اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخسفته بدون تاریخ

نحوه به اجرا گذاشتن سفته را بیان کنید؟ آیا سفته زیر 5 میلیون را باید از طریق شورا اقدام کرد ؟

با سلام
کاربر گرامی برای آن كه دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نكات زیر را اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ رعایت كند:
۱) دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ. ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.
باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.
۲) برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.
۳) دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.
به طور کلی سفته تنها از2 طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:
1- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست :
دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطورمثال درخواست تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.
2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی:
درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است .
دادخواست سفته زیر 1میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف مطرح شود و سفته ای که مبلغ آن بالای 5 میلیون تومان است باید در دادگاه اقامه شود.

مشاور : خانم پاک نهاد | پرسش : سه شنبه 12/3/1388 | پاسخ : دوشنبه 18/3/1388 | | ليسانس | 26 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 48742 بار

سفته و نکات آن - خانه دادخواهی

در معاملات روزمره حجم زیادی از تراکنش های مالی از طریق سفته که یک سند تجاری است و امتیازاتی در مقایسه با اسناد عادی دارد صورت می گیرد.

سفته از زمان های قدیم به دلیل خطرات انتقال پول و هم چنین گسترش روابط تجار و بازرگانان در داخل و خارج کشور رواج یافت. و می توان گفت که در کشور ما کم و بیش رایج است.

در این روزها مزایای زیاد سفته موجب شده است تا استقبال از آن روند رو به رشدی پیدا کند و در روابط تجاری اشخاص با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

سفته همانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت غیرپولی محسوب می شودکه مطابق آن، صادر کننده تعهد می نماید در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه، مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید .

بدهکار با دادن سفته به طلبکار تعهد می کند که بدهی خود را در تاریخی معین بپردازد و اگر به تعهد خود عمل نکرد، طلبکار می تواند به دادگاه مراجعه کرده و با امتیازات پیش بینی شده در قانون، در مقام وصول طلب خود برآید.

از کاربردهای سفته می توان به وسیله پرداخت بودن، وسیله کسب اعتبار و وسیله تضمین تعهدات اشاره کرد.

به شخص صادر کننده سفته متعهد و به دریافت کننده سفته متعهدله گفته میشود.

سفته در ماهیت سند تجاری لازم‌الاجرایی است که صادرکننده آن تعهد می‌کند مبلغ معینی را در موعد معین یا عندالمطالبه به حامل این سند یا کسی که نامش در سفته ذکرشده پرداخت کند.

مشخصات ظاهری سفته

برای این که بتوان نام یک سند را بر سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود. در غیر این صورت سفته ای که امضا می شود مشمول مقررات سفته نخواهد بود.

*مبلغ اسمی که تعهد می شود باید به صورت حروف روی سفته نوشته شود و نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد و در واقع مبلغ اسمی، سقفی است برای تعهد در آن سند. برای صحت سفته اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ نیاز است که تاریخ صدور قید شود.

سفته باید دارای مهر و امضا باشد و در صورت فقدان هیچ اثر حقوقی ندارد. *

ویژگی دیگری که حائز اهمیت است گیرنده وجه می باشد که به سه حالت صادر می شود:*

الف) در وجه شخص معین

ب) به حواله کرد شخص معین

عبارت” به حواله کرد” به این معنی است که یا وجه سفته به شخص مشخصی پرداخت شود (که در متن سفته اسم او قید گردیده است) یا به هر کسی که وی اعلام کرده است. عبارت ”به حواله کرد” در واقع به فرد این اختیار را می دهد که سفته (طلب خود) را به شخص دیگری منتقل نماید.

ج) وجه حامل

در این صورت مالک سفته کسی خواهد بود که آن را در دست دارد. چنانچه در سفته نام کسی که سفته به نفع او صادر می شود ذکر نشود، سفته در وجه حامل محسوب می شود.

ویژگی بعدی که باید به آن توجه شود این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد. اگر تاریخ نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و سندی عادی محسوب می گردد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. در ضمن این امر می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد که شخص هر زمان که بخواهد می تواند اقدام به وصول آن کند.

تاریخ سفته

عند المطالبه: صادر کننده می تواند تاریخ چک را به شکل عندالمطالبه درج کند که در اینصورت، هر زمان دارنده سفته بخواهد، می تواند آن را از بانک وصول کند.

به رویت : در صورتی که سند فاقد تاریخ پرداخت باشد، تاریخ رؤیت سفته، تاریخ پرداخت آن محسوب می شود.

به تاریخ معین: در اینصورت، فقط در تاریخ ذکر شده روی سفته می توان وجه آن را مطالبه نمود.

طبق نظریه مشورتی شماره 3142/7 مورخ 12/8/62 اداره حقوقی قوه قضائیه : مطالبه وجه سفته در سفته های عندالمطالبه زمانی تحقق می یابد که متعهد از نیت متعهدله برای مطالبه سفته مستحضر شود و این آگاهی وقتی قانونا محقق می شود که مراتب طبق ملاک ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق اظهارنامه رسمی به بدهکار ابلاغ شده باشد. بنابراین در سفته های مذکور نحوه مطالبه وجه سفته، ارسال اظهارنامه رسمی و زمان محاسبه واخواست تاریخ ابلاغ این اظهارنامه به بدهکار خواهد بود.

در صدور سفته رعایت نکردن موارد فوق باعث خروج سفته از زمره اسناد تجارتی می شود. این بدین معنا است که باید برای وصول آن مثل یک ورقه تعهد به پرداخت دین مدنی به دادگاه مراجعه کرد و خیلی از مزایا مثل مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند را از دست می دهد. تضامنی بودن پرداخت بدین معناست که دارنده حق دارد برای وصول تمام مبلغ سند به هریک از امضا کنندگان رجوع کند و اگر مهلت های مذکور در قانون تجارت را به منظور واخواست رعایت کند، میتواند معادل مبلغ سند، اموال مسئول پرداخت آن را بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف کند.

برای اینکه دارنده سفته بتواند وجه خود را از هرکدام از ظهرنویس ها مطالبه نماید باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست عدم تأدیه، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

مکان تأدیه نیز باید در سفته ذکر شود ولی مطابق ماده ۳۰۸، از مندرجات ضروری سفته محسوب نمی شود و عدم ذکر آن منجر به ازبین رفتن اعتبار سفته نمی شود.

تمبر مالیاتی هزینه ای است که بابت خرید هر برگ سفته باید پرداخت کرد و نرخ آن بر حسب مبلغ اسمی هر سفته متفاوت است.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی یا به اصطلاح ظهرنویسی شیوه رایج در اسناد تجاری محسوب می شود و به 3 صورت امکان پذیر می باشد:

بابت ضمانت: یکی از کاربردهای ظهر نویسی سفته بابت ضمانت می باشد. به این صورت که شخص ثالثی پرداخت سفته را تضمین می نماید تا در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر، دارنده بتواند به آن شخص یا اشخاص مراجعه بنماید. مانند گرفتن وام و… .

بابت انتقال: ظهرنویسی طریقه انتقال حقوق سفته می باشد. بنابراین علاوه بر اینکه مالکیت سفته به دیگری منتقل می شود، کلیه حقوقی که از سفته ناشی می شود نیز از جمله طلب، ضمانت و… را به انتقال گیرنده واگذار می شود.

بابت وکالت: ظهرنویسی به عنوان وکالت که ظهرنویسی برای وصول نیز نامیده می شود، عبارتست از اینکه دارنده سفته بدون آنکه مالکیت آن را به دیگری منتقل نماید، با پشت نویسی شخص دیگری را مأمور می کند که وجه آن را در سررسید از صادر کننده دریافت نماید.

برای وصول سفته و شکایت از سفته باید چه کرد

ممکن است مبلغ تعهد شده، با رسیدن موعد مقرر پرداخت نشود. در این صورت اگر دارنده سفته هستید، باید تا ۱۰ روز بعد از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کنید.

برای این کار باید واخواستنامه‌ای تنظیم و به دادگاه رسیدگی‌کننده به امور حقوقی تقدیم کنید. واخواستنامه چاپی را می‌توان اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ از دادگاه و یا حتی از بانک‌ها تهیه کرد. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، قید می شود.

در تنظیم واخواستنامه باید یک رونوشت کامل از موارد امضا شده، بنویسید و با استفاده از کاربن آن را در ۳نسخه مشابه تنظیم کنید. بعد از تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، دادگاه دستور می‌دهد که این برگه توسط مامور اجرا به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای اسناد تجاری از جمله خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری لازم است.

برای وصول وجه سفته می توان از دو طریق اقدام کرد:

1) از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت‌نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.

2) از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌‌های مالی، بازداشت شخص محکوم را اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ تقاضا کند.

آیا می توان خسارت تأخیر تأدیه سفته را مطالبه نمود؟

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود سه شرط لازم است :

1) مطالبه دارنده سفته

2) توانایی مالی صادر کننده و امتناع وی از پرداخت وجه سفته

3)تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه

میزان خسارت طبق نرخ سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود.*

مبدأ محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه وجه سفته می باشد.*

سفته استخدام

امروزه گرفتن سفته حین استخدام تحت عنوان ضمانت و جهت حسن انجام کار بسیار شایع می باشد. بیشتر شرکت ها و پیمانکاران به هنگام انعقاد قرارداد کار شرایطی را پیش روی متقاضیان و کارگران قرار می دهند. یکی از این شرایط که وجه اشتراک میان اکثر کارفرمایان محسوب می شود، معرفی ضامن معتبر و یا دادن چک یا سفته به کارفرما تحت عنوان ضمانت کار یا ضمانت حسن انجام کار است. یکی از نگرانی هایی که در مورد این گونه سفته ها وجود دارد راجع به وصول این سفته ها می‌باشد. در این خصوص باید گفت که چون این سفته ها اصولا بابت پرداخت، صادر نمی شوند و هدف از صدور آن ها انجام درست تعهد می باشد لذا اصل بر اینست که کارفرما نمی تواند وجه آن را وصول نماید مگر آنکه ثابت نماید، کارگر در انجام تعهد خود کوتاهی و قصور ورزیده است.

در صورتی که کارفرما سفته ای را که بابت ضمانت از کارگر دریافت نموده است پس از پایان قرارداد کار آن را به کارگر پس ندهد و یا بدون هیچ دلیل قانونی سفته را به اجرا بگذارد، عملا مرتکب کاری کاملا غیر قانونی شده است. در این صورت کارگر باید اول اظهارنامه قانونی را ارسال کند و سپس این جرم خیانت در امانت را در دادسرا مطرح نماید.

کارگر برای اثبات این جرم باید نشان دهد که سفته صرفا بابت حسن انجام کار و حصول اطمینان کارفرما بوده و یا اگر نتواند سند کتبی به دادسرا ارائه دهد می­تواند از شاهد استفاده نماید. بدین ترتیب از وصول سفته جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تفاوت چک و سفته

سفته همان وظیفه عرفی چک را به عهده دارد اما به مرور زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ چراکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است.

– مزیت اصلی سفته نسبت به چک، دسترسی و تهیه سریع و آسان آن می باشد بطوریکه با پرداخت مبلغ اندکی به عنوان مالیات، صاحب یک برگ سفته خواهید شد. برخلاف چک که دریافت آن از بانک، شرایط خاصی دارد. از جمله داشتن حساب جاری با گردش مالی مناسب و همچنین عدم سوء سابقه چک برگشتی، عدم بدهی بانکی و…

– چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سر رسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوپیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

_ چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (به اصطلاح واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

_ با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

_ در رابطه با چک درصورتی‌که دارنده به بانک مراجعه نماید و مبلغ مذکور در حساب فرد وجود نداشته باشد، بانک با دریافت مبلغی بسیار اندک گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید؛ اما در رابطه با سفته باید گفت هزینه‌ی واخواست آن برابر ۲ درصد مبلغ آن است. بنابراین اگر شما سفته‌ای به مبلغ ده میلیون تومان را واخواست نمایید باید دویست هزار تومان بابت واخواست آن بپردازید. علاوه بر آن برای واخواست باید به اداره‌ی مربوطه در دادگستری مراجعه کرد و برای این کار فقط ۱۰ روز از تاریخ سررسید فرصت دارید.

_ با توجه به اینکه عدم پرداخت وجه سفته جرم نیست بنابراین موجب مجازات نیز نخواهد بود. همچنین هیچ‌یک از بانک‌ها نمی‌توانند به دلیل عدم پرداخت وجه سفته به شخص سفته جدید ندهند. بنابراین برخلاف چک که برگشت خوردن آن موجب می‌شود صاحب حساب حتی در بانک‌های دیگر نیز قادر به دریافت دسته چک نباشد، سفته چنین شرایطی ندارد.

_ یکی دیگر از تفاوت‌های این دو سند تجاری در تاریخ‌هایی است که روی آن‌ها وارد می‌شود. در سفته دو تاریخ وارد می‌شود یکی تاریخ صدور و یکی دیگر تاریخ پرداخت؛ اما در چک یک تاریخ نوشته می‌شود.

_ برخلاف چک که نوشتن مبلغ موردنظر بر روی آن کاملاً در اختیار صادرکننده است، مبلغ هر سفته بسته به تمبر روی آن سقف خاصی دارد. اگر مبلغ ذکرشده روی سفته تا ده میلیون تومان باشد، متعهد نمی‌تواند بالاتر از این مبلغ را در آن ذکر کند.

_ سفته نیز مانند چک با پشت نویسی منتقل می شود. حتماً هنگامی‌که از کسی سفته یا چکی دریافت می‌کنید از وی بخواهید که پشت آن را امضا کند و حتی‌الامکان نام خود را نیز در ذیل آن ذکر نماید. این کار موجب می‌شود درصورتی‌که وجه چک یا سفته پرداخت نشد، بتوانید وجه آن را علاوه بر صادر‌کننده از پشت‌نویس نیز دریافت کنید. حتی اگر چنین قصدی ندارید، باید از طرف مقابل بخواهید پشت چک را امضا کند؛ در غیر اینصورت در صورت جعلی یا سرقتی بودن چک نمی‌توانید اثبات کنید که آن سند را از چه کسی دریافت نموده‌اید.

سفته و نکات آن

شرایط طرح دعوای استرداد لاشه سفته

جهت طرح دعوا استردادلاشه سفته صادر کننده می تواند ابتدائا ازطریق اظهارنامه به شخص حقیقی یا حقوقی که سفته در دست دارداخطارنماید تانسبت به استرداد سفته در مهلت مقرر اقدام نماید درصورتی که از استردادخوداری نمود،بعداز انقضای مدتی که در اظهارنامه برای استرداد تعیین شده،صادر کننده می تواند دادخواست حقوقی مطرح نماید یا در صورت به وجود آمدن شرایط ارکان جرم خیانت در امانت برای شکایت کیفری علیه دارنده اقدام نماید وعلیه ایشان دادخواست ابطال سفته رانیز مطرح نماید.

دعوای استرداد لاشه سفته را باید در کجا اقامه نمود؟

از آنجا که دعوای استرداد سفته یک دعوای مالی می باشد دارنده برای اقامه آن باید هزینه دادرسی را مطابق دعاوی مالی که معادل مبلغ خواسته می باشد بپردازد حال چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون ریال یا کمتر باشد درشورای حل اختلاف مطرح گردد و چنانچه بیشتراز بیست میلیون ریال باشد در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده طرف مقابل و یا دادگاه محل پرداخت تعهد اقامه گردد.

در نهایت می توان گفت مطالب فوق، گزیده ای از ابهامات و مشکلات سفته و نحوه وصول آن می باشد که دارای پیچیدگی های بسیاری است، بنابراین ضمن مشاوره با وکیل و با بهره مندی از تجربیات و علم ایشان در پیشبرد دعوای حقوقی خویش گام مثبتی برداشته و از اتلاف وقت جلوگیری کنید.

وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

در نگاه اول شاید نحوه ی وصول مطالبات ساده به نظر برسد اما توجه داشته باشید که وصول مطالبات بر خلاف ظاهر چندان هم ساده نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد. شاید اصلا برای شما سوال شده باشد که منظور از وصول مطالبات چیست؟ وصول مطالبات در معنای عام خود به مفهوم بررسی روابط میان دائن (طلبکار) و مدیون (بدهکار) و نحوه ی مطالبه ی طلب مورد نظر است اما در معنای خاص و رایج منظور از وصول مطالبات تبدیل مطالبات اسناد تجاری اعم از چک و سفته به پول نقد می باشد و از این لحاظ که مطالبه ی چک و سفته نیازمند آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه است و هر روزه این قوانین مطابق با نیاز و ضرورت های جامعه تغییر می یابند حضور اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ یک وکیل وصول مطالبات امری ضروری به نظر می رسد. یک اشتباه به ظاهر ساده و یک غفلت ممکن است شما را مزایای قانونی جهت وصول چک یا سفته محروم سازد در مقابل یک اشتباه به ظاهر کوچک کافی است تا متعهد چک را متحمل پرداخت خسارت کند و در مواردی شخص متعهد را درگیر ضمانت اجرا های کیفری سازد. به همین مشاوره حقوقی وصول مطالبات یک ضرورت انکار نشدنی است. در این راستا و با توجه به اهمیت و رایج بودن طرح دعاوی وصول مطالبات چک و سفته در این نوشتار قصد داریم شما را با قوانین و مقررات ناظر بر وصول مطالبات و نحوه ی انتخاب وکیل وصول مطالبات تهران آشنا نماییم.

نحوه وصول مطالبات

اگر چه وصول مطالبات شامل اقسام مختلفی چون مطالبه وجه با ارائه سند عادی و ارائه ی رسید پرداخت یا وصول مطالبات در قرداد های مختلف مالی مانند بیع و اجاره و وصول ثمن قراردادی معامله و … می باشد اما شاید در یک نگاه کلی در یابیم که وصول مطالبات در اسناد تجاری اعم از چک و سفته از اهمیت ویژه ای در میان انواع وصول مطالبات برخوردار است. در نحوه ی وصول مطالبات چک قواعد ویژه ای توسط قانون گذار وضع شده است. شرایطی را در نظر بگیرید که موجودی چک در حساب موجود نباشد در این حالت است که بانک گواهی عدم پرداخت چک را صادر می کند. گواهی عدم پرداخت چک پیش شرط اصلی برای طرح دعوای حقوقی یا کیفری شما در جهت وصول وجه چک می باشد.اخیرا با تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون صدور چک و از جمله اصلاحیه ماده ۲۳ این قانون، این امکان فراهم شده است تا دارنده ی چک در جهت وصول وجه چک به جای طرح دعوا در دادگاه از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه نماید. در این حالت دادگاه برای وصول وجه چک و حق الوکاله وکیل بدون نیاز به رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور حکم اجراییه صادر می کند و وجه چک را وصول می نماید. بنابراین در قانون مزیت جدیدی در جهت وصول مطالبات چک در نظر گرفته شده است که طبیعتا افراد ناآگاه به جهت ناآشنایی با چنین مزیت هایی به طرح دعوا در دادگاه روی می آورند و چنین امری صرف هزینه ی بیشتر و صرف وقت برای آنان در پی دارد از این رو حضور یک وکیل وصول مطالبات می تواند در جهت وصول وجه چک در کم ترین زمان ممکن و با صرف جویی در وقت بسیار کارساز باشد.

دادن سفته به کارفرما

دادن سفته به کارفرما

اگر به دنبال کار باشید؛ شاهد این موضوع بوده‌اید که کارفرما برای ضمانت کار در زمان استخدام از افراد، سفته می‌خواهد. مهم‌ترین سؤالی که در این لحظه پیش می‌آید این است که آیا دریافت سفته از کارمندان در زمان استخدام قانونی است؟ برای پاسخ به این سوال و دریافت اطلاعات ضروری در زمینه دادن سفته به کارفرما، با ما همراه باشید. آشنایی با این موارد قبل امضای هر نوع برگه ضمانتی، ضروری است و می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند.

کارفرمایان به چه دلیل سفته می‌گیرند؟

کارفرما به دلایل مختلفی از کارمند سفته یا چک ضمانت می‌خواهد. برخی از کارفرمایان اظهار می‌کنند که برای جلوگیری از واردآوردن خسارات احتمالی به شرکت باید از کارمند در حین استخدام، ضمانت بگیرند. برخی از صاحبان مشاغل نیز برای دریافت این نوع ضمانت دلایلی مانند ضمانت حفظ اموال شرکت، ضمانت عدم افشاء اطلاعات و تعهد به قرارداد کاری را بیان می‌کنند.

علاوه بر این برخی از صاحبان کار در قبال آموزش حرفه به کارمند از او یک برگه ضمانتی را به عنوان تعهد دریافت می‌کنند تا کارمند در طی مدت مشخص شده برای شرکت کار کند. به همین دلیل صاحب شرکت، سفته را برای ضمانت تعهد از کارمند دریافت می‌کند. در ادامه جوانب مختلف این موضوع را بررسی می‌کنیم.

سفته بابت حسن انجام کار به کارفرما

آیا سفته گرفتن از کارمند قانونی است یا خیر؟

علی‌رغم اینکه امروزه این کار کاملاً مرسوم شده است، اما چنین درخواستی در حین استخدام قانونی نیست. در قانون کار و استخدام نیز در مورد دریافت ضمانت از کارمند، ماده قانونی یا بندی وجود ندارد. اما معمولاً افراد در حین فرایند استخدام مجبورند این شرط را بپذیرند.

در غیر این صورت مسئول استخدام با گزینش کارمند موافقت نمی‌کند. بنابراین در صورتی که به هر دلیلی مجبور به دادن سفته به کارفرما شدید؛ بهتر است نکات مهم در این زمینه را رعایت کنید.

اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ

v

تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › مالی،اقتصاد و حسابداری


سفته بدون تاریخ


توضیح لینک توضیح لینک

  • 0 رای - 0 میانگین

heyvalaw
عضو عالی

در این مقاله به بررسی سفته بدون تاریخ می اجرا گذاشتن سفته بدون تاریخ پردازیم .


اگرچه اغلب مردم برای انجام امور تجاری و داد و ستدهای خود از چک استفاده می کنند اما سفته نیز یک سند تجاری است که اگر اطلاعات کافی درباره آنها وجود داشته باشد می توان از آن بهره گرفت . برای این کار آگاهی از نحوه تکمیل سفته و هم چنین آشنایی با قانون سفته بسیار مهم است . یکی از موارد رایج درباره صدور سفته این است که اغلب درباره درج تاریخ روی سفته اطلاع لازم را ندارند و نمی دانند آیا می شود سفته را بدون تاریخ صادر کرد و سرنوشت یک سفته بدون تاریخ چیست . از این رو ما در این مقاله به بررسی صدور سفته بدون تاریخ و مطالبه سفته بدون تاریخ می پردازیم .


صدور سفته بدون تاریخ
کسانی که سفته صادر می کنند از صدور آن اهداف مختلفی دارند که با توجه به آن باید به نحوه صدور و تکمیل اطلاعات سفته دقت کنند به این ترتیب درج تاریخ بر روی سفته اعم از تاریخ صدور و تاریخ پرداخت ، بسیار مهم است و درج و عدم درج هر کدام اثرات حقوقی خود را دارد . بنابراین صادر کنندگان سفته باید بدانند که امکان صدور سفته بدون تاریخ وجود دارد اما در صورت :
عدم درج تاریخ پرداخت بر روی سفته : سفته ویژگی تجاری بودن خود را از دست می دهد و دیگر از امتیازات یک سند تجاری برخوردار نیست و تبدیل به یک سند عادی می شود .
عدم درج تاریخ پرداخت بر روی سفته : دارنده سفته می تواند با درج تاریخ پرداخت ، هر زمان که بخواهد اقدام به مطالبه آن نماید .


مطالبه سفته بدون تاریخ
با توجه به آنچه گفته شد بعد از صدور سفته بدون تاریخ امکان دریافت وجه آن وجود دارد اما چون سفته بدون تاریخ دیگر یک سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند عادی به حساب می آید ، برای مطالبه آن دیگر امکان شکایت و ادعای بلامحل بودن وجود ندارد از این رو برای مطالبه سفته بدون تاریخ تنها می توان به طریق حقوقی اقدام کرد . راهی که در این موارد اغلب وکیلان به آن استناد می کنند این است که چون سفته بدون تاریخ به این معنی است که تاریخ پرداخت برای صادر کننده اهمیت نداشته است ، دارنده می تواند با درج تاریخ بر روی سفته اقدام به مطالبه وجه آن نماید . از این رو صدور سفته بدون تاریخ شاید برای صادر کنندگان نفع هم داشته باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سفته بدون تاریخ در کانال تلگرام چک و سفته عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون سفته بدون تاریخ پاسخ دهند .
منبع : سفته بدون تاریخاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.