیه/ افتتاحیه در دفتر کل راهکاران

در این بخش می خواهیم سند اختتامیه صادر کرده و مانده حساب های انتظامی و دائمی را هم ببندیم و کلیه حساب ها به طور کامل بسته شود. برای سند اختتامیه، صدور سند اختتامیه را از بخش عملیات پایان سال انتخاب میکنیم. با انتخاب این بخش، ویزارد ((صدور سند اختتامیه)) باز می شود. در این فرم باید تاریخ صدور سند اختتامیه را مشخص و بعد از آن گزینه ی ((صدور سند اختتامیه)) را انتخاب می کنیم. سند اختتامیه تنها سندی است که با وضعیت قطعی صادر می شود و همچنین تنها سندی است که با وضعیت قطعی نیز امکان حذف آن می باشد.

برای صدور سند افتتاحیه در سال بعد باید دور مالی بعد هم تعریف شود و سپس در منوی عملیات پایان سال- صدور سند افتتاحیه کلیک کرده و سند افتتاحیه را در ابتدای سال مالی بعد صادر می کنیم. و با زدن تیک صدور سند معکوس تعدیل ماهیت، سند تعدیل ماهیت در سال مالی جدید انتقال داده شده و برگردانده می شود.

صدور سند اختتامیه در دفتر کل راهکاران

صدور سند افتتاحیه در دفتر کل راهکاران

جهت مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید

امیدواریم که از این فصل آموزش دفترکل راهکاران ابری همکاران سیستم برای شما مطالعه کننده عزیز مفید واقع شده باشد

پیشنهاد مطالعه مطالب : حسابداری ابری چیست و چه کاربردی دارد؟

روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی


حسابدار تولید با ۵ سال سابقه کار
حسابدار پیمانکاری با ۶ سال سابقه کار
سرپرست مالی فروشگاه زنجیره ای با 3 سال سابقه
سرپرست مالی پخش با 2 سال سابقه
مشاور توسعه و کسب و کار شرکت آوان طلایی
مدرس درس حسابداری بازار کار و حسابداری پیشرفته در آموزشگاه چمران استان خوزستان
کاردانی حسابداری
کارشناسی حسابداری مالیاتی
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشجو دکترا مهندسی مالی

بستن حسابها در پایان دوره مالی :

بستن حساب‌ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب‌های موقت (سود و زیانی)، مخلوط و دائمی (ترازنامه‌ای) انجام می‌شود. برای بستن حساب‌های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب‌های موقت با یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب‌های دائمی بسته شده و به عنوان افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود.

نمونه حساب‌های موقت: برخی از حساب‌های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه‌ها است شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و … است که در پایان دوره مالی مانده آن‌ها بسته می‌شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی‌شود.

نمونه حساب‌های مخلوط: از جمله این نوع حساب‌ها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد است که شامل دو بخش موقت و دائمی می‌باشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم به دوره مالی بعدی منتقل می شود.

نمونه حساب‌های دائمی: برخی از حساب‌های این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام است شامل موجودی نقد و بانک، حساب‌های دریافتنی تجاری، سرمایه و … است که مانده آن‌ها در پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌گردد.

چگونگی بستن حساب‌ های موقت در پایان سال

جهت بستن این حساب‌ها باید از یک حساب موقت واسط به نام “خلاصه سود و زیان” استفاده کنیم.

مرحله اول – بستن حساب درآمد یا فروش

مانده حساب درآمد/ فروش بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می‌شود:

خلاصه سود و زیان ****

مرحله دوم – بستن حساب هزینه

معادل جمع کل هزینه‌ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه‌ها بستانکار می‌شود:

خلاصه سود و زیان ****

هزینه حقوق و دستمزد ****

هزینه تعمیر و نگهداری ****

مرحله سوم – بستن حساب خلاصه سود و زیان

پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب خلاصه سود و زیان باید به حساب “سود(زیان) انباشته” بسته شود.

نکته ۱: در برخی کتاب‌ها و سایت‌ها عنوان شده که حساب خلاصه سود و زیان مستقیما به حساب سرمایه بسته می‌شود. در این خصوص در نظر داشته باشید خلاصه سود و زیان به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می‌شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص تغییر در سرمایه است و بدون انجام مراحل قانونی نمی‌توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

نکته ۲: مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده سود در سال مالی و مانده بدهکار نشان دهنده زیان در سال مالی است.

ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار، با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

خلاصه سود و زیان ****

سود (زیان) انباشته ****

مرحله چهارم – بستن حساب‌های دائمی در پایان سال

پیش از بستن حساب‌های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد نیز شناسایی و ثبت گردد. روش انجام هر یک از موارد به این شرح است:

روش محاسبه میزان مالیات

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات عملکرد معادل ۲۵% سود خالص است. قبل از محاسبه ذخیره مالیات عملکرد باید با در نظر گرفتن قانون مالیات‌های مستقیم مواردی از قبیل درآمدهای معاف از مالیات و همچنین هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف از مبلغ سود کنار گذاشته شود و همچنین سایر موارد نیز رعایت گردد.

با فرض اینکه اینکه میزان سود سال مربوطه معادل 300.000.000 ریال است مالیات متعلقه به شرح زیر محاسبه و ثبت حسابداری آن انجام می شود:

75.۰۰۰.000 = ۲۵% * 300.000.000

سود (زیان) انباشته 75.000.000

ذخیره مالیات عملکرد 75.000.000

نکته: میزان ذخیره در نظر گرفته شده به صورت علی الحساب است و مبلغ دقیق آن پس از رسیدگی به اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می شود.

روش محاسبه اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها

اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال است که طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت باید به عنوان ذخیره قانونی در نظر گرفته شود. طبق قانون تجارت باید هر ساله معادل ۵% سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا میزان آن به ۱۰%سرمایه برسد. پس از اینکه مقدار اندوخته قانونی با ۱۰% سرمایه شرکت برابر شد الزامی به ذخیره مقدار بیشتر وجود ندارد و اختیاری است.

نکته: طبق ماده ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل است. بنابراین، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی) دارد، تنها، رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر و یک بیستم مازاد محاسبه و به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته شود .

سایر اندوخته‌ها

در نظر گرفتن سایر اندوخته‌ها مانند اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و در صورت تصمیم هیات مدیره انجام می گیرد. این اندوخته‌ها نیز از سود خالص و مطابق مصوبه هیات مدیره در نظر گرفته می شوند.

با در نظر گرفتن سود 300.000.000 ریالی در مثال پیشین و میزان اندوخته قانونی معادل ۵% سود خالص و اندوخته احتیاطی معادل ۱۰% سود خالص ثبت حسابداری مربوطه به شرح زیر است:

سود (زیان) انباشته 45.000.000

اندوخته قانونی 15.000.000

اندوخته احتیاطی 30.000.000

نکته: مبنای محاسبه اندوخته‌ها، میزان سود خالص قبل از کسر ذخیره مالیات است.

مانده این حساب‌ها به همراه سایر حساب‌های دادئمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌شود. برای این کار از حساب “تراز اختتامیه” استفاده می‌کنیم. بدین صورت که تمام حساب‌های دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم. سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حساب‌های با مانده بدهکار، بدهکار می کنیم و همه حساب‌های دارای مانده بدهکار را بستانکار می‌کنیم:

بستن حساب در هلو به چه صورت است ؟

بستن حساب در هلو به چه صورت است ؟ | تبدیل اطلاعات چک ها به ساختار جدید

بستن حسابها در نرم افزار هلو برای اختتامیه سال مالی یکی از پارت های آموزشی نرم افزار هلو است که در این مقاله به کمک یک فیلم آموزشی به آن خواهیم پرداخت. همانطور که در مقاله نرم افزار هلو چیست گفته شد، هلو یک برنامه حسابداری پرطرفدار و کاربردی است. به همین دلیل برای کار […]

بستن حسابها در نرم افزار هلو برای اختتامیه سال مالی یکی از پارت های آموزشی نرم افزار هلو است که در این مقاله به کمک یک فیلم آموزشی به آن خواهیم پرداخت.

همانطور که در مقاله نرم افزار هلو چیست گفته شد، هلو یک برنامه حسابداری پرطرفدار و کاربردی است. به همین دلیل برای کار کردن با آن و بستن حساب در انتهای سال مالی حداقل باید با اصول حسابداری آشنا باشید. به همین منظور قبل از مشاهده این مقاله می توانید از خدمات زیر استفاده کنید.

فیلم آموزش بستن حساب در نرم افزار هلو

منظور از بستن حساب چیست

بستن حساب در حسابدرای به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد.

این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­ های دارای مانده بدهکار، و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

علت بستن حساب در نرم افزار هلو

همانطور که گفته شد، پس از پایان سال مالی از بستن حساب ها استفاده می شود اما چرا؟

 • محاسبه سود و زیان در پایان هر سال مالی و صفر نمودن آن در دوره مالی جدید
 • جلوگیری از بیشتر شدن حجم اطلاعات
 • شروع شماره فاکتور و اسناد از عدد یک ۱
 • اصلاح کالاهایی که موجودی پایان دوره منفی در سیستم دارند
 • اصلاح ورود و خروج کالاهای منفی شده در کاردکس
 • بررسی سرفصل های بدون ماهیت و گروه حساب
 • بررسی سرفصل ها و سندهایی که بدون توجه به اصول حسابداری ثبت شده اند
 • جلوگیری از دخل و تصرف در اطلاعات سالی که صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی آن تهیه و ارسال شده است
 • امکان گزارش گیری از سال مالی قبل با تاثیر سند اختتامیه و بدون آن بنا به انتخاب کاربر

نکات مهم قبل از بستن حساب در نرم افزار هلو

قبل از بستن حسابها در نرم افزار هلو موارد زیر را انجام دهید:

 • تهیه نسخه پشتیبان (حتما این کار انجام شود)
 • مطمئن باشید که اطلاعات و مانده های حساب ها درسته و قابل استناد است. در غیر اینصورت اطلاعات غلط را به سال مالی جدید منقل خواهید کرد.
 • صحت موجودی کالاهای انبار را بررسی نموده و درصورت نیاز اقدام به انجام عملیات انبارگردانی نمایید.
 • درصورتی که از فاکتور فروش فوری و تک فروشی استفاده می کنید از وضعیت فاکتور ها و تائید صندوق کاربران مطمئن شوید.
 • قبل از بستن حساب تراز خود را کاملا بررسی نموده و از صحت آن مطمئن شوید.
 • اگر از امکان فروش نقدی ( فروش فوری) استفاده می نمایید حتما قبل از بستن حساب تایید صندوق را انجام دهید.
 • قبل از بستن حساب ها حتما کارتکس را یک بار تست کنید که احیانا اگر قطعی برق داشته باشید و کاردکس شما با موجودی انبار همخوانی ندارد ، مشکل برطرف شود.
 • کاردکس کالاها را کنترل نمایید به صورتی که کاردکس منفی نداشته باشید.
 • بررسی توازن در ترازنامه
 • مرتب سازی اسناد قبل از بستن حساب ها

مراحل بستن حساب ها در هلو

از منوی اصلی گزینه تنظیمات را کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود.

از پنجره باز شده، روی گزینه “امنیتی” که سمت چپ پنجره قرار دارد کلیک کنید.

سپس روی دکمه “عملیات بستن حسابها” کلیک کنید تا کار شروع شود.

البته در این پنجره گزینه برای مرتب سازی شماره اسناد قبل از بستن حساب وجود دارد که جلو تر آن را توضیح خواهیم داد.

مراحل بستن حساب ها در هلو

با فشردن تیک سبز تایید برای ورود به مرحله، بعد ممکن است با پیغام شماره ۱۲۷۲ در نرم افزار هلو برخورد کنید که موضوع آن این است که شما یکسری فاکتور تسویه نشده دارید و اگر نمی خواهید آن ها را به سال مالی جدید منتقل کنید، روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی قبل از هر کاری این فاکتور های را تسویه کنید.

اگر از امکان انتقال این فاکتور ها به سال مالی بعد برای شما وجود دارد، به این پیام کاری نداشته باشید و تیک سبز رنگ تایید را بزنید. ولی اگر گزارشات تسویه فاکتورها برای شما مهم است از عملیات بستن حساب ها خارج شده و در منوی عملیات مالی، تسویه فاکتور ها را انجام بدهید.

اخطار تسویه فاکتورها در هلو

بعد از تایید پیغام بالا، دوباره ممکن است با پیغام شماره ۶۵۳ مواجه شوید. این پیغام در مورد وضعیت تمام کالاهای موجود در لیست انبار گردانی است.

درصورت نیاز، از منوی عملیات مرتبط با کالا >> انبارگردانی >> تایید عملیات انبارگردانی وضعیت کالاهای موجود در لیست را مشخص کنید. در غیر اینصورت تیک سبز تایید را بزنید.

پیغام شماره 653 در نرم افزار هلو

در انتها، پنجره تایید نهایی برای اطلاع شما از بسته شدن تمام فرم های عملیات ظاهر می شود تا با تایید آن فرم عملیات بستن حساب در هلو ظاهر شود.

پنجره تایید نهایی برای شروع عملیات بستن حسابها در هلو

پیغام گزارش کالا های منفی شده در کاردکس نرم افزار هلو

در این مرحله شما باید موجودی کالاها را چک کنید که تمام اعداد درست باشند.

موجودی منفی کالا به دلیل فعال شدن قبلی امکان “فروش منفی” بوجود می آید. در این حالت بدون اینکه داخل انبار از کالایی موجودی داشته باشید فاکتور فروش صادر کردید. به همین دلیل موجودی کالا های شما منفی خواهد شد.

با این کار علاوه بر این که اطلاعات انبار شما اشتباه نشان داده می شود. گزارشات سود و زیان و تراز نامه هم اثر مستقیم و اشتباهی از این کار می پذیرند.

اگر از نرم افزار فقط جهت صدور فاکتور فروش استفاده می کنید و موجودی کالاها را با نرم افزار هلو کنترل نمی کنید، فقط تیک سبز رنگ رو کلیک کرده وارد مرحله بعدی شوید.

در غیر این صورت از عملیات بستن حساب هلو بیرون آمده و ابتدا موجودی کالاها رو درست کنید. یکی از کارهایی که به درست کردن موجودی انبار شما کمک می کند انجام عملیات انبار گردانی است.

پیغام گزارش کالا های منفی شده در کاردکس نرم افزار هلو

عملیات اصلاح موجودی و قیمت میانگین

بعد از تایید مرحله قبلی به تایید عملیات اصلاح موجودی و قیمت میانگین می رسیم.

اگر در این مرحله عملیات اصلاح موجودی و قیمت میانگین را انجام ندادید، نگران نباشید. در مراحل انتهایی خود نرم افزار به صورت اتوماتیک این کار را انجام می دهد.

توجه دشته باشد که اگر تعداد کالا های شما زیاد باشد این مرحله ممکن است زمان بر بوده و نیاز به صبوری دارد. مراقب باشید در حین انجام کار سیستم را از دسترس خارج نکنید.

 عملیات اصلاح موجودی و قیمت میانگین در نرم افزار هلو

تبدیل اطلاعات چک ها به ساختار جدید

اگر با پیام تبدیل اطلاعات چکها به ساختار جدید مواجه شدید. این عملیات رو هم انجام بدید.

تبدیل اطلاعات چکها به ساختار جدید در هلو

تکمیل اطلاعات پنجره بستن حساب در هلو

تکمیل اطلاعات عملیات بستن حساب در هلو

در این پنجره در قسمت عنوان سال مالی گذشته، سال مورد نظر را وارد کنید. مثلا اگر در حال بستن سال مالی ۹۹ هستید، عدد ۹۹ را درج کنید.

سرفصل مربوط به سود و زیان را هم مشخص کنید.

تاریخ ثبت سند اختتامیه رادرج نمایید. توجه داشته باشید که هر تاریخی ثبت کنید تمام اسناد داخل نرم افزار که در آن تاریخ ثبت شدند جزء اسنادی که بسته می شوند محسوب می گردند. پس در واقع این به این معنی است که شما هر موقع که بخواهید می توانید حساب ها را به تاریخ دلخواهتان ببندید.

به عنوان مثال می تونید در شهریورسال ۱۴۰۰ حساب ها را به تاریخ ۳۰ اسفند ۹۹ ببندید. به این شکل تمام اسنادی که تا تاریخ ۳۰ اسفند ۹۹ ثبت شده اند بسته می شوند، و بقیه اسناد به صورت خودکار به سال مالی بعد انتقال پیدا می کنند.

بعد از اینکه تاریخ سند اختتامیه را انتخاب کردید، تاریخ سند افتتاحیه سال مالی بعد به طور اتوماتیک یک روز بعد درج می شود و نیازی به انتخاب دستی نیست.

بعد از انجام این مراحل تیک سبز رنگ رو بزنید تا مرحله انتهایی بستن حسابها در نرم افزار هلو انجام شود.

نکاتی که باید بعد از بستن حساب در هلو کنترل شود

 • صفر بودن مانده حساب تراز اختتامیه در سال مالی بسته شده
 • کنترل انتقال صحیح مانده حساب های دائمی (قبل و بعد از بستن حساب)
 • صفر شدن حساب سود و زیان در اول دوره سال مالی جدید

حال که با چگونگی بستن حساب ها در هلو آشنا شدید پیشنهاد می کنیم مقالات آموزش تولید در هلو و همچنین تعریف طرف حساب در هلو را هم بررسی کنید.

حسابهای انتظامی چیست

حسابهای انتظامی چیست | بستن حسابهای انتظامی | طبقه بندی حساب های انتظامی

حساب های انتظامی از جمله مواردی است که برای نگهداری اطلاعات غیر مالی کاربرد دارد و سبب میشود در رویداد های مالی شفافیت و اطمینان بیشتری حاصل شود. شرکت حسابداری آریا تهران در این مقاله قصد دارد درباره حسابهای انتظامی مطالب مفیدی را به شما ارائه دهد تا در پایان این مقاله اطلاعات کاملی درباره نحوه ثبت حسابهای انتظامی ، طبقه بندی حسابهای انتظامی و نحوه بستن این حسابها بدست آورید.

حسابهای انتظامی چیست

برای اینکه بدانیم حساب های انتظامی چه نوع حساب هایی هستند، ابتدا لازم است با ماهیت حساب ها آشنا شویم.

در حسابداری برای تعیین جایگاه یک حساب، از ترازنامه استفاده می شود.

حساب های بدهی در سمت چپ و دارایی ها در سمت راست نوشته می شوند. از نظر ماهیت حساب ها به سه دسته ی بدهکار، بستانکار و بدون ماهیت تقسیم بندی روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی می شوند.

به طور مثال بهای تمام شده، دارایی جاری یا غیرجاری، هزینه ها و… حساب هایی هستند که می توانند دارای ماهیت بدهکاری یا بستانکاری باشند و بسته به نوع خود در ترازنامه ثبت شوند.

حسابهای انتظامی چیست

معرفی حسابهای انتظامی

اما حساب بدون ماهیت چیست؟

به آنها به اختصار حساب انتظامی گفته می شود. حساب های انتظامی در ترازنامه یا ثبت نمی شوند و یا در دسته بندی جایگاه ها قرار نمی گیرند و صرفا به عنوان یادداشت به آن پیوست می شوند.

این نوع از حساب ها برای دریافت یا دادن چک و سفته کاربرد دارند، به این معنا که این حساب ها قابل وصول نیستند و وقتی شرکت برای ضمانت چک یا سفته پرداخت می کند، از این اسناد به عنوان وثیقه استفاده می شود.

پس همانطور که در ترازنامه ثبت روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی نمی شوند در صورت سود و زیان نیز از جایگاهی برخوردار نیستند.

ویژگی حساب انتظامی

برای اینکه همه چیز راجع به حساب های انتظامی را بدانیم ابتدا بهتر است با ویژگی های آن آشنا شویم.

حساب های انتظامی در دسته ی حساب های بدون ماهیت قرار دارند.

بنابراین در ترازنامه در سمت راست (دارایی) یا چپ (بدهی) ثبت نمی شوند. و ممکن است تنها به عنوان یادداشت در کنار صورت های مالی قرار گیرند یا در ذیل ترازنامه ذکر شوند.

این حساب ها فاقد بار مالی بوده و نقش وثیقه و تضامنی دارند و به عنوان ضمانتی بر انجام گیری درست کار استفاده میشوند.

ویژگی حساب انتظامی

خصوصیت حساب انتظامی

کاربرد حساب های انتظامی

حساب های انتظامی در حسابداری دولتی کاربرد زیادی دارند. یکی دیگر از کاربردهای حساب های انتظامی در بخش ثبت بدهی های احتمالی در شرکت های بازرگانی است.

از دیگر کاربرد حساب های انتظامی میتوان گفت که زمانی که دو طرف معامله نمیتوانند در لحظه عقد قرارداد حسن نیت خود را به طرف مقابل اعلام کنند و نمیتوانند کالا و سرمایه را همان لحظه ارائه دهند ایم حساب ها به کمکم آن ها میایند.

در این راستا طرفین قرارداد میتوانند حسن نیت خود را نشان داده و سندی به دو طرف ارائه میشود که تضمین دریافت منفعت طرفین میباشد.

از حساب انتظامی نیز در حسابداری مالیاتی استفاده گسترده ای میشود. در صورتی که افراد موظف به پرداخت مالیات های سنگین هستند و یا مالیات های معوقه زیادی دارند در این زمان حساب های انتظامی به کمک آن ها میاید.

اگر شما هم درگیر امور مالیاتی هستید میتوانید از خدمات مالیاتی شرکت حسابداری آریا تهران بهره ببرید.

در شرکت خدمات مالیاتی آریا تهران ده ها متخصص و کارشناس امور مالیاتی گرد هم آمده اند تا با جدیدترین راهکار های عملیاتی تا حد امکان مالیات شما را کاهش دهند و مشکلات را برطرف کنند.

نحوه ثبت اسناد انتظامی

در این قسمت میخواهیم با روش ثبت سند حسابداری حساب های انتظامی آشنا شویم.

براساس نوع پرداخت اسناد حساب های انتظامی در دو نوع ثبت می شوند.

اگر شرکت اسناد انتظامی را دریافت کند، حساب های انتظامی به نفع شرکت بدهکار و طرف حساب های انتظامی، بستانکار محسوب می شوند.

اما در صورتی که شرکت دیگری اسناد تضمینی مانند چک و سفته را به عنوان ضمانت پرداخت کند، حساب های انتظامی بر عهده ی شرکت بدهکار و حساب های انتظامی، بستانکار می شوند.

مثال سند و حساب انتظامی

برای آشنایی با حساب های انتظامی بهتر است با یک مثال از سند و حساب انتظامی شروع کنیم.

بسیاری از شرکت ها برای رویدادهای مالی مختلف خود از بانک ها وام دریافت می کنند بنابراین در اینجا ما برای فهم بهتر نحوه عملکرد و ثبت اسناد انتظامی یک مثال از دریافت وام از بانک میزنیم.

فرض کنید شرکت حاج آقا برای دریافت وام از روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی بانک ملی به عنوان وثیقه یک چک با مبلغ 50 میلیون به بانک ملی ارائه می دهد.

در این صورت شرح سند چک بانکی با مبلغ 50 ملیون نزد بانک ملی است، و طرف حساب انتظامی 50 میلیون بستانکار است در حالیکه سرفصل حساب های انتظامی بر عهده شرکت 50 میلیون بدهکار است.

حال فرض کنید شرکت حاج آقا وام خود را تسویه کرده و چک ضمانت خود را دریافت کرده است.

در این صورت شرح سند و بستانکار بودن طرف حساب انتظامی یکسان می ماند، اما سر فصل حساب های انتظامی به نفع شرکت 50 میلیون بدهکار است.

بنابراین در این مثال شاهد تغییر سرفصل حساب های انتظامی بر عهده شرکت به حساب های انتظامی به نفع شرکت بودیم.

انواع ثبت حسابهای انتظامی

همانطور که پیش تر نیز ذکر شد روش ثبت سند حسابداری حساب های انتظامی براساس نوع پرداخت ، دو نوع است.

نوع اول زمانی است که شرکت به عنوان ضمانت چک یا سفته دریافت می کند و دومین نوع ثبت هنگام پرداخت چک یا سفته توسط شرکت است.

انواع ثبت حساب های انتظامی

ثبت حساب های انتظامی

به طور کلی از حساب انتظامی برای ضمانت سود و منفعت شرکت ها استفاده میشود. در صورتی که شرکتی از اسناد روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی انتظامی استفاده کند ثبت حسابداری آن به دو بخش تقسیم میشود :

 1. بدهکار : حساب های به نفع شرکت در حساب های انتظامی
 2. بستانکار : طرف حساب های انتظامی

در صورتی که شرکت و ساز مان مورد نظر اسنادی را برای ضمانت ثبت کند در این صورت تقسیم بندی به صورت زیر خواهد بود :

 1. بدهکار : حساب های انتظامی که بر عهده شرکت است
 2. بستانکار : طرف حساب های انتظامی که شرکت موظف به ارائه اسناد به آن است.

انواع تضمین حساب های انتظامی

به طور برای شفافیت اسناد تضمینی بین شرکت ها برای تبادلات مالی استفاده میشود و برای نگهدا داشتن اسناد تضمینی مورد استفاده قرار میگیرند.

اسناد تضمینی مورد استفاده در شرکت ها انواع مختلفی دارد که معمولا برای تضمین از چک و سفته استفاده میشود.

انواع اسناد تضمینی مورد استفاده در حساب های انتظامی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی عبارتند از :

 • چک
 • سفته
 • ضمانت نامه بانکی
 • وجه نقد
 • اسناد ملکی

طبقه بندی حسابهای انتظامی

همانطور که دو نوع ثبت برای حساب های انتظامی در حسابداری وجود دارد، طبقه بندی حساب های انتظامی نیز به دو شکل است، به طوریکه اگر شرکت اسناد انتظامی را دریافت کند، حساب های انتظامی به نفع شرکت بدهکار و طرف حساب های انتظامی، بستانکار محسوب می شوند.

اما در صورتی که شرکت دیگری اسناد تضمینی مانند چک و سفته را به عنوان ضمانت پرداخت کند، حساب های انتظامی بر عهده ی شرکت بدهکار و حساب های انتظامی، بستانکار می شوند.

نحوه و شرایط وصول و عودت اسناد انتظامی

در نگاه اول ممکن است وصول و عودت یا مسترد اسناد انتظامی برای شما جدید و عجیب جلوه کند.

اما وصول و عودت اصطلاح های حسابداری پرداخت و دریافت هستند، که معنای پرداخت و دریافت اسناد انتظامی را در نحوه ثبت اسناد و سرفصل های حساب های انتظامی بر عهده شرکت و حساب های انتظامی به نفع شرکت را به طور کامل برای شما شرح داده ایم.

انواع تضامین در حساب انتظامی

در این قسمت میخواهیم با انواع ضمانت هایی که می تواند بین طرف های حساب برقرار شود آشنا شویم:

ضمانت نامه وجه نقد

ضمانت نامه وجه نقد بخشی از وجه رایج کشور است که به عنوان ضمانت برای شرکت در مناقصات، مزائده و… به حساب اعلام شده، واریز می شود.

ضمانت نامه چک یا سفته

در زندگی امروزی چک و سفته یکی از پرکاربردترین ضمانت نامه ها هستند، که افراد زیادی خود از آنها استفاده کرده اند. این ضمانت نامه ها به صورت عندالمطالبه هستند و ارائه دهنده ی این سند، تضمین می کند که در زمانی مشخص مبلغی را به طرف حساب پرداخت می کند.

در این نوع از تضامین، از سند ملک برای ارائه ضمانت استفاده می شود.

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی، ضمانتی است که بانک برای اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده می گیرد. در اینجا بانک ضمانت پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد در صورتی که تعهدات ذکر شده در قرارداد توسط مجری صورت نگیرد به کارفرما را به عهده می گیرد. و در صورتی که در موعد تعیین شده مجری یا ضمانت خواه مبلغ مندرج را پرداخت نکند، بانک موظف است آن را به کارفرما پرداخت کند.

انواع تضامین در حساب انتظامی

معرفی انواع تضامین در حسابهای انتظامی

نحوه بستن حسابهای انتظامی

بستن یک حساب به معنی صفر کردن آن حساب است. بستن یک حساب و صفر کردن مانده حساب آن در پایان یک دوره مالی انجام می شود.

چگونگی بستن حسابهای انتظامی در پایان سال مالی با بدهکار کردن مانده ی نهایی حساب هایی که مانده بستانکار دارند و یا بستانکار کردن مانده نهایی حساب هایی که مانده بدهکار دارند؛ صورت می گیرد.

به طور خلاصه میتوان گفت بسته شدن حساب های انتظامی با جا به جایی بدهکاری حساب انتظامی و بستانکاری طرف حساب انتظامی با یکدیگر در پایان سال مالی انجام می شود.

برای انجام اینکار در پایان یک دوره مالی اطلاعات مربوط به حساب ها جمع آوری، تجزیه و تحلیل می شوند.

کدینگ حسابهای انتظامی

با توجه به اینکه امروزه حسابداری بیش از هر دوران دیگری در تاریخ پیچیده شده است و شامل گروه حساب های زیادی می شود، در نرم افزارهای حسابداری علاوه بر اینکه اسم حساب ها مشخص است به دلیل آسان تر شدن عملیات حسابداری به هر حساب یک کد نیز تعلق می گیرد.

در سیستم های حسابداری 9 کد و گروه بندی وجود دارد که گروه نهم برای حساب های جذب، حساب های انتظامی، انحرافات و… است.

بنابراین برای کدینگ حساب های انتظامی پیش شماره ی 9 ثبت می شود روش بستن حساب ها در پایان دوره مالی و سپس بر اساس اینکه حساب در چه سطحی از حساب های کل، معین یا تفصیلی است تعداد ارقام و بقیه شماره های آن تعیین می شوند.

اگر آشنایی با حساب های تفصیلی ندارید میتوانید مقاله حساب تفصیلی چیست را مطالعه کنید.

با توجه به فعالیت یک شرکت و اینکه در کدام گروه فعال تر است، کدینگ شرکت ها و نرم افزارهای مورد استفاده ی آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

در مقاله حساب معین چیست اطلاعات تکمیلی درباره این حساب بدست آورید.

کدینگ حسابهای انتظامی

کدینگ حسابهای انتظامی چیست

حساب انتظامی در هلو

در نرم افزار هلو که به عنوان بهترین نرم افزار حسابداری است، امکانات و قابلیت های زیادی وجود دارد به طور مثال در نرم افزار هلو 4 سرفصل در سطوح گروه، حساب کل، معین، تفصیلی در چهار سطح وجود دارد.

همچنین در نرم افزار هلو گروه های حساب به سه گروه ترازنامه، سود و زیانی و حساب های انتظامی تقسیم بندی می شوند.

در گروه حساب، حساب های انتظامی میتوان چک و سفته های دریافتی و موجود را براساس تاریخ و دوره مالی مشاهده کرد.

حساب انتظامی در پارسیان

نرم افزار پارسیان یکی از نرم افزارهای حسابداری با محیط برنامه ی ساده است. در نرم افزار پارسیان شما برای مدیریت چک های دریافتی و پرداختی می توانید به منوی دریافت و پرداخت مراجعه و آن را انتخاب کنید، سپس برای گزینه ی دریافت چک کلیک کنید. با وارد کردن شماره ی سند شما میتوانید مشخصات چک را مشاهده کنید.

همچنین گزینه هایی برای فیلتر کردن چک های نمایش داده شده وجود دارد که با وارد کردن اسم طرف حساب و یا تاریخ و مبلغ چک می توانید سند مورد نظر خود را پیدا کنید. حسابهای انتظامی در اظهارنامه نیز کاربرد هایی دارند که در آینده آن ها را مطرح میکنیم.

سوالات متداول

حساب های انتظامی در تراز نامه ها ثبت نمیشوند و قابل پرداخت نمیباشند و صرفا برای ضمانت پرداخت چک و صفته مورد استفاده قرار میگیرند.

بر اساس استاندارد حسابهای انتظامی بستن حسابهای انتظامی به معنی صفر کردن مانده حساب است این کار با بدهکار کردن مانده حساب هایی که دارای مانده بستانکار در اسناد حسابداری هستند انجام میشود.

به طور کلی دو نوع حساب انتظامی وجود دارد. به طوریکه اگر شرکت اسناد انتظامی را دریافت کند، حساب های انتظامی به نفع شرکت بدهکار و طرف حساب های انتظامی، بستانکار محسوب می شوند.
نوع دوم را در این مقاله مطالعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.